Univaf

glyndwr university
univaf

Bilişim Teknolojileri e-Ticaret

Süre

20 Ay

Eğitim Biçimi

Online

ve

Hibrid

Giriş Dönemleri

Eylül 

Ocak 

Mayıs 

Ders Sayısı

12 Ders

+ Tez Dönemi

Eğitim Ücreti

$35,485

Burs imkanlarına bağlı olarak

$11,450 Peşin ödeme

$13,750 Taksitli ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler
  • Analitik ve değerlendirici teknikleri uygulayacak ve bu becerilerini geliştirecek,
  • Sorunları ve fırsatları araştıracak,
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştirecek,
  • Yönetim tekniklerini ve uygulamalarını yaratıcı yollarla kullanacak,
  • Farklı kaynaklardan ilgili bilgileri kullanma becerilerini geliştirecek,
  • Problemleri ve zorlukları aşmak için problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirecek ve teşvik edilecek,
  • Karar alma ve eyleme geçme konusunda muhakeme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirecek,
  • Kişisel öğrenme becerilerini tanıyacak, kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerini geliştirecek,
  • L4 ve L5 (12 ders) yeterliliklerini, Glyndwr Üniversitesi’nde Bilişim Teknolojisi (tez süreci) derecesinde eşit krediye sahip olacaklar.

Öğrenme Kazanımları

Bilişim Teknolojileri e-Ticaret Lisansı Öğrencileri
international law

Bilişim Teknolojisi, bireylere sektör hakkında daha fazla bilgi ve anlayış sağlayarak Bilişim Teknolojisi alanında kariyer yapma ve bireyin teknik pozisyonlarda gelişimini destekleme fırsatı sunar.

028 desk

Genel amaçlar:
Öğrencilerin öğrenecekleri analitik ve değerlendirici teknikleri, özel ve kamu sektörlerindeki işletmelere uygulamalarını sağlamak,

Endüstride işle ilgili analitik ve değerlendirici becerileri geliştirmek,

agreement

Öğrencinin, temel kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerin geliştirilmesini kolaylaştıran kişisel öğrenme ve gelişim sürecini tanıma ve yansıtma yeteneğini geliştirmek,

Öğrencinin kendini yansıtma, analitik, entelektüel ve aktarılabilir becerilerini desteklemek ve teşvik etmek.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefi
 1. İş ortamında Bilişim Teknolojisi ilkelerini anlamak ve uygulamak,
 2. Söz konusu ilkeleri, belirli bir ortamda anlamak ve uygulamak,
 3. Yönetim teorileri ile Bilişim Teknolojisi dünyasındaki pratik uygulamalar arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek, öğrencilerin istihdam edilebilirliğini geliştirmek,
 4. İş ve sektöre özel problem çözme tekniklerini analiz etmek,
 5. Çok çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek,
 6. Sözel ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanmak,
 7. Bağımsız ve bir ekibin parçası olarak çalışmak,
 8. Kendi kişisel gelişimini ve ilerlemesini yönetmek.
5yhj6

Kariyer İmkanları

– Ağ Mühendisi 

– IT danışmanı

– Yazılım Mühendisi

– Web Geliştiricisi

– IT Teknisyeni

– Bulut Bilgi İşlem Mimarı

– Sistem Analisti

Diploma Kazanımları

1- İş ortamında Bilişim Teknolojisi ilkelerini anlamak ve uygulamak.

2- İşletme ve sektöre özgü problem çözme tekniklerini analiz etmek.

3- Çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek

4- Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri dünyasında teoriler ve pratik uygulamaları arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek istihdam edilebilirliklerini geliştirmek.

Dersler

Sınıf Bölümü

1eticcaret

+ Tez Süreci

Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.