Univaf

chichester
cropped univaf

BSc - Bilgisayar Bilimi

Süre

20 Ay

Eğitim Biçimi

Online

Giriş Dönemleri

EylülOcakMayıs

Ders Sayısı

12 Ders+ Tez Dönemi

Eğitim Ücreti

$49,000

Şartlarınıza Göre

$12,450 Peşin Ödeme

$14,950 Taksitli Ödeme

Genel Bakış

Learners will develop their ability to

Bilgisayar Bilimi derecesinin amacı, öğrencilere geniş bir bilgi ve anlayış yelpazesi edinme ve Mühendislik alanında başarılı bir kariyer için gerekli olan çeşitli becerileri geliştirme fırsatı sağlamaktır.


Ayrıca hukukta daha üst düzey bir yeterliliğe ilerleme fırsatı da vardır.
Bu sektördeki derece paketi, Bilgi İşlemin temel bilgisini sağlamayı amaçlayacaktır.

 

L4 ve L5 (12 ders) yeterliliklerini, Chichester Universitesi’nde Bilgisayar Bilimi Lisans (tez süreci) derecesinde eşit krediye sahip olacaklar.

Öğrenme Kazanımları

Bilgisayar Bilimleri Lisans Eğitimi ile öğrenciler
international law

Disiplinin ve uygulamasının tam olarak anlaşılmasını desteklemek için hesaplama mantığı ve matematiksel kavramlar dahil olmak üzere bilgisayar biliminin temellerini ve temel bilgilerini sağlayabilir.

Öğrencileri, BT ile ilgili bağlamlardaki çözümleri ve projeleri profesyonel düzeyde değerlendirmek, tasarlamak ve uygulamak için bilgi, beceri ve araçlarla donatır.

039 database

Bilgisayar tabanlı çözümleri ve tasarımlarını eleştirel olarak değerlendirmek için öğrencilere bağımsız eleştirel, yaratıcı ve stratejik düşünme, kendine güvenen karar verme ve analitik beceriler gibi temel aktarılabilir becerilerin yanı sıra mesleklerinin ekip çalışması ve etik yönlerini sağlayabilir.

Örgütsel ve toplumsal düzeyde en iyi çözümleri sunmak için öğrencilerin bilgisayar bilimlerindeki bilgi ve anlayışları en son, yeni ortaya çıkan ve yenilikçi teknolojiler gibi modern uygulamalara eleştirel bir şekilde uygulama becerilerini geliştirir.

agreement

Öğrencilere, kendi alanlarında değerli profesyoneller olmaları için temel iletişim ve istihdam edilebilirlik becerileri de dahil olmak üzere değerli teknik, zor ve yumuşak becerileri öğrenme fırsatı kazandirir.

Çeşitli kaynaklardan ilgili bağımsız araştırmalar yoluyla, çalışmalarında daha da ilerlemek için gerekli bilgi ve becerileri sergileyebilir.

Uygulamalı bilgisayar biliminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yaklaşımlarının öğretilmesi ve öğrenilmesinde gerçek hayat senaryoları ve kültürlerarası bir yaklaşım sunabilir.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefleri
  1. Bilgi işlem alanının farklı bakış açılarını anlayabilir
  2. Bilgisayar biliminin amaçlarını ve genel ilkelerini anlar
  3. Önemli hesaplama sorunlarına çözüm uygulama ve belgeleme ilkelerini anlayabilir
  4. Özel tasarım ve performans gerektiren yazılım sistemlerinin bilimsel akıl yürütmesini anlar ve kullanabilir.
  5. Temel kavramları, ilkeleri hem sözlü hem de yazılı olarak anlar, tanımlar ve etkili bir şekilde iletebilir.
  6. İlgili kültürel ve sosyopolitik değişkenleri bütünleştirirken hesaplamalı araştırmayı yorumlar, tasarlar, yürütür ve eleştirir.
  7. Yenilikçi ve bütünleştirici düşünme ve problem çözme ile meşgul olur.
Başliksiz 1 kopya

Kariyer İmkanları

Birincil istihdam alanları

– Yazılım geliştirici

– Web Geliştiricisi

– UX Tasarımcısı

– Mobil Uygulama Geliştiricisi

– BT Proje Yöneticisi

– Bilgi Güvenliği Analisti

– Sistem Mimarı

– Yapay Zeka Mühendisi

– Bilgisayar Donanım Mühendisi

– Video Oyunu Geliştiricisi

– İnsan bilgisayar etkileşimi

– Bulut bilişim Uzmanı

Diploma Kazanımları

Diplomanın öğrenme çıktıları şunlardır

1- Bilgi İşlem ilkelerini anlamak ve tüm ortamlarda uygulamak.

2- ilgisayar bilimi veya benzeri bir disiplinin ilkelerini gözden geçirebilmek ve uygulayabilmek.

3- Stratejik düşünme ve analitik becerilere yönelik yaklaşımları seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz edebilmek.

4- Teoriler ve pratik uygulamalar arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek öğrencilerin istihdam edilebilirliğini geliştirmek.

Dersler

+Tez Dönemi

1it
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.