Univaf

LeedsBeckett2018 MasterLogo01
univaf

MSc - Psikoloji Yüksek Lisans

Süre

8 Ay

eğitim Biçimi

Online

Giriş Dönemleri

Eylül

Ocak

Mayıs

Ders Sayısı

6 Ders
+ Tez Dönemi

Eğitim Ücreti

$17,900

Şartlarınıza Göre

$8,450 Peşin Ödeme

$10,150 Taksitli Ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler

Yüksek Lisans Psikoloji derecesinin amacı, öğrencilere geniş bir bilgi ve anlayış yelpazesi edinme ve Psikolojide başarılı bir kariyer için gerekli olan çeşitli becerileri geliştirme fırsatı sağlamaktır.

Ayrıca hukukta daha üst düzey bir yeterliliğe ilerleme fırsatı da vardır.

Bu sektördeki derece paketi, psikolojinin temel bilgilerini sağlamayı amaçlayacaktır.

L7 (8 ders) yeterliliklerini, Leeds Beckett Üniversitesi’nde Psikoloji Yüksek Lisans (tez süreci) derecesinde eşit krediye sahip olacaklar.

Psikoloji Yüksek Lisansında Öğrenciler,
international law

Zihin, beyin ve davranışla ilgili bilimsel bir anlayış da dahil olmak üzere, psikolojideki çoklu bakış açıları hakkında bir anlayışla donatır.

Psikolojinin farklı alanlarındaki güncel konuların analizine dahil eder ve öğrencileri güncel araştırmalardan elde edilen bilgileri öğrenmeye ve uygulamaya teşvik eder.

003 psycholodddgy

Temel konu alanlarından metodolojileri, etik, kavramsal, kültürel, tarihi ve güncel bilgileri eleştirel olarak değerlendirme yeteneğini teşvik eder.

Bağımsız eleştirel, yaratıcı ve stratejik düşünme, kendinden emin karar verme, analitik beceriler ve iletişim becerileri gibi aktarılabilir alanlarda bilgi ve yetenek geliştirmeleri için öğrencileri destekleyebilir.

Akademik deneyim ve problem çözme yaklaşımı yoluyla istihdam edilebilirliği, yansıtıcılığı ve öz farkındalığı teşvik etmek için teşvik edici ve ilgi çekici bir ortamda öğrenme fırsatı sağlar.

agreement

Bağımsız başarılı öğrenenler, kendine güvenen bireyler ve sorumlu global vatandaşlar olmaları ve dolayısıyla Psikoloji ve diğer ilgili mesleklerde bir kariyere hazır olmaları için bilgi ve araçlarla donatır.

Program boyunca edindikleri bilgileri uygulamaya koymalarına olanak tanıyan denetim ve etkinlikler yoluyla öğrencilerin kişisel ve profesyonel yolculuklarını destekler.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefleri
 1. Psikoloji alanının farklı bakış açılarını anlayabilmek.

 2. Psikolojinin amaçlarını ve genel ilkelerini anlayabilmek.

 3. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerle olumlu ilişkilerin gelişimini destekleyen ilkeleri anlatmak.
 4. Psikolojik gelişimi anlamak ve yorumlamak için bilimsel akıl yürütmeyi anlayabilmek ve kullanabilmek
 5. Psikolojideki temel kavramları, ilkeleri ve kapsayıcı temaları anlamak ve tanımlamak
 6. İlgili kültürel ve sosyopolitik değişkenleri bütünleştirirken psikolojik araştırmaları yorumlamak, tasarlamak, yürütebilmek ve eleştirebilmek
 7. Yenilikçi ve bütünleştirici düşünme ve problem çözme ile meşgul olmak

5yhj6

Kariyer Olanakları

 • – Eğitim Psikoloğu
 • – Yönetim rolleri
 • – Motivasyon konuşmacısı
 • – Ürün veya marka pazar araştırmacısı
 • – Kullanıcı deneyimi araştırmacısı
 • – Kurumsal eğitmen
 • – Klinik Psikoloji
 • – Adli psikoloji
 • – Endüstriyel organizasyon psikolojisi
 • – Okul psikolojisi
 • – Spor psikolojisi
 • – Terapi ve danışmanlık
 • – Eğitim ve Geliştirme
 • – Özel sağlık eğitimi
 • – Ruh sağlığı desteği
 • – Kariyer danışmanlığı
 • – İnsan kaynakları
 • – Sosyal çalışma
 • – Davranış uzmanı
 • – Profesyonel koçluk
 • – Eğitim programı araştırmacısı
 • – Okul psikoloğu
 • – Rehber öğretmen

Diploma Kazanımları

1- Psikolojinin ilkelerini anlamak ve her ortamda uygulamak

2- Psikopatolojik durumların ilkelerini gözden geçirmek ve uygulamak

3- Zeka testi yaklaşımlarını seçebilmek, derleyebilmek, gözden geçirmek ve analiz etmek.

4- Öğrenenlerin teoriler ve pratik uygulamalar arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek istihdam edilebilirliklerini geliştirmek.

Dersler

+ Tez Dönemi

1psikoloy
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.