Univaf

LeedsBeckett2018 MasterLogo01
univaf

Psikoloji

Süre

20 Ay

Öğrenim Biçimi

Online

ve

Hibrid

Giriş Dönemleri

Eylül 

Ocak 

Mayıs 

Ders Sayısı

12 Ders
+ Tez Dönemi

Eğitim Ücreti

$30,900

Burs imkanlarına bağlı olarak

$12,450 Peşin ödeme

$14,950 Taksitli ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler
  • Analitik ve değerlendirici teknikleri uygulayacak ve bu becerilerini geliştirecek,
  • Sorunları ve fırsatları araştıracak,
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştirecek,
  • Yönetim tekniklerini ve uygulamalarını yaratıcı yollarla kullanacak,
  • Farklı kaynaklardan ilgili bilgileri kullanma becerilerini geliştirecek,
  • Problemleri ve zorlukları aşmak için problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirecek ve teşvik edilecek,
  • Karar alma ve eyleme geçme konusunda muhakeme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirecek,
  • Kişisel öğrenme becerilerini tanıyacak, kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerini geliştirecek,
  • L4 ve L5 (12 ders) yeterliliklerini, Leeds Beckett Üniversitesi’nde Psikoloji (tez süreci) derecesinde eşit krediye sahip olacaklar.
Psikoloji Lisans Bölümü Öğrencileri
international law

Bu yeterliliğin amacı, öğrencilerin, konunun farklı alanları ve birbirleriyle nasıl ilişkili oldukları hakkında temel bilgi ve anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.

003 psycholodddgy

Öğrencilerin bilimsel yöntemlerin beceri, bilgi ve anlayışına ilişkin derin bir takdir geliştirme ve göstermelerini sağlamak

agreement

Konuyla ilgili daha fazla çalışma ve kariyere ilgi geliştirmek de dahil olmak üzere, konuya olan ilgilerini ve heveslerini geliştirmek.

Toplumun bilimsel konular hakkında nasıl kararlar aldığını ve bilimlerin ekonominin ve toplumun başarısına nasıl katkıda bulunduğunu takdir etmelerini sağlamak.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefi
 1. Temel araştırma metodolojileri, güçlü ve zayıf yönleri ile araştırmayla ilgili etik konular hakkında bilgi ve anlayış kazandırma,

 2. Temel analitik teknikleri kullanarak veri analizi yapabilme ve deneysel çalışmalara katılıma dayalı destekle, disiplinin geleneklerini kullanarak sonuçları rapor edebilme,

 3. Açıkça tanımlanmış görevler üzerinde iş birliği içinde çalışabilme,
 4. Fikirleri sözlü, görsel ve yazılı olarak açık ve akıcı bir şekilde iletebilme becerisi,
 5. İstatistiksel analiz yazılımı kullanmak ve öne sürülen bir düşünceyi değerlendirmek için kanıta dayalı akıl yürütmeyi kullanma, bilgiyi görsel olarak yazmak ve sunmak için üretkenlik araçlarını kullanma becerisi.
 6. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerle olumlu ilişkilerin gelişimini destekleyen ilkeleri kavrama,
  Öğrenme etkinliklerini destekleyebilme,
 7. Öğrenme için değerlendirmenin rolünü ve özelliklerini kavrama,
 8. Emniyet  için ana mevzuatı, yönergeleri, politikaları ve prosedürleri kavrama, 
 9. Kendi uygulamalarını yansıtabilme,

 10. Öğretmen gözetiminde öğrenme etkinlikleri planlama ve hazırlayabilme.
5yhj6

Kariyer İmkanları

 • – Terapi ve Danışmanlık
 • – Eğitim ve Geliştirme
 • – Özel Sağlık Eğitimi
 • – Ruh Sağlığı Desteği
 • – Kariyer Danışmanlığı.
 • – İnsan Kaynakları
 • – Sosyal Çalışma
 • – Davranış Uzmanı
 • – Profesyonel Koçluk
 • – Eğitim Programı Araştırmacısı
 • – Okul Psikoloğu
 • – Rehber Öğretmen
 • – Eğitim Psikoloğu
 • – Yönetim Rolleri
 • – Motivasyon Konuşmacısı
 • – Ürün veya Marka Pazar Araştırmacısı
 • – Kullanıcı Deneyimi Araştırmacısı
 • – Kurumsal Eğitmen
 • – Klinik Psikoloji
 • – Adli psikoloji
 • – Endüstriyel-Örgüt Psikolojisi
 • – Okul Psikolojisi
 • – Spor psikolojisi

Diploma Kazanımları

1- Öğrenme için değerlendirmenin rolünü ve özelliklerini kavrama.

2- Fikirlerini sözlü, görsel ve yazılı olarak açık ve akıcı bir şekilde iletebilme.

3- Temel analitik teknikleri kullanarak veri analizi yapma ve disiplinin kurallarını kullanarak sonuçları raporlama yeteneği.

4- Çocuklar, gençler ve yetişkinlerle olumlu ilişkilerin gelişimini destekleyen ilkeleri anlama

 

Dersler

+ Tez Süreci

1psikoloy
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.