Univaf

glyndwr university
cropped univaf

Bilişim Teknolojileri

Süre

20 Ay

Eğitim Biçimi

OnlineveHibrid

Giriş Dönemleri

EylülOcakMayıs

Ders Sayısı

12 Ders+ Tez Dönemi

Eğitim Ücreti

$35,485

Burs imkanlarına bağlı olarak

$11,450 Peşin ödeme

$13,750 Taksitli ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler,
  • Analitik ve değerlendirici teknikleri uygulayacak ve bu becerilerini geliştirebilecek,
  • Sorunları ve fırsatları araştırabilecek,
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştirebilecek,
  • Yönetim tekniklerini ve uygulamalarını yaratıcı yollarla kullanabilecek,
  • Farklı kaynaklardan ilgili bilgileri kullanma becerilerini geliştirebilecek,
  • Problemleri ve zorlukları aşmak için problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirecek ve teşvik edilebilecek,
  • Karar alma ve eyleme geçme konusunda muhakeme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirebilecek,
  • Kişisel öğrenme becerilerini tanıyabilecek; kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerini geliştirebilecek,
  • L4 ve L5 (12 ders) yeterliliklerini, Glyndwr Üniversitesi’nde Bilişim Teknolojisi (tez süreci) derecesinde eşit krediye sahip olabilecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bilişim Teknolojileri Lisans Öğrencileri
international law

Bilişim Teknolojisi, bireylere sektör hakkında daha fazla bilgi ve anlayış sağlayarak Bilişim Teknolojisi alanında kariyer yapma ve bireyin teknik pozisyonlarda gelişimini destekleme fırsatı sunar.

039 database

Genel amaçlar:
Öğrencilerin öğrenecekleri analitik ve değerlendirici teknikleri, özel ve kamu sektörlerindeki işletmelere uygulamalarını sağlamak,

Işle ilgili analitik ve değerlendirici becerileri geliştirmek

agreement

Öğrencinin; temel kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerin geliştirilmesini kolaylaştıran kişisel öğrenme ve gelişim sürecini tanıma ve yansıtma yeteneğini geliştirmek,

Öğrencinin kendini yansıtma, analitik, entelektüel ve aktarılabilir becerilerini desteklemek ve teşvik etmek..

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefi
 1. İş ortamında Bilişim Teknolojisi ilkelerini anlamak ve uygulamak,
 2. Söz konusu ilkeleri, belirli bir ortamda anlamak ve uygulamak,
 3. Yönetim teorileri ile Bilişim Teknolojisi dünyasındaki pratik uygulamalar arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek, öğrencilerin istihdam edilebilirliğini geliştirmek,
 4. İş ve sektöre özel problem çözme tekniklerini analiz etmek,
 5. Çok çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek,
 6. Sözel ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanmak,
 7. Bağımsız ve bir ekibin parçası olarak çalışmak,
 8. Kendi kişisel gelişimini ve ilerlemesini yönetmek.
Başliksiz 1 kopya

Kariyer İmkanları

Genel istihdam alanları şunlardır

– Bilişim danışmanı

– Yazılım Mühendisi

– Web Geliştiricisi

– Bilişim Teknisyeni

– Bulut Bilgi İşlem Mimarı

– Sistem Analisti

– Ağ Mühendisi

Diploma Kazanımları

Diplomanın öğrenme çıktıları şunlardır

1- İş ortamında Bilişim Teknolojisi ilkelerini anlamak ve uygulamak.

2- İşletme ve sektöre özgü problem çözme tekniklerini analiz etmek.

3- Çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek.

4- Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri dünyasında teoriler ve pratik uygulamaları arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek istihdam edilebilirliklerini geliştirmek.

Dersler

Sınıf Bölümü

+ Tez Süreci

1it
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.