Univaf

Anglia Ruskin University Logo
cropped univaf

Siber Güvenlik

Süre

20 Ay

Eğitim Biçimi

OnlineveHibrid

Giriş Dönemleri

EylülOcakMayıs

Ders Sayısı

10 Ders+ Tez Dönemi

Eğitim Ücreti

$65,000

Burs imkanlarına bağlı olarak

$14,950 Peşin Ödeme

$17,950 Taksitli Ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler
  • İş ortamında liderlik ilkelerini anlamak ve uygulamak
 •  
  • Sorunlari ve firsatlari arastirmak
 •  
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve takdirlerini geliştirmek
 •  
  • Yönetim teorileri ve iş dünyasındaki pratik uygulamaları arasındaki ilişkileri keşfetmelerine izin vererek öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini geliştirmek
 •  
  • Geniş bir kaynak yelpazesinden gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek
 •  
  • Sözel ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanmak
 •  
  • Bağımsız veya bir ekibin parçası olarak çalışmak
 •  
  • L4 ve L5 (12 ders) yeterliliklerini, Anglia Ruskin Üniversitesi’nde Siber Guvenlik Lisans (tez süreci) derecesinde eşit krediye sahip olacaklar.

Öğrenim Kazanımları

Siber Güvenlik Bölümü Öğrencileri
international law

İlgili teknik ve güvenlik literatürünü (tehdit istihbaratı beslemeleri dahil), donanım ve yazılımı, yeterli veya gelişmiş bir yetkinlik ile okuma ve kullanma becerilerini anlama. Bir işletme veya kuruluş içindeki potansiyel kapsayıcı siber güvenlik sorunlarını bağımsız olarak düşünme ve çözme yeteneği gelistirme.
İş yerlerinde veya sektörlerinde siber güvenlik ve dijital risk yönetimi alanlarındaki tanıdık ve tanıdık olmayan sorunları ele almak için konu bilgisini ve anlayışını uygulama.

039 database


Ogrenci iş uygulaması ve araştırmasının ahlaki ve etik konularını tanır; Soruşturmaların, denetimlerin ve olay müdahalelerinin yürütülmesiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, etik standartlara ve mesleki davranış kurallarına duyulan ihtiyacı takdir eder.
Daha geniş iş ve hizmet sunumu ile daha geniş çalışma ortamları ve tedarik zincirleri dahilinde siber güvenliğin disiplinler arası ve birbirine bağımlı doğasının takdir edilmesi ile alakali, bir konu hakkında olgun bir şekilde net ve doğru bir açıklama yapma kapasitesine sahip olur.

agreement

Siber güvenlikle ilgili sorunlar ve zorluklarla ilgili olarak hem uzmanlarla hem de uzman olmayanlarla güvenilir tartışmalara ve diyaloglara girilebilir.
Proje yönetimi, iş sürekliliği yönetimi kriz yönetimi, afet kurtarma ve yönetimi, ve olay müdahalesi dahil olmak üzere, bireylerin büyük iş olaylarının gereksinimlerini karşılamasını ve başarılı bir şekilde yönetmesini/öncülüğünü yapmasını sağlayacak aktarılabilir beceri ve bilgileri geliştirmek.

039 database

Bireyleri gelecekteki eğitim yoluyla veya seçtikleri kariyerin bir parçası olarak daha fazla mesleki gelişim ve ilerlemeye motive etmek.
Siber tehdit ortamının küresel doğasına yönelik bir anlayış ve saygı duygusu aşılamak ve yerleştirmek; ve ayrıca çeşitli uluslararası iş uygulamalarına ve küresel işletme bağlamına saygı duymanın, öngörmenin ve bunlardan öğrenmenin kritikliği. Pozitif dijital vatandaşlık yaratmak, sorumlulukları anlamak ve kişisel ve kurumsal “hakları” etik, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için bir ahlak aşılamak.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefi
 1. Temel araştırma metodolojileri, güçlü ve zayıf yönleri ile araştırmayla ilgili etik konular hakkında bilgi ve anlayış kazandırma,
 2. Temel analitik teknikleri kullanarak veri analizi yapabilme ve deneysel çalışmalara katılıma dayalı destekle, disiplinin geleneklerini kullanarak sonuçları rapor edebilme,
 3. İstatistiksel analiz yazılımı kullanmak ve öne sürülen bir düşünceyi değerlendirmek için kanıta dayalı akıl yürütmeyi kullanma, bilgiyi görsel olarak yazmak ve sunmak için üretkenlik araçlarını kullanma becerisi.
 4. Çalışma hayatında başarılı performans için gerekli olan beceri ve teknikleri, kişisel nitelikleri geliştirmek ve böylece öğrencilerin istihdamlarına olumlu katkıda bulunmalarını sağlamak, ve böylece terfi ve ücretli ilerleme beklentilerini geliştirme
Developing Teams

Kariyer İmkanları

Birincil istihdam alanları şunları içerir

– Güvenlik Danışmanı

– Güvenlik Analisti

– Etik Hackerlar

– Güvenlik sistemleri

– Güvenlik Yöneticisi

– Siber güvenlik uzmanı

– Siber suç analisti

– Olay ve saldırı analisti

– IT Denetçisi

– Siber güvenlik mühendisi

– Siber güvenlik mimarı

 

Başlangıç için CyberSeek’e göre en iyi siber güvenlik iş unvanları ve ortalama maaşları:

– Siber güvenlik analisti: $107.500

– Yazılım geliştirici/mühendis: $110.140*

– Siber güvenlik danışmanı: $92,504

– Güvenlik açığı analisti/sızma test cihazı: $101,091

– Siber güvenlik yöneticisi: $130.000

– Ağ mühendisi/mimar: $83,510*

– Sistem mühendisi: $90.920 *

– Kıdemli Yazılım Geliştirici: $151.960

– Sistem Yöneticisi*: $80.600


* (*) ile işaretlenen maaşlar ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’ndan alınmıştır.

Diploma Kazanımları

1- Öğrenme için değerlendirmenin rolünü ve özelliklerini kavrama.

2- Fikirlerini sözlü, görsel ve yazılı olarak açık ve akıcı bir şekilde iletebilme

3- Temel analitik teknikleri kullanarak veri analizi yapma ve disiplinin kurallarını kullanarak sonuçları raporlama yeteneği.

4- Çocuklar, gençler ve yetişkinlerle olumlu ilişkilerin gelişimini destekleyen ilkeleri anlama

Dersler

+ Tez Dönemi

Business Models and Growing Organisations
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.