Univaf

Z kuşağı kimdir? Son zamanlarda Z kuşağı sözünü çok fazla duymaya başladık. Dünyada yaşayan insanlar X, Y, Z olmak üzere farklı kuşak isimleriyle nitelendirilmektedir. Z kuşağı için Milenyum Çocuğu denmektedir. Çünkü 21.yüzyılın ilk çocukları Z kuşağını oluşturmaktadır.

Z kuşağı, Milenyumdan sonra Alfa kuşağından önce gelen nüfus olarak nitelendirilmektedir. Z kuşağı kapsamına hangi yılların girdiği biraz tartışmalıdır. Bazılarına göre 1996 yılından itibaren doğanlar Z kuşağıdır. Genellikle 1990’ların sonları ve ortaları Z kuşağının doğum yıllarının başlangıcı olarak kabul edilir. Z kuşağı, internet kuşağı benzetmesiyle de bilinir. Teknolojinin kucağına doğmuş olmaları benzetmeyi haklı çıkarmaktadır. 

Z Kuşağı Ne Olmak İstiyor?

Z kuşağı gelecek hayalleri konusunda oldukça idealist görülmektedir. Liderlik pozisyonunda bulunmak ve o pozisyonu deneyimlemek istemektedirler. Z kuşağı kabiliyetlerini olabildiğince geliştirmek isterler. Z kuşağına göre iş dünyasını, bireyleri sınırlandıran bir yapı olarak görmektedirler. Girişimcilik ise onlar için çok esnek yapılardır. Bakış açılarını geliştirecek bir yapı olmasından dolayı girişimciliğe daha yatkındırlar.  

Z Kuşağı Neden Mutsuz?

Z kuşağı, teknolojinin hızını ve sürekli yenilenme özelliğini tatmış bir nesildir. Fiziksel bir mevcudiyeti olan her şeyin dijital eşdeğerinin olması gerektiğini düşünürler. Teknolojinin yeniliğine ve hızına alışmış olan Z kuşağı durağanlığı ve sakinliği sevmemektedir. Durağan ve sakin bir hayat onları mutsuz etmektedir. Sakin bir yaşamla sürekli değişen dünyayı kaçırdıklarını düşünerek mutsuz olmaktadırlar. Yaşamın hızını kaçırmak ve bir daha yakalayamama korkusu onları mutsuz etmeye yetmektedir. 

Z Kuşağı Kimleri Kapsıyor?

Z kuşağının kimleri kapsadığına dair çeşitli görüşler vardır. 

 • Oxford Dictionaries’a göre Z kuşağı 1990’lı yılların sonuyla 2010’lu yılların başında doğmuş olanlardır. 
 • Merriam-Webster Online sözlük ise Z kuşağını 1990’lı yılların sonuyla 2000’li yılların başında doğanlar olarak tanımlamaktadır. 
 • Statistics Canada’a göre Z kuşağı, 1993 ile 2011 yılları arasında doğanlardır.
 • Jean Twenge, Z kuşağını 1995 ile 2012 yıllarında doğanlar olarak belirler. Jean Twenge, belirlediği tarihler arasında doğanları iGeneration olarak tanımlamaktadır. 
 • McCrindle Araştırma Merkezi, 1995 ile 2009 yılları arasında doğanlar olarak açıklamıştır. 
 • Pew Araştırma Merkezi, Z kuşağının doğumu için 1997 yılını belirlemiştir. Merkez bitiş için bir tarih belirlememiştir. 2012 ile 2019 yıllarındaki verileri dikkate alarak kısmen bitiş tarihi olarak kullanmıştır. The Washington Post, The Wall Street Journal ve PBS gibi önemli yayın kuruluşları Z kuşağı için Pew merkezinin tanımı kullanmaktadır. 
 • Brookings Enstitüsü için Z kuşağı 1997 ile 2012 yılları arasında doğanlardır. 
 • Amerika Psikoloji, derneği Z kuşağı için 1997 yılından sonra doğanlar olarak tanımlamıştır. 

Z Kuşağı Özellikleri

Milenyum çağı çocukları olarak bilinen Z kuşağının özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Teknolojiye çok fazla önem verirler. Analitik düşünme özellikleri çok hızlıdır.
 • Asla ekip çalışmalarına gelemezler. Daha çok bireysel takılırlar.
 • Özgüvenleri çok yüksektir.
 • Özgünlük konusunda çok keskin çizgileri bulunmaktadır. 
 • Bağımsızlıklarına çok düşkündürler. Özgürlüklerinin kısıtlanmasına izin vermek istemezler.
 • Konfor alanlarına müdahale edilmemelidir.
 • Başaramayacakları bir şey olduğuna inanmazlar, her şeyi başarabileceklerine olan inançları çok yüksektir.
 • Impossible is nothing düşüncesi hakimdir. Z kuşağı, imkansız kavramını kabul etmezler.
 • Bireysel takılmak onlar için daha önemlidir. Toplumsallaşma düşüncesinden uzaktırlar.
 • Toplumsal kuralların onlar için bir bağlayıcılığı yoktur. 
 • Eskilerin yolundan gitmeyi değil, kendi yollarını çizmeyi tercih ederler.
 • Çok hırslı değillerdir. Öz verili değillerdir. Bir şeyi elde etmek için emek vermek veya çaba sarf etmek istemezler.
 • Bilgiye çok hızlı ulaşabilmenin hayranıdırlar. 
 • Teknolojinin hızı onları hızlı yaşamaya alıştırmıştır. Çok çabuk sıkıldıkları için Z kuşağını oyalamak son derece zordur. 
 • Haklarını arama konusunda çok iyidirler.
 • Faklı sosyolojik gruplarla kolay ilişki kurarlar. 
 • Kendilerine yapılan haksızlığa asla sessiz kalmazlar.
 • Hayal dünyaları sınırsızdır. 
 • Verilen pek çok görevi bir arada yürütebilirler. Sıkılmazsa birde fazla işi birden idare edebilir.
 • İsteklerinin yerine gelmesi için çok fazla direnirler. 
 • Haklı oldukları konularda geri adım atmazlar.
 • Azimli ve hırslı olmamaları ilerleyen yaşlarda iş konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olur. 
 • X ile Z kuşağı arasında genellikle bir çatışma vardır. Y kuşağı ise iki kuşak arasında arabulucu görevi üstlenir. 

Z Kuşağı Teknoloji Nasıl Kullanır?

Z kuşağı üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre kuşak en fazla Youtube’de vakit geçirmektedir. Günün trendlerini yakından takip etmeleri nedeniyle sosyal medya platformları onlar için önemlidir. Akranlarının günlük hayatlarını takip etmeyi severler. Bundan dolayı Z kuşağının büyük çoğunluğu Youtube’deki fenomenleri takip etmektedir. Kanalıma hoş geldiniz ile başlayan vlog’lara ilgi çok fazladır. Z kuşağının %97’sini Youtube izlerken bulabilirsiniz. Z kuşağının en çok konuştuğu konular ise bilgisayar ile konsol oyunlarıdır. %38’lik bir kısım bilgisayar ve konsol konuşarak zaman geçirmektedir. Oyunlardan çok fazla bahsetmeleri, oyun karakterlerinden ne kadar etkilendiklerinin bir göstergesidir. 

Z Kuşağı Nasıl Yönetilir?

Z kuşağı klasik yöntemlerle yönetilmesi zordur. Z kuşağını yönetmek için şu yöntemler denenebilir;

 • Z kuşağı bir görev adamı değildir. Onları görev insanı olarak değil yeni şeyler üretici olarak değerlendirmek gerekir. Yeni şeyler üretmek için serbest kalması onların üretkenliğini artıracaktır.
 • Z kuşağını ödüller motive etmektedir. Yaptıkları güzel şeyler ödüllendirildiğinde motive olurlar ve işlerini daha iyi yaparlar.
 • Z kuşağı seslerini duyacak kişilere ihtiyaç duyarlar. Yüz yüze iletişim kurulmalıdır. Mesaj onlara göre değildir. Yüz yüze kurulan iletişim onlarda güven duygusunu oluşturur. Bundan dolayı yaptıkları yanlışlarda yüz yüze iletişim kurulmalıdır. 

Z Kuşağının Artıları ve Eksileri Nelerdir?

Z kuşağının çok fazla artıları vardır. Dünyada yaşayan olayları yakından takip ederler. Olaylara karşı ilgili olmaları pozitif bir özelliktir. Kenara çekilip dünya yansa umurumda değil tavrı sergilemezler. Ne istediklerini ve istemediklerini çok iyi bilirler. Bilginin açtığı yolda ilerlemeyi tercih ederler. Özgüvenlerinin çok yüksek olması onlara pek çok kapıyı aralamaktadır. Yeni şeyler üretmeye ve eğitime önem vermektedirler. Eğitime verdikleri önem, kariyer basamaklarını hızlı çıkmalarına yardımcı olur. 

Artıları kadar eksilerinin olduğunu da söylemek gerekir. Takım veya ekip kelimeleri onlar için çok şey ifade etmez. Kural tanımazlar. İsteklerinde net oldukları için ikna etmek son derece zordur. Aileleriyle sıklıkla çatışmaya girerler. Dışarıdan gelen fikirlere kapalıdırlar. Kendi bildiklerini savunmada ısrarcı olmaları çatışmaların ana temelini oluşturur. Topluma katılmayıp bireyse takılmaları, ikili ilişkilerinin iyi olmaması eksi özelliklerindendir.

Z Kuşağı ve X Kuşağı Karşılaştırılması

Z ile X kuşağının bir çatışma halinde olduğunu söylemek gerekir. Y kuşağı iki kuşak arasında arabuluculuk yapmaktadır. Z ile X kuşağı arasında yapılan karşılaştırmalar sadece bir tespittir. Z ile X kuşağı hakkında yapılan karşılaştırmalar şöyledir;

 • X kuşağı yeniliklere adapte olmaya çalışır. Teknolojiyi tanımaya çalışırken bir taraftan da iş hayatlarında ilerlemeye çalışırlar. Z kuşağının iş hayatlarında ilerleme gibi bir hırsları yoktur.
 • X kuşağı sokak oyunlarıyla büyümüştür. Z kuşağı ise sokak oyunlarını bilmez. Onlar tablet, telefon veya bilgisayarda oyun oynarlar.
 • X kuşağı bir önceki nesle saygılı ve onların yolundan gitmeyi tercih eder. Z kuşağı ise kendi yollarını çizmek isterler.
 • X kuşağı kurallara saygılıdır. Z kuşağı ise kuralları sevmez, özgürlük taraftarıdır. Özgürlüğünün kısıtlanmasından hoşlanmazlar.
 • X kuşağı tartışmalarda alttan alabilir. Gerektiğinde geri adım atabilir. Z kuşağı ise kararlı olduğu bir konuda asla geri adım atmaz. Söylediğinde çok ısrarcıdır. 
 • X kuşağı ekip ve takım işlerini severken Z kuşağı bireyseldir. 

Z kuşağı hangi yaş grubudur?

Z kuşağı 1990 yılı sonrasında doğan kişiler olup 2010 yılı ile bitmektedir. Araştırma merkezlerine göre de farklı yıllarda karşımıza çıkmaktadır.

Z kuşağı ne olmak istiyor?

Kendi hayallerini gerçekleştirerek güzel ve rahat bir çalışma ortamı istiyorlar. Kurumsal anlamda işlerini yerine getirirken arka tarafta da kendilerini sürekli geliştirmek ve öğrenmeye zaman ayırmak istiyorlar.