Univaf

Anglia Ruskin University Logo
univaf

Master / MBA Eğitim Yönetimi ve Liderlik

Süre

12 Ay

Eğitim Biçimi

Çevrimiçi

Giriş Dönemleri

EylülOcakMayıs

Ders Sayısı

6 Ders+ Tez Süreci

Eğitim Ücreti

$17,350

Burs imkanlarına bağlı olarak

$8,950 Peşin ödeme

$10,750 Taksitli ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler
  • Analitik ve değerlendirici teknikleri uygulayacak ve bu becerilerini geliştirecek,
  • Sorunları ve fırsatları araştıracak
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştirecek,
  • Yönetim tekniklerini ve uygulamalarını yaratıcı yollarla kullanacak,
  • Farklı kaynaklardan ilgili bilgileri kullanma becerilerini geliştirecek,
  • Problemleri ve zorlukları aşmak için problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirecek ve teşvik edilecek,
  • Karar alma ve eyleme geçme konusunda muhakeme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirecek,
  • Kişisel öğrenme becerilerini tanıyacak, kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerini geliştirecek,
  • L7 (6 konu) Yeterlilik Ödülü, Anglia Ruskin Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi & Liderlik (tez süreci) Master derecesinde eşit krediye sahip olacaklar

Öğrenme Çıktıları

Eğitim Yönetimi ve Liderliği Yüksek Lisans Öğrencilerine
international law

Uluslararası kabul görmüş bir kuruluştan tanınan bir nitelik kazandırmayı

Çağdaş bir eğitim yönetimi ortamıyla ilgili en yeni içerikle desteklenen bir müfredattan öğrenmeyi sağlamayı

038 network

Hemen uygulanabilecek yeni beceriler ve bilgiler geliştirmeyi,

Karmaşık ve küresel olarak çok uluslu ortamlarda gelişen bir lider olarak, kişisel ve mesleki gelişim yoluyla eğitim yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı,

agreement

Bir dizi eğitim, işletme, liderlik ve yönetim alanlarında pratik deneyime sahip saygın profesyoneller tarafından yönetilen ölçme ve değerlendirmelere tabi olmayı,

Yeterliliğin şeffaflığını ve transfer edilebilirliğini artırmak için dijital bir çevrimiçi platform tarafından desteklenmesi ve kişiselleştirilmiş bir e-portföy geliştirilmesi gerekliliğinden hareketle, daha yüksek düzeyde bir yeterlilik kazandıracak bir yolda ilerlemelerini hedefler.

Genel Bilgiler

Genel Öğrenme Hedefleri

 1. Bir eğitim ortamında yönetim stratejisi ilkelerini anlamak ve uygulamak,
 2. Eğitim liderliği ilkelerini gözden geçirme ve uygulama,
 3. Yönetim teorileri ve eğitimdeki pratik uygulamaları arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini geliştirme,
 4. Eğitime özgü problem çözme tekniklerini analiz etme
 5. Geniş bir kaynak yelpazesinden gelen bilgileri seçme, derleme, gözden geçirme ve analiz etme
 6. Sözel ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanma,
 7. Bağımsız ve bir ekibin parçası olarak çalışma,
 8. Kendi kişisel gelişimini ve ilerlemesini yönetme.
5yhj

Kariyer İmkanları

– Mali Yardım Koordinatörü

– Kariyer Danışmanı

– Eğitimci

– Öğrenci Koordinatörü

– Üniversite Danışmanı

– Okul Öncesi Müdürü

– Kaynak Yaratma Yöneticisi

– Kütüphaneci

– Sportif direktör

– Eğitim danışmanı- Öğrenci Dekanı

– İnsan Kaynakları Yöneticisi

– Müdür Yardımcısı

– Müfettiş

– Okul Müdürü 

– Yönetim Analisti

– Baş Akademik Görevli

Diploma Kazanımları

1- Bir eğitim ortamında yönetim stratejisi ilkelerini anlamak ve uygulamak.

2- İşletme ve sektöre özgü problem çözme tekniklerini analiz etmek.

3- Çok çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek.

4- Bağımsız ve bir ekibin parçası olarak çalışabilmek.

Dersler

+ Tez Süreci

1leadership
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.