Univaf

chichester
cropped univaf

MSc Bilgisayar Bilimi Yüksek Lisans

Süre

8 Ay

Eğitim Biçimi

Online

Giriş Dönemleri

Eylül

Ocak

Mayıs

Ders Sayısı

8 Ders + Tez Dönemi

Eğitim Ücreti

$17,000

Şartlarınıza Göre

$8,450 Peşin Ödeme

$10,150 Taksitli Ödeme

Genel Bakış

Öğrenciler

Yüksek Lisans Bilgisayar Bilimi derecesinin amacı, öğrencilere geniş bir bilgi ve anlayış yelpazesi edinme ve Mühendislik alanında başarılı bir kariyer için gerekli olan çeşitli becerileri geliştirme fırsatı sağlamaktır.


Ayrıca hukukta daha üst düzey bir yeterliliğe ilerleme fırsatı da vardır.


Bu sektördeki derece paketi, Bilgi İşleminin temel bilgisini sağlamayı amaçlayacaktır.

 

L4 ve L5 (6 ders) yeterlilikleri Bilgisayar Bilimi Yüksek Lisans mezuniyet süreci için, Chichester Üniversitesine aktarilir.

Öğrenme Kazanımları

Bilgisayar Bilimi Yüksek Lisans Öğrencileri
international law

Bilgisayar bilimi ile ilgili prensipler, teoriler ve teknikler hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirir ve bunları disiplinler arası ve kültürler arası bir yaklaşım kullanarak çeşitli sektörlerde sürdürülebilir inovasyon getirerek karmaşık gerçek yaşam problemlerine eleştirel olarak uygulayabilir.

Hesaplama teknikleri ve uygulamalarının ekonomik, toplumsal ve organizasyonel etkilerini eleştirel olarak yansıtabilir.

022 code22

Bilgisayar bilimindeki mevcut ve yeni çözümleri değerlendirir, analiz eder ve uygular, aynı zamanda belirli bir bağlamsal alandaki sınırlamalarını anlayabilir.

Yönetimsel ve teknik becerileri, daha geniş bir kuruluşla ilgili olarak dijital ve bilgi işlem konularında bilinçli kararlar alma yeteneğini sergileyerek, kurumsal bir bağlamda güvenle uygulayabilir.

İşle ilgili bir ortamda önemli sorunları çözmek için bilgisayar bilimlerindeki problemlerin üstesinden gelmek için yaratıcılığı ve yeniliği mantıklı bir yaklaşımla sergileyebilir.

agreement

Teknik ve teknik olmayan bir kitleye üst düzey ekip çalışması ve iletişim becerileri göstermenin yanı sıra analitik ve problem çözme becerilerini profesyonelce sergileyebilir.

Örgütsel stratejiyi bilgilendirmek için program kapsamında edinilen teorik ve teknik bilgiler de dahil olmak üzere bilgisayar biliminin belirli alanlarında açık ve etkili projeler sunar.

Liderlik özelliklerini sergileyerek ve teknik becerilerin gelişimini göstererek proje yönetimiyle ilgili görevleri güvenle gerçekleştirir.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefleri

  1. Bilgi işlem alanının farklı bakış açılarını anlamak.
  2. Bilgisayar biliminin amaçlarını ve genel ilkelerini anlamak.
  3. Önemli hesaplama sorunlarına çözüm uygulama ve belgeleme ilkelerini anlamak
  4. Özel tasarım ve performans gerektiren yazılım sistemlerinin bilimsel akıl yürütmesini anlamak ve kullanabilmek.
  5. Temel kavramları, ilkeleri hem sözlü hem de yazılı olarak anlamak, tanımlamak ve etkili bir şekilde iletebilmek.
  6. İlgili kültürel ve sosyopolitik değişkenleri bütünleştirirken hesaplamalı araştırmayı yorumlamak, tasarlamak, yürütebilmek ve eleştirebilmek.
  7. Yenilikçi ve bütünleştirici düşünme ve problem çözme ile meşgul olabilmek
5yhj

Kariyer Olanakları

Birincil istihdam alanları şunları içerir

– Yazılım geliştirici

– Web Geliştiricisi

– UX Tasarımcısı

– Mobil Uygulama Geliştiricisi

– BT Proje Yöneticisi

– Bilgi Güvenliği Analisti

– Sistem Mimarı

– Yapay Zeka Mühendisi

– Bilgisayar Donanım Mühendisi

– Video Oyunu Geliştiricisi

– İnsan bilgisayar etkileşimi

– Bulut bilişim

– Hesaplamalı Biyolog

Diploma Kazanımları

1- Bilgi İşlem ilkelerini anlamak ve tüm ortamlarda uygulamak.

2- Bilgisayar bilimi veya benzeri bir disiplinin ilkelerini gözden geçirmek ve uygulayabilmek.

3- Stratejik düşünme ve analitik becerilere yönelik yaklaşımları seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek

4- Teoriler ve pratik uygulamaları arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek öğrencilerin istihdam edilebilirliğini geliştirmek

Dersler

+ Tez Dönemi

Web Tasarımı Bölümü
Başliksiz 11

Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.