Univaf

Zaman yönetimi nedir? İnsanlara eşit olarak verilen ve ölçülebilen döneme ya da süreye zaman denmektedir. Bir oluşumun veya işin gerçekleştiği süre de zaman olarak tanımlanır. Zamanı durdurmak mümkün değildir. Ancak verimli geçirilebilir. Verimli ve kaliteli geçirilen bir saatlik süre saatler gibi değerli olabilir.

Zamanı verimli kullanabilmek için zaman yönetimini bilmek gerekir. Zaman yönetimi, zamanın daha iyi kullanılabilmesi için planlanmasıdır. Öncelikli ve aciliyeti bulunan işlerin sıralanması yapılarak verimli kullanılabilir. Zaman depolanamadığı, durdurulamadığı, depolanamadığı ve bekletilemediği için yönetimine dikkat edilmelidir. Zaman yönetimi teknikleri, zamanın daha iyi kullanılmasını sağlamak için geliştirilmiştir. 

Zaman yönetimin insanlara faydaları çok fazladır. Gün içerisindeki saatlerin planlanması, aktivitelere ne kadar zaman ayrıldığını, zamanın ne kadarının boşa harcandığını gösterir. Zaman yönetimiyle saatler, dakikalar kişinin ilgili olduğu alanlara, mesleğine ve kendini geliştirmesine göre şekillendirilir.

Zamanın verimli şekilde yönetilmesi, kişinin daha verimli, daha üretken ve psikolojik olarak daha mutlu olmasını sağlar. Zaman yönetimi insanların daha az kaygılı olmasına yardımcı olur. İş dünyasında aktif olarak kullanılan zaman yönetimiyle, işletmelerin verimliliği artmaktadır. 

Zaman Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

Zamanını daha etkili ve verimli kullanmak isteyenler zaman yönetimini öğrenmelidir. Zaman yönetimiyle ilgili çok fazla teknik bulunmaktadır. Tekniklerin uygulamaları birbirinden farklı olsa da temelde zamanı etkin kullanmayı hedefler. Zaman yönetiminin uygulanması aşamalar şeklinde gerçekleşir. Zaman yönetiminin aşamaları, zamanın değerini anlamaktan başlayarak teknolojiye ayrılan zamanın ne kadar uzun olduğunun farkına varılmasına kadar ilerler. Zaman yönetimi aşamaları;

 • Yapılacak işler listesi hazırlanmalı,
 • Sosyal medya, televizyon, telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaşılmalı,
 • Gün ve iş planlaması yapılırken molalar ve kişinin kendine ayıracağı süre netleştirilmeli,
 • Çok fazla zamana ihtiyaç duyulan işler ve projeler parçalara bölünerek yapılmalı,
 • Günün çok daha fazla verimli kullanıldığı saatleri zor ve ciddi görevlere ayrılmalı,
 • Günün sonunda yapılacaklar listesi kontrol edilmeli ve gerekliyse iyileştirmeler yapılmalı,
 • Zamanı yönetme konusundaki gelişmeler ve ilerlemeler ödüllerle mükafatlandırılmalı 

İnsan psikolojisi hayatın en önemli unsurlarından biridir. Psikolojisi iyi insan her zaman daha iyi işler başarır. Zamanı iyi yönetebilmenin yolu iyi psikolojiden geçer. İnsanlar psikolojisini iyileştirecek işler yaparak zaman yönetiminde daha iyi işler çıkarabilir.  

Zaman Yönetimi Araçları Nelerdir?

Zaman yönetimi araçları, kullanılan tekniğe göre değişecektir. Örneğin pomodoro tekniği kullanılıyorsa zaman yönetim aracı pomodoro saati olacaktır. Teknik bir saat kullanılabileceği gibi dijital kronometreler de zaman yönetimi aracı olarak kullanılabilir. 

Zaman Yönetimi ve Türleri Nelerdir?

Zaman yönetimi için uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Yaygın olarak kullanılan en etkili zaman yönetim türleri şunlardır;

Zaman Yönetimi İlkeleri Nelerdir?

Zaman yönetiminin etkili olabilmesi için uygulanması gereken ilkeler bulunmaktadır. Zaman yönetimi ilkeleri şunlardır;

 • Bitirilmesi gereken işlerin belirlenmesi gerekir.
 • İşlerin hedefleri net bir şekilde belirlenmeli, tanımlanmalıdır.
 • İşler önem durumuna ve acilliğine göre sınıflandırılmalıdır.
 • İşler önem ve acil durumuna göre sınıflandırıldıktan sonra iş planı yapılmalıdır. 
 • Çalışma süresi ve molaların zamanı belirlenmelidir.
 • Çalışma alanından dikkati dağıtacak etkenler uzaklaştırılmalıdır. 
 • Mola zamanları tamamen dinlenmeye ayrılmalıdır. Zihni çalıştıracak iş ve işlemlerden uzak durulmalıdır. Çalışma zamanları sadece çalışılmalıdır. 

Z kuşağı kimdir? Z kuşağının özellikleri nelerdir, nasıl yönetilir? Merak ettiğiniz bütün detayları makalemizde topladık. Ziyaret etmeyi unutmayınız.

Zaman Yönetimi Nasıl Olmalı?

Gün içerisinde yapmanız gereken işleri bir düşünün. Daha sonra önem ve aciliyetine göre sıralayıp bitirmek için plan yapın. Acil olup önemsiz olmayan işlerinizi başkasına devredin.

Zaman Yönetimi Nasıl Kazanılır?

Önceliklerinizi listeleyin, önem sırasına göre sıralayın. Motivasyonunuzu düşürecek ortamlardan uzaklaşın. Aynı anda birçok iş yapmayın ve bir sonraki günün işlerini bugünden düşünmeyin.

Zaman yönetimi insana ne kazandırır?

Bireyin, zamanın daha verimli kullanmasını sağlar. Yetkinliklerin devralmasını sağlayarak kişisel sorumluluk ve becerilerin gelişmesinde yardımcı olur.