Univaf

P4C Eğitimi Nedir? Ne İşe Yarar? Son zamanlarda P4C eğitimleri oldukça popülerdir. Popüler P4C eğitimlerinin çocuklara büyük kazanımları bulunmaktadır. P4C eğitimlerinin sağladığı yararlar ve kazanımlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Çocuğun eleştirisel becerisi gelişir. 
 • Yeni şeyler geliştirme düşüncesi gelişir. 
 • İşbirliğine dayalı düşünce yapısında gelişmeler yaşanır. 
 • Daha özenli düşünmeye başlar.
 • Olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisini daha hızlı kurar.
 • Dilini daha etkili kullanma özelliği gelişir.
 • Olaylar, nedenler sonuçlar arasındaki bağlantıyı kurma becerisi gelişir.
 • Özgüveni, farkındalığı artar.
 • Olaylara farklı bakmayı öğrenir. 
 • Kendisini daha rahat ifade edebilir.
 • Kavramlarla ilgili akıl yürütme becerisi gelişir.
 • Mantıklı düşünme özelliği gelişir.
 • Akılcı tartışmalarda kendi düşüncesini özgürce ifade edebilir.
 • Farklı düşüncelere eşit mesafede kalabilme becerisi gelişir.
 • Düşüncelere yöneltilen karşıt düşünceleri kişisel algılamama özelliği gelişir.
 • Başka insanların düşüncelerini değerlendirerek düşüncelere karşı tarafsız kalma becerisi gelişir. 
 • Farklılıklarla işbirliği kurarak hoşgörülü davranmayı öğrenir.
 • Sorgulama özelliğini geliştirir.
 • Yapılan mantık hatalarını daha kolay algılar.
 • Varsayımları belirleyecek yetenekleri kazanır.
 • Değerlerinin anlamlarını fark ederek gelişmesini sağlar.
 • Felsefe ile yaşam arasındaki ilişkiyi kurar.
 • Soru sorma özelliğini geliştirir. 

P4C Nedir?

P4C, felsefi araştırmaların dersin merkezinde olduğu kabul edilen bir öğrenme ve öğretmeye dayalı tekniktir. Tekniğin uygulamasında çocuklara çeşitli sorular sorularak düşünmesi sağlanır. Soru sorma ve merak gibi özellikler çocukların potansiyellerini çıkarma bakımından çok önemlidir. Çocukların var olan potansiyellerinin ölmemesi için soru sorma ve merak duyguları geliştirilmelidir. P4C eğitimi bu anlayış üzerine kurulmuştur. 

P4C Açılımı Nedir?

P4C, Philosophy for Children ifadesinin kısaltmasıdır. Philosophy for Children’in anlamı Çocuklar İçin Felsefe demektir. 

P4C Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Günümüzde pek çok üniversite, eğitim kurumu ve online eğitim siteleri P4C eğitimleri vermektedir. P4C eğitimlerinde, tekniğin pratik ve teorik yanları katılımcılara aktarılır. Eğitimlerin amaçları, P4C uzmanları yetiştirmektir. Verilen eğitimleri başarıyla tamamlayanlara sertifika verilmektedir. Eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Sertifikayı alabilmek için sınavdan geçerli puan alınmalıdır. P4C eğitimleri sonucunda alınan sertifika ile özel ve Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarda görev yapılabilmektedir. 

P4C Felsefe Nedir?

P4C, çocukların iletişime geçme ve öğrenme ve öğretmeye dair düşünme yeteneklerini geliştiren, akademik kabiliyetlerini geliştiren ve kendilerine saygılarını güçlendiren bir yaklaşımdır. P4C eğitiminin amacı, çocukların veya yetişkinlerin felsefe hakkında görüşlerini açıklaması değildir. Felsefi konuşmalar yapabilecek kabiliyeti kazanması amaçlanır. Çocukların felsefi öğrenme ve öğretme yöntemini keşfetmesi hedeflenmektedir. Eğitimin en önemli amacı, öğrenme ve öğretme yöntemini geliştirirken başkalarının değil kendine özgü bir yol belirlemesidir. Eğitimlerin neticesinde çocuklar bağımsız öğrenme, sorgulama, akıl yürütme gibi beceriler kazanırlar. P4C eğitimi ilk olarak Prof. Matthew Lipman tarafından geliştirilmiştir. Kısaca P4C felsefe, çocukların daha meraklı, eleştirisel, akılcı, bireyler haline gelmesi için geliştirilen bir disiplindir. 

P4C Eğitimi Ne Kadar?

P4C eğitim ücreti, eğitimin verildiği kuruma, alınan ders saatine ve içeriğine göre değişmektedir. 

P4C Eğitmen Eğitimi Nedir?

Çocuklar için Felsefe eğitimlerini vermek isteyenler için özel eğitimler düzenlenmektedir. Eğitim sertifikası programlarının amacı, P4C eğitimlerini verecek eğitimleri yapmaktır.  Sertifika programları belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. P4C eğitimin ücreti, eğitimin verildiği kuruma, alınan ders saatine ve içeriğine göre değişmektedir. P4C eğitimlerinin süresi de değişmektedir. 12 saate verilen eğitimler olduğu gibi 45 saatlik eğitimler de vardır. 12 saatlik eğitimler genellikle seviye seviye ilerlemektedir. Eğitimler 3 veya 4 seviyeden oluşabilir. Eğitimlerin büyük bir kısmında hikaye anlatıcılığı, eğitim bilimleri, felsefe, çocukluk tarihi, psikoloji, şiddetsiz iletişim alanlarında derslerle geçer. Sertifika programının sonunda katılımcılar öğrendiklerini uygulama yaparlar. Programlar, alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilir. P4C sertifika programları katılımcılara, alanla ilgili mesleki beceri ve uzmanlık kazandırmasının yanında kişisel gelişimlerine önemli bir katkı sağlar.  

P4C Eğitimin Amacı

P4C eğitiminin amacı, çocukların daha özgür düşünebilmeleri ve düşüncelerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Eğitim, çocukların iletişim ve düşünme yeteneklerini geliştirir. Düşünme yeteneğinin gelişmesi, çocukların önünce büyük bir dünyanın açılmasına neden olur. 

P4C Eğitimi Başvuru

P4C yani Çocuklar İçin Felsefe eğitimine, 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklar katılabilirler. Yani eğitime başlama yaşı 4 veya 5’tir. 4 ila 5 yaş, çocukların düşünce antrenmanları yapmaları ve P4C eğitimiyle tanışmaları için ideal bir yaştır. Gençler için ayrı programlar düzenlenmektedir. 14 ile 18 yaş aralığındakiler için Gençler İçin Felsefe eğitimleri verilmektedir. 

P4C sertifika programlarına ise her branştan öğretmen, akademisyen, sosyolog, psikolog, düşünce becerisini geliştirmek isteyen her birey katılabilir.  

Öğrenciyken Çalışma İzni Veren Ülkeler Kimlerdir? Merak ettiğiniz bütün konuları bu başlığımızda topladık.