Univaf

Yalın üretim yöntemlerinden biri olan Kanban tekniği, üretimi yönetmek için kullanılan görsel yöntemi de içerir. Kanban tekniği, hangi ürünün ne kadar, ne zaman ve ne miktarda üretildiğini çekme sistemiyle kontrol eder. Bir üretim sürecindeyken işi yönetmek amacıyla kullanılan görsel tekniktir. Kanban tekniği, teknik sürecini ve süreçten geçen işin görselleştirilmesini sağlar. 

Bu Teknikle hedeflenen şey, iş sürecindeki olası darboğazların önceden belirlenmesidir. Darboğazlar önceden tahmin edilince oluşmaması için erkenden önlem alınır. Tekniğin kullanıldığı iş süreçlerinde verimlilik maksimum seviyededir. Teknik, iş akışının tam kapasitede yapılmasını tasarlamak için geliştirilmiştir. 

Kanban Tekniği Nasıl Kullanılır?

İşlerin daha verimli işlemesini isteyenler bu tekniği kesinlikle kullanmalıdır. Tekniğin kullanılması, işler için atılan en önemli adımlardan biridir. Tekniğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için temel adımlar dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Bu yolda atılması gereken adımlar;

 1. İşin süreci görsel olarak hazırlanmalıdır. İlk adımın en önemli kısmı işin sürecini anlamaktır.
 2. Konsantrasyon sorununun yaşanmaması ve işin zarar görmemesi için çalışmalar sınırlandırılmalıdır. 
 3. İşin sürecindeki politikalar olabildiğince en açık hale getirilmelidir. 
 4. İş süreci ve akışı en iyi şekilde yönetilmelidir. 

Kanban Tekniğinin Avantajları

Yapılma ve işleme sürecinde olan iş ve projeler için kullanılan görsel sisteme Kanban tekniği denmektedir. Kullanılan bu teknikle işletmelere çeşitli avantajlar sunar. Avantajlar arasında şunlar bulunur;

 • İşin daha seri bir şekilde akmasını sağlar.
 • İşin sürecinin görselleştirilmesini sağlar. İşin görselleştirilmesi, yapımını ve yönetimini kolaylaştırır.
 • Süreçte yaşanabilecek sorunları ve darboğazları önceden görmeyi sağlar. 
 • Darboğazların oluşmasını engellediği gibi daha kolay atlatılmasında da yardımcı olur.
 • İşletmeler işlerini daha hızlı yaparlar.
 • İşlerde daha hızlı hareket etmeyi sağlar.
 • Ekip çalışmalarının ve proje yönetiminin verimliliğini yükseltir. 
 • İş ekibinin daha iyisini ve en güzelini yapmasını sağlar. 

Aslına bakıldığında kısacası kanban yönteminin hem proje sürecini yönetmeyi kolaylaştırdığını hem de ekipte yer alan kişilerin verimliliğini artırdığını söylemek mümkündür. Bu avantajlardan yararlanmak ve proje yönetimini başarılı bir şekilde yürütmek isteyen kişilerin ise kanban ilkelerine uygun bir şekilde hareket etmesi gerekir.

Kanban Tekniğinin Amacı

Tekniğin temel amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;

 • İşin akışında meydana gelebilecek darboğazları ve aksilikleri belirleyerek düzeltilmesine imkan tanımak
 • İşlerin en yüksek hızda ve verimlilikte yapılmasını sağlamak
 • Ekibin boşta kalma süresini azaltarak daha fazla verimlilik elde etmek
 • Gereksiz eylemler, aşırı üretim, aşırı bekleme ve işleme gibi israfların önüne geçebilmek
 • Projenin her aşamasında malzemelerin en yüksek performansta kullanılmasını yönetmek ve kontrol etmek
 • Bitmiş ürünlerin, hammaddelerini, yarı mamullerin maliyet envanterini azaltmak
 • Tam zamanında üretim gerçekleştirmek
 • Teslimat sürelerini düşürerek daha yüksek seviyede verimlilik elde etmek

Kanban Tekniği Kaça Ayrılır?

Kanban Tekniği günümüzde ikiye ayrılmaktadır. Tekniğin türleri şunlardır;

 • Toyota’nın üretimde kullandığı Kanban tekniği
 • Agile ile ilişkilendirilen Kanban Tekniği

Agile, David Aderson tarafından geliştirilmiştir. 2004 yılında Microsoft tarafından uygulanmaya konulmuştur.

Turin Programı Nedir? Kimler Bu programı uygulamalıdır?

Kanban Tekniği İlkeler

Tekniğin kendine ait ilkeleri bulunmaktadır. Tekniğin tam ve doğru şekilde uygulanabilmesi için ilkelerine uyulması gerekir. Bu ilkeler şunlardır;

 • İşe şuanda yaptığınızla başlayın: Kanban, sistemlerin ve iş akışlarının bozulmadan yönetilmesi esnekliğini sunmaktadır. Kanban tekniği, süreçlerin, sorumlulukların, rollerin, unvanların değerlerinden dolayı korunması gerektiğinin farkındadır. Herhangi bir değişiklik yapılmadan ekibin kendini rahat hissedebileceği bir hızda kademeli olarak gerçekleştirilmesini önerir. 
 • Giderek artan değişimi takip etmeyi kabullenin: Kanban tekniği en az direnci bile karşılayabilecek şekilde planlanmıştır. Teknik, iş sürecinde devamlı geri bildirim formları uygular. Uygulanan formlarla sürecin giderek değişmesi gerektiği vurgulanır. Yapılan teşviklerle sürecin işleyişi hızlanır. 
 • İşin başındaki unvanlara, rollere ve sorumluluklara saygı gösterin: Kanban tekniği, kendi kendine sorumluluk, unvan veya rol değişikliği yapmaz. Yüksek seviyede performans gösteren rollerde veya unvanlarda değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Zamanla ekip işbirliği halinde gerekli olan değişikliği belirleyip uygulama ihtiyacı duyacaktır. 
 • Her aşamada liderlik fiillerini teşvik edin: Bu Teknik, liderliğin sadece üst seviyedeki yöneticilerden kaynaklanmadığını söyler. Tekniğe göre işin her aşamasında bulunanlar devamlı iyileşmek için çalışmalıdır. İyileşme devamlı teşvik edilmelidir. Sürecin parçasını oluşturan kişiler devamlı hizmetlerini ve ürünlerini sunma şeklini iyileştirmelidir. Değişiklikler ve daha iyileri için herkes fikir sunabilmeli, gerektiği yerde liderlik gösterebilmelidir. 

Hızlı Planlama Metodu Hakkında Bilgi Almak İstiyorsanız Bu makalemizi okumadan geçmeyin.

Kanban nedir nasıl kullanılır?

Kanban, yalın üretim tekniklerden biri olup zamanı daha iyi ve verimli şekilde gerçekleşmesi için kullanılan görsel yöntemdir.

Kanban prensibleri nelerdir?

İhtiyacın neyse sadece onu üret, müşteri talep ediyorsa sadece onu üret, istenen miktarda üretmeyi unutma