Univaf

glyndwr university
cropped univaf

Bilişim Teknolojileri Web Tasarım

Süre
20 Ay
Eğitim Biçimi
OnlineveHibrid
Giriş Dönemleri
EylülOcakMayıs
Ders Sayısı
12 Ders + Tez Dönemi
Eğitim Ücreti

$35,485

Burs imkanlarına bağlı olarak

$11,450 Peşin ödeme

$13,750 Taksitli ödeme

Genel Bakış
Öğrenciler
  • Analitik ve değerlendirici teknikleri uygulayacak ve bu becerilerini geliştirecek,
  • Sorunları ve fırsatları araştıracak,
  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştirecek,
  • Yönetim tekniklerini ve uygulamalarını yaratıcı yollarla kullanacak,
  • Farklı kaynaklardan ilgili bilgileri kullanma becerilerini geliştirecek,
  • Problemleri ve zorlukları aşmak için problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirecek ve teşvik edilecek,
  • Karar alma ve eyleme geçme konusunda muhakeme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirecek,
  • Kişisel öğrenme becerilerini tanıyacak, kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerini geliştirecek,
  • L4 ve L5 (12 ders) yeterliliklerini, Glyndwr Üniversitesi’nde Bilişim Teknolojisi (tez süreci) derecesinde eşit krediye sahip olacaklar.
Öğrenme Kazanımları
Bilişim Teknolojileri Web Tasarım Lisans Öğrencileri
international law

Analitik ve değerlendirici teknikleri, özel ve kamu sektöründeki işletmelere uygulama,

Endüstride işle ilgili analitik ve değerlendirici becerileri geliştirme,

022 code22

Öğrencinin kişisel öğrenme sürecini tanıma ve yansıtma yeteneğini geliştirme, ve önemli kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerin geliştirilmesini kolaylaştıran ilerleme,

agreement

Öğrencinin kendini yansıtma, analitik, entelektüel ve aktarılabilir becerilerini teşvik etme imkanı sunar.

Genel Bilgiler

Genel öğrenme hedefi

 1. İş ortamında Bilişim Teknolojisi ilkelerini anlamak ve uygulamak,
 2. Söz konusu ilkeleri, belirli bir ortamda anlamak ve uygulamak,
 3. Yönetim teorileri ile Bilişim Teknolojisi dünyasındaki pratik uygulamalar arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek, öğrencilerin istihdam edilebilirliğini geliştirmek,
 4. İş ve sektöre özel problem çözme tekniklerini analiz etmek,
 5. Çok çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek,
 6. Sözel ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanmak,
 7. Bağımsız ve bir ekibin parçası olarak çalışmak,
 8. Kendi kişisel gelişimini ve ilerlemesini yönetmek.
5yhj

Kariyer İmkanları

Birincil istihdam alanları şunları içerir

–  Ağ Mühendisi 

–  IT danışmanı

–  Yazılım Mühendisi

–  Web Geliştiricisi

–  IT Teknisyeni

–  Bulut Bilgi İşlem Mimarı

–  Sistem Analisti

Diploma Kazanımları

1- İş ortamında Bilişim Teknolojisi ilkelerini anlamak ve uygulamak.

2- İşletme ve sektöre özgü problem çözme tekniklerini analiz etmek

3- Çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçmek, derlemek, gözden geçirmek ve analiz etmek.

4- Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri dünyasında teoriler ve pratik uygulamaları arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine izin vererek istihdam edilebilirliklerini geliştirmek.

Dersler

Sınıf Bölümü

+ Tez Süreci

Web Tasarımı Bölümü
Başliksiz 11
Kabul Koşulları

Burs

Univaf, tüm başvuru sahiplerine %80’e varan burs imkanı sunmaktadır.
Burs başvuru şartlarını kontrol ediniz.