Univaf

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ NEDİR?

Ülkemizde online üniversite eğitimi kavramına örnek olarak Açık öğretim üniversiteleri bulunmaktaydı ancak henüz teknolojinin gelişmemiş olmadığından verilen eğitim yalnızca geniş kitlere yönelik olmaktaydı ve daha çok örgün eğitimlere katılamayanların eğitimden geri kalmaması için alternatif olarak hazırlanmaktaydı.

Online eğitimin teknolojik gelişmesiyle şua anki koşullarda örgün eğitimden daha başarılı olmaktadır. Online eğitim, ülkemizde çok eski yıllardan beri uygulanan bir eğitim sistemi olsa da örgün eğitim kadar değer verilmemekteydi, iletişim teknolojisi olan web’in üzerinde yapılan geliştirmeler sayesinde bireylerin bilgiye erişimi daha kolay hale gelmiştir. Özellikle Web 2.0 icat edilmesi sayesinde internet okuyucuları sayece bilgi tüketicisi olmaktan çok bilgiyi üreten bir konuma erişmektedir. İnternet ile bireyler ilgilendikleri konular sayesinde daha fazla üretim yapabilme imkanları bulmuştur.

İnternet ile Eğitim kavramlarının birleştirilmesi geleneksel örgün eğitim programların erişim sağlayamadığı alanlarda internet ve yapay zekâ sayesinde öğrencilerin daha kolay ve istenilen bilgiye ulaşma başarı sağlama imkânı doğmuştur. Online eğitimde öğrenciler sanal sınıf ortamlarında derslere katılarak içerisinde olup aynı anda birden fazla kaynaktan etkileşim içerisinde olabilir.

Eğitim çalışmalarında devrimsel bir isim olan Maria Montessori’nin eğitimin nasıl olması gerektiğine dair argümanlar geliştirmiştir ancak Montessori döneminden günümüze kadar olan süreçte örgün eğitimlerde uygulanamamıştır zira fiziksel sınırlar bulunmaktadır ancak online eğitimde öğrenciler zaman ve fiziksel sınırlardan bağımsız kalmaktadırlar ve eğitmen yalnızca bilgi yönlendiricisi olarak görev yapmaktadır zira bilginin seçimi ve daha iyi anlaması yapay zekâ teknolojilerine bağlı kalarak öğrenciye bırakılmaktadır.

UNIVAF Online Üniversite eğitimi alan öğrenciler, bilgiyi öğrenir, deneyimler ve uygulama alanları bulur. Öğrenciler sınavlara odaklanmak yerine Online üniversite eğitimin tadını çıkartır

 

UNİVAFTA ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALMANIZIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Univaf, Online ve kampüs içi öğrenmeyi birleştiren karma öğrenme sistemi ile, uluslararası kabul görmüş üniversiteler ve üst düzey akademik yeterlikler sunan bağımsız bir platformdur.”

UNIVAF Online Üniversite eğitim programlarını alan öğrenciler öncelik olarak yüksek donanımlı eğitim içeriklerine sahip olmaktadır. Eğitim içerikleri yalnızca genel geçer bilgilerden uzakta mesleki uzmanlıklarında en çok işe yarayan bilgiler sunulmaktadır. Öğrencilerin akademik düzeyleri yapay zekâ teknolojileri sayesinde sürekli analiz edilerek başarısız olmalarında eğitim takviyeleri yapılabilmektedir.

Univaf, dünyadaki binlerce öğrenciye İngiltere, ABD ve Kanada’da online veya hibrid lisans ve lisansüstü programlar sunar. Univaf, daha iyi bir gelecek inşa etmek isteyenler için İngiltere, ABD ve Kanada’daki saygın kurumlarla iş birliği içinde, uluslararası akredite, hızlandırılmış kaliteli yüksek öğrenim dereceleri sunar.”

UNİVAFTA Online Üniversite programına katılan öğrencilerin, eğitimi ve diploması yabancı üniversite diploması geçerli olup, dünyadaki en iyi üniversite eğitimi sunan programlarla iştirakli çalışmalar yapmaktadır, ancak Yurtdışı üniversite imkanlarından yararlanmak için yurtdışına taşınmaya gerek yoktur bu sebepten dolayı öğrencilerin eğitim alabilmeleri için vize, pasaport veya gümrük işlemleriyle ilgilenmesine gerek kalmamaktadır.

UNİVAFTA Online Üniversite programı katılan öğrencilerin üniversite için kendi düzenlerine yıkmalarına gerek yoktur. Öğrenciler evlerinde veya iş yerlerinde üniversite eğitimi alabilmektedirler. Öğrencilerin kişisel yaşam yerleri birer üniversiteye dönüşmekte, kendi bilgisayar veya mobil cihazları da online kütüphane olmaktadır.

Günümüzde üniversite eğitimi alan öğrencilerin en çok telaşlandıkları konulardan birisi iş imkanlarıdır. Örgün üniversite okuyan bir öğrencinin ancak staj imkanlarıyla iş hayatına atılmaktadır ancak bu durum hem gelir hem de kariyer açısından zaman problemi oluşturmaktadır UNİVAFTA Online Üniversite programına katılan öğrenci üniversitenin güçlü prestiji sayesinde lisans bölümüyle alakalı iş bulması kolay olurken eğitim hayatına engel olmamaktadır.

UNİVAFTA Online Üniversite programını tamamlandığında öğrencinin elinde mesleki teknikler olduğu gibi dünyanın her yerinde geçerli mavi diplomaları olmaktadır. Mavi diploma sayesinde öğrenci akademik kariyerine yabancı üniversitede tamamlayabildiği gibi Avrupa ülkelerinde çalışma fırsatlarını da yakalar. UNİVAFTA Online Üniversite mezun olan öğrenci örgün üniversitelerden mezun olan öğrencilerle herhangi bir fark yoktur.

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALMAK İÇİN VİZE ALMAK GEREKLİ MİDİR?

Online Üniversite programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim almak yerine gezmek amacıyla vize alabilirler ancak UNİVAFTA Online Üniversite için böyle zorunluluk yoktur. Zira öğrenci isterse evinde, işyerinde veya dünyanın farklı bölgelerini gezerken üniversite programlarına katılabilir.

Fiziksel ve zaman sınırlılıkları UNIVAF programında kapsam dışı kalmaktadır.

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İNGİLTERE’YE TAŞINMAK GEREKLİ MİDİR?

Yurtdışında örgün üniversite eğitime kayıt yaptıran öğrencilerin İngiltere’ye taşınması gerekmektedir bu durum öğrenci için yüksek maliyet, vize problemleri ve hayat düzenin tamamen değiştirmesine sebep olmaktadır. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinde üniversite okuyan öğrenciler iş bulmakta zorlanmaktadır zira ülkelerinde çalışma izniyle verildiğinde çalışabilmektedirler ancak örgün eğitim olmasından dolayı part-time işlere girmeleri gerekmektedir.

UNİVAFTA Online Üniversite İngiltere’de üniversite eğitimleri vermektedir ancak Türkiye’de ikamet eden öğrencilerin eğitim alabilmeleri için İngiltere’ye taşınmaları gerek yoktur. Öğrencilerin kendi ülkelerinde düzenlerini değiştirmeden eğitim alabilirler.

 

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE SINAVLAR NASIL OLACAK?

UNİVAFTA Online Üniversite eğitim modeli, tüm gelişmiş ülkelerde uygulanan Montessori modeline özgü olarak öğrencilerin başarıları sınanmak için sınav uygulaması yapılmamaktadır. Sınav sistemi örgün veya geleneksel modelde eğitim kurumların yaptığı uygulama olurken UNİVAFTA Online Üniversite sisteminde sınav sistemine dayalı eğitim olmamaktadır. Zira UNIVAF yapay zekâ teknolojisi sayesinde veri analizleri yaparak öğrencinin kendisi dahi farkında olmadan nerde bilgi eksikliğini tespit edebilmektedir. Örneğin öğrencinin videonun kaçıncı dakikasında yarım bıraktığı videoyu kaçıncı kez yazdı, uygulamaları ne kadar sürede tamamladı gibi akademik analiz yöntemleriyle bilgiler edinerek eksik oldukları alanlar tespit edilebilir.

Öğrencilerin öğrendikleri teorikten çok pratik olarak öğrenmeleri daha önemlidir. UNİVAFTA Online Üniversite programında öğrencilerden eğitimlerini ortalama 20 ay sürmektedir. Bölümü bitirmek içinde lisans bitirme tezleri istenmektedir böylece öğrencilerde stres veya kaygı yaratmak yerine daha çok öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Sınavlar online sistemde yapılmaktadır.

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ DİPLOMASI GEÇERLİ MİDİR?

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin temel amacı çalışmak istedikleri mesleğin yetenek ve bilgiye sahip olduğunu gösteren belgedir. Üniversitenin dünya sıralamasındaki prestijine göre diplomanın iş bulma etkisi de artmaktadır. UNIVAF kurumu sadece ülkemizde hizmet vermeyip dünyanın en gelişmiş eğitim veren ülkelerde hizmet vermektedir.

UNİVAFTA Online Üniversite programından mezun olan öğrencilerin, farklı üniversite okuyanlardan önde olmasında bir diğer nokta diploma olmaktadır. Avrupa Eğitim Konsey’in belirttiği standartlara göre hazırlanan Mavi diploma sayesinde öğrenciler sadece Türkiye’deki kariyer imkanlarından yararlanmak yerine dünyadaki tüm üniversitelerden akademik kariyerlerine devam edebilir ve iş imkanlarına kapılarını açmaktadırlar.

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ DİPLOMASI İLE İŞ BULUNUR MU?

Online Üniversitesine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin öncelikle birkaç kriteri incelemeleri gerekmektedir. Diploma da bu konulardan birisidir. Eğitimini tamamlayan öğrencinin iş bulabilmesi için üniversitenin dünya sıralamasında olması gerekmektedir. Ülkemizde üniversite mezunlarının iş bulamamasındaki en büyük etkin eğitimlerini mesleki değerlere göre hazırlanmamalarıdır.

UNIVAF Online Üniversite kurumlarında eğitimini alan öğrenci, eğitim hayatında işte çalışma imkânı bulduğu gibi eğitimini tamamladıktan sonra elde ettiği diploma İngiliz okullarıyla eşdeğer olmaktadır.

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ MAVİ DİPLOMA STATÜSÜNDE Mİ?

Eğitim hayatımızın temel gayesi olan diplomanın, üniversitenin prestijine bağlı olarak iş hayatımızda iyi bir kariyer bulmada bizlere çok büyük yardımı olmaktadır. Mavi diploma ülkemizde tüm üniversitelerden elde etmek mümkündür zira YÖK kurumunun hazırladığı tüzelde üniversitelerin denetlenerek mavi diploma standartlarına göre hazırlamasını buyurmuştur ancak örgün eğitimle, online eğitim arasındaki en temel fark eğitim kalitesi ve öğrencinin deneyimleri olmaktadır.

Mavi diplomayı kısaca özetlemek gerekirse Avrupa kriterlerine uygun olarak hazırlanmış uluslararası dilde yazılmış, öğrencinin lisans veya yüksek lisans eğitiminin tüm bölgelerde geçerli kabul edildiği diplomadır.

Mavi diploma eğitim kurumları tarafından verilip Avrupa Birliği’nin ‘Eğitim Komisyonu sitesinde tarif ettiği belli şartların karşılandığı, ekte belirtilen transkript bilgilerin, derslerin ve kredilerin kabul edilebilir seviyede olması gereken belgedir. Avrupa Birliği veya başka bir ülkede eğitim hayatına devam etmeye karar verdiğinizde Mavi diplomanın olması birçok konuda yardımcı olmaktadır

BİR YANDAN İŞİMDE ÇALIŞIP BİR YANDAN İNGİLİZ ÜNİVERSİTELERİNDEN DİPLOMA ALABİLİR MİYİM?

İngiliz Üniversitelerin başarılı olmasındaki en büyük etken öğrencilerle sürekli iletişim halinde olmaları ve öğrencilerle danışmanlar beraber akademik kariyeri planlamalarıdır. Her öğrencinin çalışması diğer öğrencilerden farklı olmaktadır. Eğitmen, öğrencide edilen analiz sistemi sayesinde eksiklerini veya potansiyellerine göre çalışmalar vermektedir bu sebepten eğitim yoğun olmaktadır. Öğrencilerin yaşayacakları yoğunluğa rağmen UNIVAF’ın altyapısı sayesinde öğrenciler çalışırken aynı zamanda iş imkanları bulmaktadırlar.

UNIVAF Online Üniversite eğitimlerin Örgün Lisans eğitimlerinden farklı olarak zaman yönetimini öğrencilere bırakmak olmaktadır. Belirli saatte eğitim koymak yerine öğrenci kendisini fiziksel ve zihinsel olarak hazır hissettiği zaman dilimini görevlerini geçekleştirir. Online Üniversite kurumuna kayıt yapan öğrenciler, fiziksel ve zamansal açıdan herhangi bir engelle karşılaşmadıkları için zamanlarını istedikleri gibi yönetebilme şansları olmaktadır. Online Üniversite programları kayıt yapan öğrencilerin istediği meslek hakkında detaylı araştırmalar yapma bulur, böylece kendi bilgi ve teknik donanımını da buna göre hazırlar. UNIVAF kurumlarında eğitim alan öğrencinin kendisini geliştirmek için farklı kurslara gitmesine gerek kalmamaktadır.

Çalışma hayatı ile UNIVAF Online Üniversite programları birbirlerine destekleyecek bir yapıdadır. UNIVAF Online Üniversite derslerinden zamandan tasarruf edebilir ve bu zamanı iş hayatında daha üst yerlere atılmak için kullanabilirler.

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ SADECE LİSANS BÖLÜMLERİ Mİ VAR?

UNIVAF Online Üniversite programları kapsamında Lisans, Yüksek Lisans, MBA ve doktora eğitimleri bulunmaktadır. Yüksek Lisans Programlarına katılmak isteyen öğrenciler için lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamış ve İngilizce seviyesinin yeterli olduğunu gösteren belgelere ihtiyaç vardır. Yüksek Lisans programına katılmak isteyen öğrencilerin kabul şartları aşağıda verilmiştir.

Kabul Koşulları

Pasaport veya Ulusal Kimlik

Özgeçmiş veya CV

Motivasyon Mektubu

Referans mektubu

Lise/Lisans Transkript (İngilizce Çeviri)

İngilizce Yeterlilik-Minimum gereksinimler DUOLINGO 105/160 veya IELTS 6.5/9 veya TOEFL 80/120 veya Cambridge English Placement Test CEPT) 40/50 vb.

Eğitimler hakkında bilgi almak için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ NELERDİR?

UNIVAF Online Üniversitesinde öğrencilerin akademik kariyerlerinde en çok ihtiyaç duyduğu bilgiler yer almaktadır. Öğrenciler, diğer üniversitelerden farklı olarak İngiliz eğitim koşullarından yararlanabilmekte ve kendilerini geliştirmektedir. 5 farklı alanda yüksek lisans yapabilir.

UNIVAF programları EĞİTİM HAKKINDA FİYATLARI  
BİLGİ  
Eğitim Liderliği ve Yönetimi

Süre: 12 Ay

Giriş Dönemleri: Eylül, Ocak, Mayıs

Eğitim Biçimi: Çevrimiçi

Ders Sayısı: 6 Ders + Tez Süreci

$17,350
Burs imkanlarına bağlı olarak
$8,950 Peşin ödeme
$9,750 Taksitli ödeme
Uluslararası İş Hukuku Yüksek Lisansı

Süre: 12 Ay

Giriş Dönemleri: Eylül, Ocak, Mayıs

Eğitim Biçimi: Çevrimiçi

Ders Sayısı: 7 Ders + Tez Süreci

$17,590
Burs imkanlarına bağlı olarak
$9,950 Peşin ödeme
$12,950 Taksitli ödeme
Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans

Süre: 12 Ay

Giriş Dönemleri: Eylül, Ocak, Mayıs

Eğitim Biçimi: Çevrimiçi

Ders Sayısı: 6 Ders + Tez Süreci

$18,195
Burs imkanlarına bağlı olarak
$9,950 Peşin ödeme
$11,100 Taksitli ödeme
Stratejik Yönetim ve Liderlik Yüksek Lisans

Süre: 12 Ay

Giriş Dönemleri: Eylül, Ocak, Mayıs

Eğitim Biçimi: Çevrimiçi

Ders Sayısı: 8 Ders + Tez Süreci

$20,850
Burs imkanlarına bağlı olarak
$8,950 Peşin ödeme
$9,600 Taksitli ödeme
Veri Bilimi Yüksek Lisans

Süre: 12 Ay

Giriş Dönemleri: Eylül, Ocak, Mayıs

Eğitim Biçimi: Çevrimiçi

Ders Sayısı: 9 Ders + Tez Süreci

$18,950
Burs imkanlarına bağlı olarak
$12,450 Peşin ödeme
$13,950 Taksitli ödeme

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ DOKTORA EĞİTİMİ NASILDIR?

UNIVAF programlarına katılan öğrencilerin yapacakları doktora eğitimi online olmakta ve 24 ay sürmektedir. Öğrencilerin doktora yapabilmesi için İngilizce Yüksek Lisans bölümünden mezun olması gerekmektedir. UNIVAF doktora programında öğrenci ile danışman online platformlarda sürekli iletişim halinde olmaktadır.

Doktora eğitimi, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinden başarılı olan öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanla tez yazarak elde ettikleri akademik unvandır. Doktora eğitimleri genel olarak 4 yıl sürmektedir. Doktora eğitimini tamamlayan öğrenciler, doçent, profesör olabilme imkanları bulunmaktadır. Uzaktan doktora programları ise iş hayatına başlamış öğrencilerin zaman bulamamasından kaynaklı olarak derslere katılım sağlayamadığı için yarıda bıraktıkları eğitimler olabilmektedir. Uzaktan doktora eğitiminde derslere gitmeden internet ortamında yurtdışı doktorası yapabilme olanağı bulunmaktadır. Univaf Üniversite programında başarılı doktora eğitimler bulunmaktadır.

İşletme DoktorasıSüre : 24 Ay
Eğitim Şekli : Çevrimiçi

Doktora eğitimin süresi 24 ay olmakta 8 dersten oluşmaktadır. Doktora dersleri aşağıdaki gibidir:

– Liderlik Nitelikleri ve Uygulaması
Stratejik Yönetici Olarak Kişisel Liderlik Gelişimi Sınır Ötesi ve Küresel Organizasyonlarda
Strateji Geliştirme
Sınır Ötesi ve Küresel Organizasyonlarda Stratejik Planlama
Sınır Ötesi ve Küresel Organizasyonlarda Stratejik Yön
Stratejik İletişim
Kültür ve Strateji Üzerindeki Etkisi
Araştırma Yöntemleri

Öğrenciler doktora eğitimlerini tamamlayarak elde edecekleri yetenekler aşağıda verilmiştir.

  • Analitik ve değerlendirici teknikleri uygulama ve bu becerileri geliştirme,

  • Sorunları ve fırsatları araştırma

  • Yönetimsel, organizasyonel ve çevresel konulara ilişkin farkındalıklarını ve takdirlerini geliştirme,

  • Yönetim tekniklerini ve uygulamalarını yaratıcı yollarla kullanma,

  • Farklı kaynaklardan ilgili bilgileri kullanma,

  • Problemleri ve zorlukları aşmak için problem çözme ve yaratıcılığı geliştirme ve teşvik etme,

  • Yargılama yapma, kararlar ve eylemler için sorumluluk alma,

  • Kişisel öğrenmeyi kavrama, yansıtma yeteneğini geliştirme ve kişisel, sosyal ve diğer aktarılabilir becerilerini ilerletme yeterliklerini geliştirecekler.

  • L8 (8 konu) Qualifi Ödülü, Westcliff Üniversitesi’nde İşletme (tez süreci) Doktorası derecesinde eşit krediye sahip olacaklar.

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İLE MBA YAPABİLİR MİYİM?

İnternetin bugün hayatımızın çok büyük kısmını kaplamasıyla MBA programlarında daha fazla yer etmeye başlamıştır. MBA programları yurtdışında ciddi maliyet unsuru olan programlardır zira öğrencinin muhakkak ülkeye taşınması ve kendisine yeni düzen kurması gerekmektedir. Ayrıca MBA programlarında öğrencelerin burs elde edemeyecekleri zaman yaşam standartları düşmektedir zira yoğun ders programı kapsamında kendilerine finans etmekte zorlanmaktadırlar.

Univaf programlarında öğrencilerin bilgileri daha kolay ve hızlı edinebilmesi için son teknolojilerden yararlanılmaktadır. Eğitim programında, konusunda uzman bilim insanların hazırladığı eğitim derslerini online platformalar izleyerek, konular hakkında bilgiler edinir, bilim insanların çeşitli akademik makaleleri okuyarak ders içeriğinde gerekli tüm bilgileri kazanabilmektedir. Ders içeriği kapsamında sadece bir kaynak yerine eğitim modeline uygun farklı kaynaklardan destekle sunulmaktadır. Her bölümün derslerine göre farklı altyapı teknolojileri kullanılmakta ve öğrencilerden program sonunda edinecekleri tüm tecrübelerin kazanılması için akademisyenler online görüşme imkanları bulunabilmektedir. Univaf Uzaktan MBA programlarında öğrencinin dilediği zaman ve saatte derslere katılabilmektedir

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İNGİLİZCE Mİ OLACAK?

UNIVAF kurumu, İngiliz, Kanada, ABD ülkelerinde hizmet verdiğinden dolayı eğitim dili İngilizce olmaktadır. Eğitim programlarına katılmak için öğrencilerin dil seviyelerin iyi olması beklenir ayrıca dünyada kabul görmüş eğitim enstitüleri tarafından İngilizce bildiğini belgelemesi gerekmektedir.

İngilizce Yeterlilik-Minimum gereksinimler DUOLINGO 105/160 veya IELTS 6.5/9 veya TOEFL 80/120 veya Cambridge English Placement Test CEPT) 40/50 vb. şartı aranmaktadır. Herhangi bir belgesi olmayan öğrenciler Cambridge İngilizce Seviye Tespit Sınavına girerek belge alabilirler.

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN İNGİLİZCEM YETERSİZSE NE OLACAK?

Günümüzde İngilizce bilmek artık yeterli gelmemektedir bu sebepten dolayı UNIVAF Online eğitimlerinde öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmek için programlar açmıştır. Öncelikle Cambridge İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler. Cambridge İngilizce Seviye Tespit Sınavı (CEPT) Cambridge Üniversitesi’nin bir birimi olan Cambridge English tarafından geliştirilmiştir. İsminden anlaşılacağı üzere adayların İngilizce seviyelerini veya yerleştirmek için uygulanmaktadır. Test, Okuma ve Dinleme becerilerini ölçmek için kullanılır.

Cambridge İngilizce sınavlarını hangi kurumlar kabul eder?

Oxford Üniversitesi

Sidney Üniversitesi

Idaho Üniversitesi ve birçok üniversite olmaktadır. Bunun dışında UNIVAF İngilizce Kursları bulunmaktadır.

Univaf İngilizce kurslarının amaçları

Sözlü ve yazılı bağlamlarda etkili iletişim kurmak için akademik İngilizce dil becerileri

Akademik kaynakları okumak ve daha verimli not almak

Akademik sunumlar ve kompozisyon yazma gibi lisans derslerinde sıkça karşılaşılacak ödevler için dil temelinde stratejiler kazandırma

Dinlediğini anlama

Lisans ve yüksek lisans çalışmaları için sözlü iletişim becerileri geliştirme

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALDIKTAN SONRA YURTDIŞINDAN İŞ BULABİLİR MİYİM?

Öğrenciler, eğitim sonunda elde ettikleri mavi diplomalar sayesinde dünyanın dört tarafından iş bulabilmektedirler. UNIVAF Online Üniversitesi Cambridge gibi kurumlarla ortak çalışmalar yapmaktadır. Diploması dünyanın en seçkin kurumları tarafından kabul görmektedir. Eğitim kalitesi ise bölümlerinde uzman akademisyen ve yapay zekâ teknolojisiyle öğrencilere hizmet vermektedir.

ONLİNE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ FİYATLARI NELERDİR?

Online üniversite eğitimleri, örgün eğitimlerden daha uygun olmaktadır zira öğrencinin başka şehre taşınmasına, yeni eve çıkmasına, eşya taşınmasına gerek kalmamaktadır. Öğrencinin tek ihtiyaç duyacağı şey bilgisayarı olmaktadır.

Psikoloji LisansıSüre: 22 Ay
Eğitim Şekli: Çevrimiçi + Hibrid
$30,900
Burs imkanlarına bağlı olarak
$11,450 Peşin ödeme
$12,600 Taksitli ödeme
İşletme LisansıSüre : 22 Ay
Eğitim Şekli : Çevrimiçi + Hibrid
$52,000
Burs imkanlarına bağlı olarak
$11,450 Peşin ödeme
$12,600 Taksitli ödeme
Bilişim Teknolojileri LisansıSüre : 22 Ay
Eğitim Şekli : Çevrimiçi + Hibrid
$35,485
Burs imkanlarına bağlı olarak
$11,450 Peşin ödeme
$12,600 Taksitli ödem
Bilişim Teknolojileri e-Ticaret LisansıSüre: 22 Ay
Eğitim Şekli : Çevrimiçi + Hibrid
$35,485
Burs imkanlarına bağlı olarak
$11,450 Peşin ödeme
$12,600 Taksitli ödeme
Bilişim Teknolojileri Web Tasarım LisansıSüre : 22 Ay
Eğitim Şekli : Çevrimiçi + Hibrid
$35,485
Burs imkanlarına bağlı olarak
$11,450 Peşin ödeme
$12,600 Taksitli ödeme
Muhasebe ve Finans12 Ders
+ Tez Dönemi
$51,000
Burs imkanlarına bağlı olarak
$13,950 Peşin ödeme
$16,200 Taksitli ödeme
Hukuk Hons LisansıSüre
27 Ay
Eğitim Biçimi
Çevrimiçi
ve
Hibrid
$55,000
Burs imkanlarına bağlı olarak
$14,950 Peşin ödeme
$17,600 Taksitli ödeme

Yurtdışında Yüksek Lisans
Yurtdışında Uzaktan Doktora Eğitimi
Yurtdışında Yüksek Lisans Bursu

2 Comments

Comments are closed.