Univaf

uclan
cropped univaf

Uluslararası İş Hukuku Yüksek Lisansı

Süre

12 Ay

Eğitim Biçimi

Çevrimiçi

Giriş Dönemleri

EylülOcakMayıs

Ders Sayısı

7 Ders+ Tez Süreci

Eğitim Ücreti

$17,590

burs imkanlarına bağlı olarak

$9,950 Peşin ödeme

$11,950 Taksitli ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler
  • Analitik ve değerlendirici teknikleri uygulayacak ve bu becerilerini geliştirecek,
  • Sorunları ve fırsatları araştıracak
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştirecek,
  • Yönetim tekniklerini ve uygulamalarını yaratıcı yollarla kullanacak,
  • Farklı kaynaklardan ilgili bilgileri kullanma becerilerini geliştirecek,
  • Problemleri ve zorlukları aşmak için problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirecek ve teşvik edilecek,
  • Karar alma ve eyleme geçme konusunda muhakeme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirecek,
  • Kişisel öğrenme becerilerini tanıyacak, kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerini geliştirecek,
  • L7 (6 konu) Qualifi Ödülü, Central Lancashire Üniversitesi’nde Uluslararası İş Hukuku (tez süreci) Master derecesinde eşit krediye sahip olacaklar

Öğrenme Kazanımları

Uluslararası İş Hukuku Yüksek Lisans Öğrencileri
international law

Uluslararası kabul görmüş bir kuruluştan tanınan bir nitelik kazandırmayı

Çağdaş bir eğitim yönetimi ortamıyla ilgili en yeni içerikle desteklenen bir müfredattan öğrenmeyi sağlamayı

justice

Hemen uygulanabilecek yeni beceriler ve bilgiler geliştirmeyi

Karmaşık ve küresel olarak çok uluslu ortamlarda gelişen bir lider olarak, kişisel ve mesleki gelişim yoluyla eğitim yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı

agreement

Bir dizi eğitim, işletme, liderlik ve yönetim alanlarında pratik deneyime sahip saygın profesyoneller tarafından yönetilen ölçme ve değerlendirmelere tabi olmayı

Yeterliliğin şeffaflığını ve transfer edilebilirliğini artırmak için dijital bir çevrimiçi platform tarafından desteklenmesi ve kişiselleştirilmiş bir e-portföy geliştirilmesi gerekliliğinden hareketle, daha yüksek düzeyde bir yeterlilik kazandıracak bir yolda ilerlemelerini hedefler.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefleri
 1. Uluslararası ticaret hukukundaki çok çeşitli konuları anlamak,
 2. Endüstrideki uluslararası ticari işlemleri yöneten yasal çerçeve için bir anlayış geliştirmek,
 3. Uluslararası ticarette ticari tröst hukuku, şirketler hukuku, uluslararası ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve mali suçlar hukuku hakkında bir anlayış sergilemek,
 4. Uluslararası ticaret hukukunun önemli alanlarında araştırma becerileri ve yazma becerisi geliştirmek,
 5. Çok çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek,
 6. Bağımsız ve bir ekibin parçası olarak çalışmak,
 7. Kendi kişisel gelişimini ve ilerlemesini yönetmek
5yhj

Diploma Kazanımları

1- Uluslararası ticaret hukukunun geniş konularını anlamak

2- Endüstrideki uluslararası ticari işlemleri yöneten yasal çerçeve için bir anlayış geliştirmek

3-  Uluslararası ticarette ticari tröst hukuku, şirketler hukuku, uluslararası ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve mali suçlar hukukunu anladığını göstermek.

Kariyer Olanakları

– Şirket avukatı

– Mahkeme Memuru

– Devlet Yetkilisi

– Akademik Araştırmacı

– Danışman / Mediato

– Politika Analisti

– Girişimci

Dersler

+ Tez Süreci

Başliksiz 1
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.