Univaf

Anglia Ruskin University Logo
cropped univaf

İşletme Yönetimi

Süre
20 Ay
Eğitim Biçimi
OnlineveHibrid
Giriş Dönemleri
EylülOcakMayıs
Ünite Sayısı
12 Ders+ Tez Dönemi
Eğitim Ücreti

$52,000

Burs imkanlarına bağlı olarak

$11,450 Peşin ödeme

$13,750 Taksitli ödeme

Genel Bakış
Öğrenciler;
  • Analitik ve değerlendirici teknikleri uygulayacak ve bu becerilerini geliştirebilecek,
  • Sonuçları ve fırsatları araştırabilecek,
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştirebilecek,
  • Yönetim tekniklerini ve uygulamalarını yaratıcı yollarla gelistirebilecek,
  • Farklı kaynaklardan ilgili bilgileri kullanma becerilerini geliştirebilecek,
  • Problemleri ve zorlukları aşmak için problem çözme yönlerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilecek,
  • Karar alma ve eyleme geçme konusunda muhakeme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirebilecek,
  • Kişisel öğrenme becerilerini tanıyabilecek, kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerini geliştirebilecek,
  • L4 ve L5 (12 ders) yeterliliklerini, Anglia Ruskin Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi (tez süreci) derecesinde eşit krediye sahip olabilecekler.

Öğrenme Kazanımları

İşletme Lisans öğrencilerinin
international law

Analitik ve değerlendirici teknikleri, özel ve kamu sektöründeki işletmelerde uygulamalarını sağlamayı,

002 briefcase

Endüstriyel alanda işle ilgili analitik ve değerlendirici becerilerini geliştirmelerini,

Kendini yansıtma, analitik, entelektüel ve aktarılabilir becerilerini teşvik etmeyi,

agreement

Temel kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerinin geliştirilmesini kolaylaştıran kişisel öğrenme ve gelişim sürecini tanıma ve alanına yansıtma yeteneklerini geliştirmeyi hedefler.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefleri
 1. İş ortamında liderlik ilkelerini anlamak ve uygulamak
 2. İş hayatındaki işletme yönetimi ilkelerini kavramak ve uygulamak
 3. Belirli bir ortamda yönetim ilkelerini anlamak ve uygulamak
 4. Yönetim teorileri ve iş dünyasındaki pratik uygulamaları arasındaki ilişkileri keşfetmelerine izin vererek öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini geliştirmek
 5. İş ve sektöre özel problem çözme tekniklerini analiz etmek
 6. Geniş bir kaynak yelpazesinden gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek
 7. Sözel ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanmak
 8. Bağımsız veya bir ekibin parçası olarak çalışmak
 9. Kendi kişisel gelişimini ve ilerlemesini yönetmek.
Başliksiz 1 kopya

Kariyer İmkanları

Genel istihdam alanları şunlardır

– Operasyon Sorumlusu

– Muhasebe Müdürü

– Finansal Analist

– Pazarlama Müdürü

– Satış Müdürü

– İş analisti

– Müdür Yardımcısı

Diploma Kazanımları

1- Bir iş ortamında liderlik ilkelerini anlamak ve uygulamak.

2- İşletme yönetimi ilkelerini incelemek ve uygulamak.

3- Çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, incelemek ve analiz etmek.

4- Teoriler ve pratik uygulamalar arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek öğrencilerin istihdam edilebilirliğini geliştirmek.

Dersler

+ Tez Süreci

bussiness
Başliksiz 11
Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.