Univaf

indir
univaf

DBA - İşletme Doktora Programı

Süre

24 Ay

Eğitim Biçimi

Online

Giriş Dönemleri

Eylül

Ocak

Mayıs

Ders Sayısı

8 Ders

+ Tez Dönemi

(1.5 Yıl)

Eğitim Ücreti

$61,870

Burs imkanlarına bağlı olarak

$29,950 Peşin ödeme

$35,950 Taksitli ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler

  • Analitik ve değerlendirici teknikleri uygulama ve bu becerileri geliştirme,
  • Sorunları ve fırsatları araştırma
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve takdirlerini geliştirme,
  • Yönetim tekniklerini ve uygulamalarını yaratıcı yollarla kullanma,
  • Farklı kaynaklardan ilgili bilgileri kullanma,
  • Problemleri ve zorlukları aşmak için problem çözme ve yaratıcılığı geliştirme ve teşvik etme,
  • Yargılama yapma, kararlar ve eylemler için sorumluluk alma,
  • Kişisel öğrenmeyi kavrama, yansıtma yeteneğini geliştirme ve kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerini ilerletme yeterliklerini geliştirecekler.
  • L8 (8 konu) Qualifi Ödülü, Westcliff Üniversitesi’nde İşletme (tez süreci) Doktorası derecesinde eşit krediye sahip olacaklar.

Öğrenme Kazanımları

İşletme Yönetimi Doktorası

international law

Öğrencilerin analitik ve değerlendirici tekniklerini özel ve kamu sektörlerindeki işletmelere uygulamalarını sağlamayı

015 conversation

Bir dizi endüstride işle ilgili analitik ve değerlendirici becerileri geliştirmeyi

Öğrencinin kendini yansıtma, analitik, entelektüel ve aktarılabilir becerilerini teşvik etmeyi

agreement

Öğrencinin, temel kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerinin geliştirilmesini kolaylaştıran kişisel öğrenme ve gelişim sürecini tanıma ve yansıtma yeteneğini geliştirmeyi hedefler.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefleri

 1. Bir iş ortamında stratejik liderlik ilkelerini anlamak ve uygulamak,
 2. Endüstride işletme yönetimi ilkelerini gözden geçirmek ve uygulamak,
 3. Belirli bir ortamda stratejik yönetim ilkelerini anlamak ve uygulamak,
 4. Yönetim teorileri ile iş dünyasındaki pratik uygulamaları arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini geliştirmek
 5. İş ve sektöre özel problem çözme tekniklerini analiz etmek
 6. Çok çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek
 7. Bağımsız ve bir ekibin parçası olarak çalışabilmek
 8. Kendi kişisel gelişimini ve ilerlemesini yönetmek
5yhj

Kariyer İmkanları

– Yönetim Analisti 

– Girişimci

– Baş İşletme Görevlisi

– Baş Yönetici 

– Operasyon Başkanı 

– Yönetici

– Profesör

Diploma Kazanımları

1- Bir iş ortamında stratejik liderlik ilkelerini anlamak ve uygulamak.

2- İşletme ve sektöre özgü problem çözme tekniklerini analiz etmek.

3- Sanayide işletme yönetimi ilkelerini gözden geçirmek ve uygulamak.

4- Kendi kişisel gelişimini ve ilerlemesini yönetmek.

5- Stratejik yönetim ilkelerini anlamak ve uygulamak.

Dersler

+ Tez Dönemi

bussiness
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.