Univaf

STEM Ne Demek? STEM Eğitimi

STEM, Science, Tecnology, Engineering ve Mathematics kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasıdır. STEM, bu dört disiplini bir araya getiren geliştirme, öğrenme ve uygulama yaklaşımıdır. Science: Bilim, Technology: Teknoloji, Engineering: Mühendislik, Mathematics; Matematik demektir. STEM bir öğretim felsefesidir. Dört disiplini bir araya getirerek problemleri çözmede gerçek dünyadan kullanılabilecek yöntemleri sunmaktadır.

STEM Ne Demek?

Eski klasik eğitim yöntemleri ve teknikleri modern dünyada biraz eksik kalmaktadır. Öğrencilerin modern ve gelişmekte olan dünyaya hazırlanması gerekiyor. Gelişen dünyayı algılayabilecek nesiller yetiştirmenin yolu yeni yaklaşımlardan geçmektedir. STEM, öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitmek anlamına gelmektedir. Öğrencilerin bu disiplinlerden birinde yetiştirilmesi öğrencinin diğer yanlarının eksik kalması demektir. 

STEM sayesinde öğrenciler 4 farklı disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşan modern bir eğitime tabi tutulurlar. STEM ile gerçek dünyadaki uygulamalarla daha donanımlı olmaları sağlanır. STEM öğrencilere bir kariyer ve gelecek sunar. Dört disiplini uygulamalı bir yaklaşımla birleştirmeye yönelik olan STEM, proje tabanlıdır. Sınıfta, gerçek dünyadaki uygulamalarla öğretmeye odaklanır. STEM’in çeşitli alanları vardır. Bu alanları öğrenciler sınıfta, dünya ile aralarında bağlantı kurmalarına yardımcı olarak uygularlar. 

STEM Eğitimi Nedir? 

STEM, öğrencilerin bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve matematiği anlama ve sınıf tabanlı projelerle uygulamalı bir şekilde geliştirmesine yarayan bir eğitimdir. Yeni nesil bilim standartlarıyla yapılan STEM eğitiminde projeler ve etkinlikler aktif olarak kullanılır. Projelerin temelinde öğrencilerin bilimin gerçek dünyaya uygulanabilir olduğunu vurgulayan teknolojiler bulunur. Gelecekteki derslere ve dünyaya hazırlayan bir yaklaşımla yapılan eğitimdir. 

Günümüz dünyasında bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve matematiği modern tekniklerle kullanabilen ülkeler küresel rekabette varlığını ispatlamaktadır. Ülkeler küresel sorunların ve ekonomik problemlerin üstesinden gelebilmek için yenilikçi anlayışlara ihtiyaç duymaktadır. Yenilikçi anlayışlar yeni iş fırsatları oluşturmakla kalmayarak ülkelere ve milletlerine katma değer sağlamaktadır. STEM, öğrencilerin bu dört disipline dair öğrendiklerini güncel hayatta pratik uygulamalarda kullanmasını sağlar. STEM, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemleri öğrendikleri yenilikçi anlayışla çözmesini sağlar. STEM eğitimleri kişileri bilgiye dayanan ekonomiye hazırlamaktadır.

STEM Eğitimi Neden Önemlidir? 

Öğrencilerin erken yaşlarda sorunlara etkili çözümler bulmasına yardımcı olan STEM, özgüveni yüksek bireyler yetiştirilmesini sağlar. Öğrencilerin erken yıllardan başlanarak donanımlı yetiştirilmesi geleceklerini son derece fazla etkileri. STEM eğitimleriyle yetişen bir öğrencinin kendine güveni diğer yaşıtlarına oranla çok yüksek olacaktır. STEM eğitimleri sırasında öğrenciler sınıf ortamında çeşitli projeler yapacaktır. Projelerinde ürettikleri ürünlerin patentini alma fırsatı sunulmaktadır. Öğrenciler gelecekte, patentini aldıkları ürünleri iş sahasında geliştirerek kariyerini kurma olanağını elde eder. Erken yaşta iş kariyerlerine güzel bir başarı eklemiş olurlar. 

STEM eğitimlerinde öğrencilerin olaylara ve durumlara eleştirisel bakma becerisi geliştirilir. Sayısal düşünme, üretkenliğini artırma becerilerin geliştirilmesi STEM eğitimlerini geleneksel eğitimlerden ayırmaktadır. Çocukların bilimin, teknolojinin, matematiğin ve mühendisliğin gerçek dünyadaki problemleri çözmede etkin olduğunu bilmesi ve uygulaması gerekir. STEM bu öğretiyi erken yaştan başlayarak öğrencilere uygulamalı olarak kavratır. STEM eğitimlerinin önemi;

 1. Öğrencilerin problemleri dört disipline uygun olarak çözebilme kabiliyetlerini geliştirir.
 2. Ders kitaplarındaki bilgileri ezberlemek yerine projelerle gerçek hayatta uygulanabilir olduklarını göstererek öğrenmesini sağlar. 
 3.  Öğrencilerin üretici ve yenilikçi yönlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. 
 4. Kararlı olarak hareket etmeyi teşvik eder. 
 5. Engellerle karşılaştırılan çocuklar bu engellere direnç göstermeyi öğrenir. Engeller karşısında bazen başarısız olunabileceğini de öğrenirler. 
 6. Ezberci değil üretici düşüncenin önemini anlatır. 
 7. Ekip çalışmasının ve sosyal işbirliğinin önemini vurgulayarak teşvik eder. 

STEM Eğitimi Amacı Nelerdir? 

Söyle bir dünyaya bakın? Ne görüyorsunuz? Hızla teknoloji çağına girmiş bir dünya var karşımızda. Peki teknoloji çağının ilerisi ve sonrası ne acaba? Gelişen, değişen ve ilerleyen dünyayı yakalamak ve daha öncesinden dünyaya yeni çığırlar açmak için yeni yaklaşımlı eğitimlere ihtiyaç vardır. STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics disiplinlerini kapsayan yeni yaklaşımlı bir eğitimdir. STEM eğitiminin sınıf sınırlandırması yoktur. Her yaşta öğrenciler için STEM eğitimleri yapılmaktadır. STEM, öğrencileri ezberden uzak bir anlayışla araştırarak, uygulayarak öğrenmeye teşvik eder. Öğrenciler STEM eğitimleriyle değişen dünyaya uyum sağlayacak beceriler kazanır. Eğitimlerin temelini oluşturan dört disiplin günlük hayata transfer edilerek uygulandığından akılda kalıcılığı daha yüksektir. 21. Yüzyıldaki gelişmeleri anlayacak, kavrayacak ve uygulayacak beceriler elde edilir. 

STEM Eğitimiyle Elde Edilen Beceriler Nelerdir? 

STEM eğitimi öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki projelerin eğlenceli uygulamalarını öğretir. Yapacakları yeni icatlarla öğrencilerin dört disiplini daha iyi anlayabilmeleri amaçlanır. Öğrenciler STEM eğitimleriyle problemlere yeni nesil yaklaşımlarla çözme becerisini elde ederler. Öğrenciler klasik ve ezberci eğitimle geleceğe hazırlanamazlar. 

Olay öğrencilerin sadece sınavlarda başarılı olmaları değildir. Sınavlarda başarılı olmalarının yanında geleceğe ve üniversite kariyerine de hazırlanmasıdır. Öğrenciler eleştirisel düşünce yaklaşımına dahil olarak daha üretken olurlar. Çünkü olaylara ve durumlara eleştirisel yaklaşarak daha farklı çözüm yolları bulurlar. STEM eğitimleriyle öğrenciler robotları kodlamayı öğrenirler. Yeni yapıtlar tasarlarlar. Oyun ve yeni simülasyon uygulamaları için veri toplayarak analiz eder. 

Bazı öğrencilerin sanatsal yönleri çok iyidir. STEM eğitimleri ART yani sanat disipliniyle de birleştirilebilir. Art disipliniyle birleşmiş eğitimlere STEAM olarak adlandırılır. Öğrenciler STEAM eğitimlerinde, öğrendiklerini sanat uygulamalarıyla birleştirirler. 

STEM Eğitimini Kimler Alabilir? 

STEM eğitimlerini almak için her hangi bir katılım şartı veya ön koşulu konulmamaktadır. Çocuklarla ve öğrencilerle ilgilenen herkes STEM eğitimlerini alabilir. STEM eğitimini alan meslekler

 1. İlkokul öğretmenler
 2. Branş öğretmenleri
 3. Lise öğretmenleri
 4. Üniversite mezunu olan veya olacak öğretmen adayları 
 5. Üniversite öğrencileri
 6. Anneler babalar
 7. STEM eğitimini merak edenler

Üniversiteler İçin STEM Eğitimi Neleri Kapsar? 

Dünya genelinde STEM eğitimlerine olan ilgi artmaktadır. Amerika, İngiltere, Almanya gibi dünya devi olarak bilinen ülkeler bilim ve teknoloji alanlarından mezunlara karşı daha fazla ilgi duymaktadır. Dünyanın ileri gelen ülkeleri bilim ve teknoloji mezunlarına stratejik alanlarda iş teklif etmektedir. STEM eğitimleri öğrencilerin kritik becerilerini geliştirmesine yardımcı olarak stratejik ve çok prestijli işlere uygun hale getirir. STEM eğitimi alanlara dünya ülkeleri daha fazla ilgi göstermektedir. Teknik rollerin aranan insanları yetiştiren STEM, bireyleri çok yönlü geliştirir. 

Dünya sıralamasında listenin ilk sıralarında yer alan üniversiteler STEM eğitimleri almak isteyen öğrencileri davet etmektedir. Öğrencilere kapılarını açan üniversitelerin büyük çoğunluğu bilim ve teknoloji temelli üniversitelerdir. STEM eğitimleri veren üniversiteler şunlardır;

 1. Stanford University 
 2. Technical University of Munich 
 3. California Institute of Technology 
 4. University of Oxford 
 5. Massachusetts Institute of Technology

STEM Eğitim Sertifikası Nasıl Alınır?

Günümüzde STEM eğitimleri çok fazla rağbet görmektedir. Bundan dolayı pek çok eğitim kurumu STEM eğitimleri vermektedir. Devlet destekli STEM eğitimleri, e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Üniversitelerin onayladığı STEM eğitimleri başarılı katılımcılarına sertifika vermektedir.  Alınan STEM eğitici sertifikası ile devlet ve özel okullarda STEM dersleri verilebilir. Kreşlerde, özel kurslarda ve özel derslerde STEM dersi verebilmek için MEB onaylı sertifika alınmalıdır. 

STEM ifadesindeki dört disiplin nedeniyle sadece fen ve teknoloji alanında eğitimler verildiği düşüncesi oluşmasına neden olmaktadır Oysaki STEM eğitimlerinde tarım, endüstri, çevre yönetimi, sağlık hizmetleri, ulaşım gibi çok kapsamlı alanlarda eğitimler verilmektedir. Son zamanlarda dünyanın yaşadığı Covid salgınının bitirilmesi sağlık hizmetleriyle bilimin birleşmesiyle mümkün oldu. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dünyanın ihtiyaçlarının artması STEM eğitimlerine olan ihtiyacı göstermektedir. Bilimle sağlığı, teknolojiyle matematiği bir araya getirerek yeni şeyler üretmek için STEM eğitimlerine büyük ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için daha çok STEM eğitimcisine ve eğitimlerine gerek duyulmaktadır. 

 

Sen de Univaf üzerinden online üniverssite eğitimi alabilirsin. Bunun için tek yapman gereken bizimle iletişime geçmek olacaktrr.