Univaf

Pomodoro tekniği nedir? Pomodoro, yapılması gereken işlerin ve görevlerin parçalara ayrılarak kişinin kendi belirlediği molalarla ödüllendirilmesini temel alan tekniktir. Zaman yönetim tekniklerinden biri olan Pomodoro, İtalyanca’da domates anlamına gelmektedir. Pomodoro tekniği şöyle özetlenebilir;

 • Sürekli ertelenen işleri yapmak için kısa aralıklarla molalar verilmelidir. Belli bir zamanda yapılması gereken işler madde madde belirlenmelidir. 
 • İlk başlandığında çalışma aralıkları kısa olmalıdır. Zaman geçtikçe kısa olan molalar daha uzun aralıklarla verilmelidir. 
 • Pomodoro sayısı yapılacak için karmaşıklığına ve niteliğine göre belirlenmelidir. 

Pomodoro Tekniğinin Tarihçesi

Zaman yönetimi tekniklerinden birisi olan; Pomodoro tekniği ilk kez 1980 yılında geliştirilmiştir. Tekniği geliştiricisi Francesco Cirillo’dur. Cirillo, tekniği geliştirirken domates yetiştiriciliğinde kullandığı formattan esinlenmiştir. Her bir çalışma aralığını pomodoro olarak adlandırmıştır. 

Pomodoro Tekniği İşe Yarıyor mu?

Pomodoro tekniği, farkındalık içinde uygulandığında çok büyük faydalar sağlamaktadır. Pomodoro tekniği kullanıldığında her bir işin ve etkinliğin ne kadar sürdüğü belirlenir. Sürelerin belirlenmesi zamanın nasıl harcandığını da gösterecektir.

Teknik, kişinin bölünmeden odaklanmasını sağlar. Zamanı iyi ve verimli kullanmaya yardımcı olur. Pomodoro tekniği, günün doğru şekilde planlanmasını sağlar. Zaman doğru kullanılınca hedeflerin belirlenmesi daha kolay olacaktır. Pomodoro tekniği sayesinde işlerin ne kadar süreceği belirlendiği için kontrol kişinin elinde olur. 

Kişilerin kafasında büyüttüğü şey saatlerce çalışmaktır. Şayet çalışma saatlerce değil 25 dakika olursa ne olur? Tabi ki 25 dakika çalışmak çok daha kolay ve cazip gelir. Çalışma süresinin kısalması durumu cazipleştireceği gibi motivasyonu da artırır. İşler küçük parçalara ayrıldığından tamamlanan her parça ile bir işi bitirmenin mutluluğu yaşanır. Böylece üretkenlik ve verimlilik artırılır. 

Bir Günde Kaç Pomodoro Yapılmalı?

Her bir pomodoro 30 dakikaya denk gelmektedir. Doğal pomodoro yapıldığında 30 dakikada bir mola verilmesi gerekir. Bu da günde 6 ila 12 pomodoro demektir. Bir gündeki ideal pomodoro sayısı 6 ile 12 arasındadır. 

Pomodoro Tekniği Nasıl Uygulanır?

Pomodoro tekniği pek çok alana entegre edilebilir. En çok entegre edildiği alan ders çalışmadır. Ders çalışmada pomodoro tekniği şu şekilde uygulanır;

 • Görevin tanımlanması: Hangi dersin hangi konusu olduğunu belirlemeyle başlanmalıdır. Devamlı ertelenen konularda pomodoro tekniği daha etkili olmaktadır.
 • 25 dakika için zamanlayıcı ayarla: İlk pomodoro olan 25 dakika, kişinin özel çalışma süresini ifade eder. İşin kesintisiz yapılabilmesi için 25 dakikalık süre çok dikkatli kullanılmalıdır.
 • 5 dakika mola ver: Kesintisiz çalışma, pomodoro tekniğinin bir parçasıdır. Molalar da pomodoro tekniğinin parçalarından biridir. 25 dakikalık çalışma süresi bitince hemen durulmalıdır. Zaman ayarlayıcı 5 dakikaya kurulmalı ve mola verilmelidir. 5 dakikalık molada yeme, içme, telefonu kurcalama gibi işler yapılabilir. Molada asla çalışma yapılmamalıdır.
 • 25 dakika çalışma 5 dakikalık molaları 3 kez tekrarla: 3 kez tekrarlama 4 tane pomodoro demektir. 4 pomodoro 1 tam döngünün tamamlanmasıdır. Dördüncü pomodorodan sonra kısa mola ödülü verilmez. 
 • Dördüncü pomodorodan sonra uzun bir ara ver: Dördüncü pomodorodan sonra verilecek aranın ideal süresi 20 ila 30 dakikadır. Dinlenme aralığı olan bu süre içinde yemek yenebilir, internette gezinti yapılabilir. 
 • Bir tam döngüyü tekrar edin: 25 dakikalık 4 çalışmanın ardından verilen 3 kısa 1 uzun mola 1 tam döngüyü ifade eder. Çalışılması gereken ders konusu bitinceye kadar tam döngüler tekrarlanmalıdır. 

Pomodoro Tekniği Faydalı mı?

Pomodoro, harika bir zaman yönetimi ve motivasyon yenileyici bir tekniktir. Pomodoro tekniğini usulünce yapanların hiç istemediği işleri dahi rahatlıkla tamamladıkları görülür. Normalden daha kısa sürelerde çalışmalar yapıldığı için kişinin motivasyonunu yükseltir. İşlerini ve görevlerini pomodoro tekniğini kullanarak yorulmadan yapanlar eğlenceye daah fazla zaman ayırabilir. 

Ders Çalışma İçin Pomodoro Tekniği Uygulamaları

Ders çalışma için Pomodoro tekniğini kullanacak olanlar önce bir saat edinmelidir. Tekniğin uygulanması son derece basit ve kolaydır. Teknikten verim alabilmek için 7 veya 20 gün uygulanması gerekir. Birkaç uygulama sonrasında kişi zamanı etkin kullanmayı öğrenir. Ancak tekniğin sonuçlarını eksiksiz alabilmek için 7 ila 20 gün uygulanması şarttır. Her bir dersin çalışma zamanı kısa aralıklara bölünür. Aralara düzenli molalar konur. Her çalışma periyoduna pomodoro adı verilir. Ders çalışma için pomodoro tekniğinin uygulanma şekli;

 • Görevin takip edilebilmesi için hedefler belirlenmelidir. 
 • Zaman ayarlayıcının 25 dakikaya ayarlanarak çalışmaya başlama. 25 dakika doluncaya kadar çalışılmalıdır. 
 • Zaman ayarlayıcı 5 dakikaya ayarlanarak mola verilir.
 • 25 dakikalık çalışma sürecine geçilir.
 • 5 dakika mola verilir.
 • 25 dakikalık ders çalışılır.
 • 5 dakikalık mola verilir.
 • 25 dakikalık çalışma yapılır.
 • 20 ila 30 dakikalık ara verilir. 
 • Tam döngü çalışma süresi tamamlanıncaya, konular bitirilinceye kadar sürdürülür. 

Pomodoro tekniğinin sonunda rapor çıkarılmalıdır. Rapor çıkarmaktan kastımız, zamanı ne kadar iyi ve verimli kullanabildiğini yapılacaklar listesinden kontrol etmektir. Hedefe kaç pomodoro ile ulaşıldığı, kaç tanesinin bölündüğü raporlanmalıdır. Pomodoro tekniğinde, 25 dakikalık çalışmaya 5 dakikalık mola uygun görülmektedir. Ancak bu durum herkes için aynı olmayabilir. Çalışma ve mola süreleri kişilere göre değerlendirilip değiştirilebilir. Örneğin 45 dakika çalışma ardından 10 dakikalık mola verilebilir. Önemli olan uzun süreli çalışma aralarına kısa süreli molaların yerleştirilmesidir. 

Pomodoro Tekniği Kimler İçin Uygundur?

Pomodoro tekniği, çok farklı alanlarda çalışanlar tarafından uygulanabilir. Pomodoro tekniğinin uygun olduğu kişiler;

 • Freelance yani serbest çalışanlar
 • Yoğun odaklanmayı gerektiren işlerde çalışanlar
 • Düzenli olarak bir şeyler üretmesi gereken kişiler
 • Zamanı verimli kullanmak isteyenler
 • Ders çalışmakta zorlanan, devamlı erteleyen öğrenciler
 • Konsantre olmakta zorlanan öğrenciler ve çalışanlar
 • Disiplin ve organizasyon sorunu yaşayanlar

3 veya 4 saatlik çalışma diliminde kişinin aynı verimlilikte çalışmasını beklemek son derece yanlıştır. Uzun süreli çalışmalarda odaklanma azalacağı için üretim ve verimlilik düşer. Başarıyı ve verimi artırmak için pomodoro tekniği uygulanabilir. 

Pomodoro Zamanlayıcısı Nedir? Nasıl Çalışır?

Pomodoro zamanlayıcısı, Pomodoro Timer veya Pomodoro Sayacı olarak bilinen zamanlayıcı genellikle domates şeklinde tasarlanır. Domotes şeklinde olmasının nedeni tekniği icat eden Cirillo’nun domates üretiminden etkilenmesinden kaynaklanır. Zaten pomodoro İtalyanca’da domates demektir. Pomodoro zamanlayıcısına farklı yollardan ulaşmak mümkündür.

Dijital cihazlar, kullanılarak pomodoro zamanlayıcısı işlevine ulaşılabilir. Pomodoro zamanlayıcısı olarak bilgisayarların veya telefonların kronometresi kullanılabilir. Kronometre 25 dakika ve 5 dakikalık zamanlara kurulur. Bittikçe zaman ayarlaması yenilenir. Günümüzde pomodoro zamanlayıcısı olarak kullanılabilecek çeşitli mobil uygulamalar bulunmaktadır. Google Store ve İOS mağazalarından ücretli veya ücretsiz uygulamalar indirilerek kullanılabilir. Pomodoro zamanlayıcısı, tekniğin en önemli unsurudur. Verimliliği ölçmek ve tekniği uygulayabilmek için gereklidir. 

Kanban Tekniği Nedir? Nasıl Uygulanır?

Pomodoro Saati

Pomodoro saati olarak bilinen saatler domates şeklindedir. Pomodoro saatleri, tekniğe uygun olarak özel olarak tasarlanmıştır. Özel tasarıma sahip bu saatlerin rapor veren modelleri de bulunmaktadır. Saatlerden alınan verimlilik raporu kişinin daha iyisini yapması için motive olmasını sağlar. Pomodoro tekniği kullanılırken çok fazla mekanik saatler tercih edilmez. Mekanik saatlerin yerine mobil uygulamalar, telefonların veya bilgisayarların kronometreleri kullanılır. Dileyen mekanik saati, dileyen mobil uygulamaları kullanarak pomodoro tekniğini uygulayabilir. Önemli olan tekniğin çalışma verimliliğini artırmasıdır. 

P4C Eğitimi Nedir? Ne İşe Yarar? Detaylı bilgi almak için sayfamıza göz atmayı unutmayınız.

Pomodro Tekniği Kaç Dakika Yapılır?

25 dakika için zamanlayıcı ayarla: İlk pomodoro olan 25 dakika, kişinin özel çalışma süresini ifade eder. İşin kesintisiz yapılabilmesi için 25 dakikalık süre çok dikkatli kullanılmalıdır.

Pomodoro Gerçekten İşe yarıyor mu?

Pomodoro tekniği zaman yönetimi konusunda çok iyi bir sonuç vermektedir.