Univaf

northampton
univaf

Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans

Süre

12 Ay

Eğitim Biçimi

Online

Giriş Dönemleri

EylülOcakMayıs

Ders Sayısı

6 Ders+ Tez Süreci

Eğitim Ücreti

$18,195

Burs imkanlarına bağlı olarak

$9,950 Peşin ödeme

$11,950 Taksitli ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler
  • Analitik ve değerlendirici teknikleri uygulayacak ve bu becerilerini geliştirecek,
  • Sorunları ve fırsatları araştıracak,
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştirecek,
  • Yönetim tekniklerini ve uygulamalarını yaratıcı yollarla kullanacak,
  • Farklı kaynaklardan ilgili bilgileri kullanma becerilerini geliştirecek,
  • Problemleri ve zorlukları aşmak için problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirecek ve teşvik edilecek,
  • Karar alma ve eyleme geçme konusunda muhakeme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirecek,
  • Kişisel öğrenme becerilerini tanıyacak, kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerini geliştirecek,
  • L7 (6 ders) yeterliliklerini, Northampton Üniversitesi’nde Muhasebe ve Finans (tez süreci) Master derecesinde eşit krediye sahip olacaklar.

Öğrenme Kazanımları

Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans Öğrencileri
international law

İşletme uygulamalarını geliştirmek amacıyla, muhasebe teorileri ve kavramlarının teorik anlayışını karmaşık ve güncel iş konularına uygulama.

Analitik beceriler üzerine eleştirel bir yansıtma sunma ve böylece öğrencilerin organizasyonları içinde üst düzey rollere hazırlanmalarını sağlama

036 coins

Eğitim ve öğretime karşı yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirme,

Finans alanında çağdaş araştırma ve öncü uygulamalar hakkında eleştirel bir bakış açısı kazanma

agreement

Öğrenimlerinde önemli ölçüde özerklik kazandırma ve yatırım projelerini ve portföy yönetimini planlama ve uygulama yeteneklerini geliştirme.

Küresel finansal sorunlara yaklaşırken özgünlük ve girişim yaratma

Seçilmiş bir finans alanında bilgiye katkıda bulunmak için araştırma ve burs konusunda öz-yönelim, inisiyatif ve özerklik gösterme fırsatı verir.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefleri
 1. Uluslararası ticaret hukukundaki çok çeşitli konuları anlamak,
 2. Uluslararası ticari işlemleri yöneten yasal çerçeve için bir anlayış geliştirmek,
 3. Uluslararası ticarette ticari tröst hukuku, şirketler hukuku, uluslararası ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve mali suçlar hukuku hakkında bir anlayış sergilemek,
 4. Uluslararası ticaret hukukunun önemli alanlarında araştırma becerileri ve yazma becerisi geliştirmek,
 5. Çok çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek,
 6. Bağımsız ve bir ekibin parçası olarak çalışmak,
 7. Kendi kişisel gelişimini ve ilerlemesini yönetmek
5yhj

Kariyer İmkanları

– Finans Müdürü

– Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

– Maliyet Muhasebesi Müdürü

– Kıdemli Finansal Analist

– Uyum Görevlisi

– Uluslararası Vergi Müdürü

– Yardımcı Kontrolcü

Diploma Kazanımları

1- Bir dizi iş ortamında Bilişim Teknolojileri ilkelerini anlamak ve uygulamak

2- İşletme ve sektöre özgü problem çözme tekniklerini analiz etmek.

3- Çok çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek

4-  Teoriler ve pratik uygulamaları arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek öğrencilerin istihdam edilebilirliğini geliştirmek.

5- Kendi kişisel gelişimini ve ilerlemesini yönetmek.

Dersler

+ Tez Süreci

1finance
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.