Univaf

Muhasebe ve Finans Eğitimi

Univaf’ın Muhasebe ve Finans Eğitimi, öğrencilere muhasebe ve finans alanlarında geniş bir bilgi yelpazesi sunan bir yükseköğretim kurumudur. Bu bölümde öğrenciler, muhasebe, finans, vergi, denetim, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi gibi konularda kapsamlı bir eğitim alırlar. Muhasebe ve finans bölümü, teorik bilgiyi pratik becerilerle birleştirerek, öğrencileri bu alanlarda başarılı olmaları için hazırlar. 

Univaf’ın muhasebe ve finans bölümü öğrencileri, özel sektörde muhasebe firmalarında, bankalarda, sigorta şirketlerinde, endüstriyel şirketlerde, kamu kurumlarında ve vergi danışmanlığı firmalarında çalışabilirler. Ayrıca, muhasebe ve finans alanında kendi işlerini açarak da iş imkanlarına sahip olabilirler. Univaf’ın muhasebe ve finans eğitimi programı, öğrencilere kariyer destek ve danışmanlık hizmetleri de sunarak, mezunlarının iş piyasasında rekabet edebilmeleri için gerekli araçları sağlar.

Muhasebe Ve Finans Eğitimi Nedir

Muhasebe ve Finans Eğitimi, öğrencilere muhasebe, finans, vergi, denetim, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi gibi konuları içeren bir eğitim programıdır. Bu program, öğrencilere işletmelerin finansal faaliyetlerini ve kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayacak teorik bilgiyi ve pratik becerileri kazandırır. Muhasebe ve finans eğitimi, öğrencilere finansal analiz, bütçeleme, vergi mevzuatı, risk yönetimi, yatırım planlama gibi konuları da içerir.

 Muhasebe ve finans bölümü mezunları, işletmelerin finansal kaynaklarını ve faaliyetlerini yöneterek, maliyetleri düşürmek, karlılığı artırmak ve finansal riskleri minimize etmek gibi konularda etkin bir rol üstlenebilirler. Ayrıca, muhasebe ve finans bölümü mezunları, mesleki yeterlilik sınavlarına girerek mesleki sertifikalar da alabilirler.

Univaf’ın Özelde Web Tasarımı Bölümü Nedir?

Muhasebe ve Finans Eğitimindeki Dersler

Muhasebe ve Finans eğitimindeki dersler, öğrencilere finansal yönetim ve muhasebe prensipleri, finansal analiz, bütçeleme, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, vergi mevzuatı, denetim, risk yönetimi, yatırım planlaması ve portföy yönetimi konularında kapsamlı bir eğitim verir. Muhasebe ve Finans eğitimindeki dersler arasında şunlar bulunabilir:

 • İş Bağlamında Muhasebe
 • İşletme Ekonomisi
 • Muhasebe Yöntemleri
 • Finansal Muhasebe
 • Yönetim Muhasebesi
 • Muhasebede Liderlik ve Yönetim
 • Finansal Yönetim
 • Finansal Planlama ve Kontrol
 • Finansal Raporlama
 • Vergilendirme İlke ve Uygulamaları
 • İnsan Yönetimi
 • İş Hayatında Etik ve Kurumsal Sorumluluk

Bu dersler, öğrencilere finansal yönetim ve muhasebe alanlarında gerekli teorik bilgi ve pratik becerileri kazandırmayı amaçlar.

Yüksek Lisans Bilgisayar Bilimi Programı Nedir? 

Muhasebe ve Finans Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Muhasebe ve Finans bölümü mezunları, işletmelerin finansal yönetimi ve muhasebesi ile ilgili birçok pozisyonda çalışabilirler. Muhasebe ve Finans bölümü mezunları işletmelerde finansal raporlama, bütçeleme, risk yönetimi, maliyet muhasebesi, vergi planlaması, denetim ve güvence hizmetleri, portföy yönetimi, yatırım analizi, bankacılık ve sigortacılık işlemleri gibi konularla ilgili görevleri üstlenebilirler. Ayrıca, muhasebe ve finans bölümü mezunları aşağıdaki sektörlerde iş bulma fırsatına sahip olabilirler:

 • Bankacılık ve finans kuruluşları
 • Muhasebe ve denetim firmaları
 • Sigorta şirketleri
 • Kamu sektörü ve devlet kurumları
 • Özel şirketler ve işletmeler
 • Danışmanlık firmaları
 • Uluslararası şirketler

Muhasebe ve finans bölümü mezunları, işletmelerin finansal faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetebilme yeteneğine sahip oldukları için, işletmelerin karlılığı, maliyetleri, riskleri ve finansal durumları üzerinde etkili bir rol üstlenebilirler. Ayrıca, mesleki yeterlilik sınavlarına girerek mesleki sertifikalar alarak mesleklerinde uzmanlaşabilirler ve kariyerlerinde ilerleyebilirler.

Muhasebe ve Finans Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Muhasebe ve Finans bölümü mezunları, finansal yönetim ve muhasebe alanlarında birçok farklı pozisyonda çalışabilirler. İşletmelerin finansal yönetimi ve muhasebesi ile ilgili konularda uzmanlaşmış olan mezunlar, genellikle şu işleri yaparlar:

 • Muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal raporların hazırlanması
 • Bütçeleme ve mali planlama
 • Finansal analiz ve raporlama
 • Risk yönetimi ve finansal stratejilerin geliştirilmesi
 • Vergi planlaması ve raporlama
 • Maliyet muhasebesi ve maliyet analizi
 • Denetim ve güvence hizmetleri
 • Portföy yönetimi ve yatırım analizi
 • Bankacılık ve sigortacılık işlemleri

Muhasebe ve finans bölümü mezunları, işletmelerin finansal faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetebilme becerisine sahip oldukları için, işletmelerin karlılığı, maliyetleri, riskleri ve finansal durumları üzerinde etkili bir rol oynayabilirler. Ayrıca, mesleki yeterlilik sınavlarına girerek mesleki sertifikalar alarak mesleklerinde uzmanlaşabilirler ve kariyerlerinde ilerleyebilirler.

Univaf Olarak Topluma ve Dünyaya Katkımız

Univaf olarak, topluma ve dünyaya katkı sağlamak bizim öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda, şu şekillerde katkı sağlıyoruz:

Nitelikli mezunlar yetiştirme: Bölümlerimizde, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı mezunlar yetiştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Mezunlarımız, sektörde öncü kuruluşlar tarafından tercih ediliyor ve başarılı kariyerlere imza atıyorlar.

Ar-Ge faaliyetleri: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezleri ve laboratuvarlarımızda, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz.

Sosyal sorumluluk projeleri: Toplumsal sorunlara duyarlı bir üniversite olarak, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Öğrencilerimizi de bu projelerde aktif olarak yer almaya teşvik ediyoruz.

İş birlikleri ve projeler: Sektörle iş birliği yaparak, öğrencilerimizin sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, sektörün ihtiyaçlarına yönelik projeler yürüterek, sektöre katkı sağlıyoruz.

Çevre duyarlılığı: Çevre duyarlılığı konusunda da hassasız. Üniversitemizde, enerji tasarrufu ve atık yönetimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizi de çevre dostu uygulamalar konusunda bilinçlendiriyoruz.

Muhasebe ve Finans Programın İş Dünyasındaki Yeri

Muhasebe ve finans programı, iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. İşletmelerin finansal performansını yönetmek, muhasebe kayıtlarını düzenlemek, finansal analizler yapmak, bütçe ve nakit akışı yönetimi gibi birçok önemli görevi üstlenen muhasebe ve finans mezunları, iş dünyasının vazgeçilmez çalışanları arasındadır.

Özellikle son yıllarda, globalleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte, iş dünyasında finansal yönetim ve muhasebe alanında uzmanlaşmış çalışanlara olan ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle, muhasebe ve finans programı mezunlarına yönelik iş imkanları oldukça geniş ve çeşitlidir. Muhasebe ve finans mezunları, bankacılık, sigortacılık, yatırım şirketleri, muhasebe danışmanlığı, vergi danışmanlığı, yönetim danışmanlığı gibi alanlarda çalışabilirler.

Univaf olarak, öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yetiştirerek, iş dünyasına nitelikli ve donanımlı çalışanlar kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sektörle iş birliği yaparak, öğrencilerimizin sektöre uyum sağlamasını ve kariyerlerine başarılı bir şekilde devam etmelerini destekliyoruz.