Univaf

Referans mektubu nedir, belli bir pozisyona veya mesleğe başvurmak için gerekli olan, kişinin özelliklerini öne çıkaran bir çeşit mektuptur. Referans mektubu, başvuruyu neticeye erdirecek kişiler tarafından takdir edilen ve güvenilen biri tarafından yazılmalıdır. Referans mektubu, başvurunun kabul edilme ihtimalini kuvvetlendirmek için yazılır. İlgili makamlarca kabul gören birinin yazması mektubun hedefine ulaşması bakımından çok önemlidir.  Referans mektubu, yüksek lisans, iş ve akademik başvurularda çok önemlidir. 

Referans Mektubu Nasıl Yazılır?

Referans mektubu yazılırken özenli davranılmalıdır. Referans mektubu şu şekilde yazılmalıdır;

 • Referans mektubunda olumlu ve akıcı bir dil kullanılmalıdır.
 • Adına referans olunan kişi hakkında mektupta olumlu ve güzel şeyler yazılır. 
 • Referans mektubu iletişimde olunan ve gerçekten referans olunabilecek kişiler için yazılmalıdır. İletişimin olmadığı kişilere referans mektubu yazılmaz.
 • Referans mektubu ne için istenmişse o minvalde yazılmalıdır.
 • Mektubun hedefine ulaşması için uygun bir şekilde yazılması gerekir. 
 • Referans mektubu yazarken imla, yazım ve anlatım bozukluğu kurallarına dikkat edilmelidir. Okuyan kişide üst seviye bir izlenim bırakmalıdır.

Referans Mektubu Ne İşe Yarar?

Referans mektubu, kişinin başvurulan görevi yerine getirmede ne kadar yetenekli ve uzman olduğu görüşlerini içermektedir. Görece olarak nitelendirilenler; iş, yüksek lisans, belli bir pozisyon olabilir. Görevlerde başarılı olacağına inanılan kişiler için referans mektubu yazılır. Referans mektubunu yazmadaki esas neden kişinin bahsi geçen iş veya eğitim için neden iyi bir aday olduğunun açıklığa kavuşmasıdır. Referans mektubu ne kadar iyi ifadelerle yazılırsa o kadar etkileyici olur. 

Akademik Referans Mektubu 

Yurtdışına veya yurtiçindeki eğitim kurumlarında yüksek lisans veya doktora yapabilmek için sunulması gereken mektup, akademik referans mektubudur. Akademik referans mektubunun genellikle iki farklı akademisyen tarafından hazırlanması istenir. Mektupta, aday öğrencinin genel olarak eğitim durumundan, başarılarından ve yaptığı araştırmalardan bahsedilir. 

İş Hayatında Referans Mektubu

Yeni bir işe veya pozisyona başvuru yapanlardan istenen referans mektubudur. İş hayatındaki referans mektuplarında olumlu bir dil kullanılır. Hakkında referans mektubu yazılan kişi dürüst ve başarılı olarak anlatılır. İyimser bir dilin kullanıldığı referans mektubu sadece iletişim içinde olunan kişilere yazılmalıdır. Ne için istendiği referans mektubunu yazacak kişiye söylenmelidir.

Referans Mektubu Nasıl Alınır?

Birisinin sizin hakkınızda güzel ve övgü dolu şeyler yazmasını istemek kolay değildir. Ancak eğitim kurumları, patronlar yazılan referans mektuplarına önem vermektedir. İyi ve doğru bir referans mektubu almak için bazı hususlara dikkat edilmelidir.

Referans mektubunu yazması istenecek kişi dikkatli seçilmelidir. Neden o kişiden referans mektubu yazması istendiği açıklanmalıdır. Referans konusuna ne kadar etkileyici özelliklere sahip olduğu belirtilmelidir. Karşıdaki kişinin özellikleri sıralanırken gerçekçi olunmalı ve mektubu yazmak isteyecek kadar da iyi hissettirilmelidir.  

Referans mektubu yazması istenecek kişiye bir taslak hazırlanabilir. Referans mektubu yazmak kolay bir iş değildir. Şayet taslak hazırlanırsa referans olan kişi mektubu daha kolay yazar. Ancak taslağa bağlı kalmak zorunda olmadığı da ifade edilmelidir. Taslak olmadan yazılması bazı kişilere daha kolay gelebilir. 

Kişi referans mektubu yazmaya kendini zorunlu hissetmemelidir. Zorunlulukla yazılacak referans mektubu sahibini memnun etmeyebilir.  

Referans Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Referans mektubunun eksiksiz olması için dikkate alınması gereken ipuçları vardır. İpuçları şunlardır;

 • Referans mektubunu yazacak kişi dikkatli seçilmelidir. En iyi referans mektubu gönüllü olan kişiler tarafından yazılmaktadır. Zorla yazılması etkileyici olmayacaktır. Referans mektubu, yetkili ve atama gibi etkileri olan kişilerden gelmelidir. Yetkili kişilerden gelen mektupların ağırlığı daha fazla olacaktır. 
 • Referans mektubuna neden ihtiyaç duyulduğu açıklanmalıdır. Referans mektubunu yazacak kişiye, başvurusu yapılan iş, eğitim veya bursla ilgili bilgiler verilmelidir. Bilgilerin verilmesi mektubun içeriğini etkileyeceğinden önemlidir. Ayrıca mektubun zamanında yetişmesi için mektubun gönderilme veya teslim tarihleri yazacak kişiye bildirilmelidir.
 • En iyi etkiyi bırakacak referans mektubu, konuya odaklı, net ve kısa mektuplardır. Özgeçmişle referans mektubu karıştırılmaktadır. Referans mektubu, özgeçmiş bilgilerinin yer aldığı bir belge değildir. Özgeçmişin yazıldığı referans mektupları genellikle red almaktadır. 
 • Referans mektubu içinde başvurucunun pozisyona veya iş alanına katacağı etkileri içermelidir. Mektubu yazan kişi, başvurucunun yeni öğretileri, başarıları, olumlu deneyimlerini bilmelidir. Mektuptaki karşılaştırmalı bilgiler, gerçekteki örneklerle güçlendirilmelidir. Mektubun güçlendirilmesi için karşılaştırma gerekçeleri kullanılmalıdır.
 • Referans mektubunda istenmedikçe veya akademik detayların yorumlanması gerekmediği müddetçe notlardan veya puanlardan bahsedilmemelidir. Başvurular sırasında transkript verildiği için mektupta bahsetmeye gerek yoktur.
 • Hakkında referans yazılan kişiyle alakalı hassas ve özel bilgilere girilmemelidir. Özellikle bahsedilmesi istenmişse bilgiye yer verilmelidir. 

İyi ve dikkatli bir şekilde yazılan referans mektubu başvuruların kabul edilmesinde etkili olmaktadır. Referans mektubuyla ilgili çeşitli bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Gerekli bilgilere danışmanlık şirketlerinden ulaşılabilir. 

Öğrenci Referans Mektubu

Öğrenciler için daha önce eğitim aldıkları kurum, hoca veya danışmandan referans mektupları istenir. Öğrenci referans mektuplarının amacı, başvuruyu yapan öğrenciler hakkında detaylı bilgi edinilmesidir. Öğrenci referans mektubunda, öğrencinin ilgili alana veya üniversiteye kabul edilmesi durumunda sağlayacağı katkılardan bahsedilmelidir.

Öğrencinin notları hakkında bilgilere yer verilmemelidir. Rekabetçi bir anlayışla yazılan referans mektupları pek kabul görmez. Başvuru konusuyla direk bağlantısı olması durumunda öğrenciyle alakalı özel bilgilere girilebilir. Bağlantı olmaması durumunda özel bilgilere girilmemelidir. 

Pomodro Tekniği Nedir? Pomodro Tekniği Ne İşe Yarar? Merak ettiklerinizi bu makalede derledik. Ziyaret etmeyi unutmayınız.

Kimler Referans Mektubu Yazabilir?

Referans mektubu herkese yazdırılmaz. Mektubu yazan kişinin mektupta bahsedilecek kişiyle iletişiminin olması gerekir. Yani iletişimin iyi olduğu, iyi tanıyan kişiler yazmalıdır. Birinci derece akrabalar referans mektubu yazmamalıdır. Sektörde öncü olan kişilerin yazacağı referans mektubu daha etkili olmaktadır. Daha önce çalışan personele referans mektubu yazılması da etkileyici olmaktadır.