Univaf

derby university
univaf

Muhasebe ve Finans

Süre

20 Ay

Eğitim Biçimi

Online

Giriş Dönemleri

EylülOcakMayıs

Ders Sayısı

12 Ders+ Tez Dönemi

Eğitim Ücreti

$51,000

Şartlarınıza göre

$13,950 Peşin Ödeme

$16,750 Taksitli Ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler
  • İş ortamında liderlik ilkelerini anlamak ve uygulamak
  • Sorunlari ve firsatlari arastirmak
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve takdirlerini geliştirmek
  • Yönetim teorileri ve iş dünyasındaki pratik uygulamaları arasındaki ilişkileri keşfetmelerine izin vererek öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini geliştirmek
  • Geniş bir kaynak yelpazesinden gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek
  • Sözel ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanmak
  • Bağımsız veya bir ekibin parçası olarak çalışmak
  • L4 ve L5 (12 ders) yeterliliklerini, Derby Universitesi’nde Muhasebe ve Finans Lisans (tez süreci) derecesinde eşit krediye sahip olacaklar.

Öğrenim Kazanımları

Muhasebe ve Finans, öğrencilere
international law

İşletmeyi etkileyen mikro ve makro ekonomik faktörleri anlamak

Finansal planlama ve kontrol, genel olarak ekonomik ve finansal çevre ve potansiyel yatırım değerlendirmesi ile ilgili kurumsal yönetim;

036 coins

Organizasyonel iş varlıklarının yönetimi ve finansal raporların hazırlanması;

agreement

Vergilendirmenin ilkeleri ve şahıs ve işletme vergisinin gerekleri;

Genel Bilgiler

Genel öğrenim hedefleri
 1. İşletmeyi etkileyen mikro ve makro ekonomik faktörleri anlamak
 2. İş ortamının finansal muhasebe üzerindeki etkisini anlamak
 3. Finansal muhasebe için gerekli matematiksel becerileri geliştirmek
 4. Finansal hesapları anlamak ve hazırlamak
 5. Yönetim muhasebesi tekniklerinin amacını anlamak ve kullanmak
 6. Muhasebede liderlik ve yönetimin rolünü anlamak
 7. Finansal teoriler ve işletme sermayesi yönetimi ve bir kuruluşun küresel finansal riskinin yönetimi
 8. Genel olarak ekonomik, finansal çevre ve potansiyel yatırım değerlendirmesi ile ilgili kurumsal yönetim
 9. Organizasyonel iş varlıklarının yönetimi ve finansal raporların hazırlanması
 10. Vergilendirme ilkeleri ve kişisel ve ticari verginin gereklilikleri
 11. İnsan kaynakları (İK) döngüsü boyunca kuruluşlarda insan yönetimi
 12. İş dünyasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk
5yhj

Kariyer İmkanları

– Çok uluslu muhasebe firmaları

– Tüccar bankacısı

– Finans yöneticisi

– Bütçe analisti

– Yönetim Danışmanı

– Kişisel Mali Müşavir

– Kıdemli Vergi Muhasebecisi

– Finansal Analist
– Muhasebe Müdürü

Diploma Kazanımları

1- Öğrenme için değerlendirmenin rolünü ve özelliklerini kavrama

2- Fikirlerini sözlü, görsel ve yazılı olarak açık ve akıcı bir şekilde iletebilme.

3- Temel analitik teknikleri kullanarak veri analizi yapma ve disiplinin kurallarını kullanarak sonuçları raporlama yeteneği.

4- Çocuklar, gençler ve yetişkinlerle olumlu ilişkilerin gelişimini destekleyen ilkeleri anlama

Dersler

+ Tez Dönemi

1finance
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.