Univaf

Jean Monnet Bursu, dünyanın en popüler ve prestijli burslarından biridir. Türkiye’ye dair burs programı 1989 yılında Avrupa Birliği ile yapılan bir anlaşmaya göre yürütülmektedir. Jean Monnet burs programında Polonya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Finlandiya dahildir. Yani Jean Monnet bursunu alanlar sıralanan ülkelerde ve Birleşik Krallık’ta eğitim alma imkanını elde eder. 

Jean Monnet Bursu, Türkiye Cumhuriyeti’ne lider ve yetkin bireyler yetiştirmek için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen burstur. Avrupa Birliği’ne adaylık müzakeresi sürecinde Avrupa Birliği müktesebatı konusunda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyuldu. Avrupa Birliği, ülkemizdeki uzman kişi sayısını artırabilmek için Jean Monnet burs programına Türkiye’yi de dahil etti. Bursla birlikte ülkemizin idari anlamda yaptığı geliştirme çalışmalarına destek vermeyi hedeflemektedir. Jean Monnet burs programının resmi bir sitesi bulunmaktadır. Resmi sitede her yıl bursla ilgili ortalama 20 sayfalık duyuru metni yayınlanmaktadır. Burs programına dair bütün bilgiler duyuru metninde yer alır. 

Jean Monnet Kimdir?

Jean Monnet, bir Fransız diplomat ve girişimcidir. Avrupa Birliği’nin fikir babası olarak da bilinir. Jean Monnet, Avrupa Birliğinin kurulması ve devamı konusunda etkili bir şekilde destek vermiştir. Hayatında çok fazla başarıya imza atmıştır. Çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Günümüz dünyasında kaliteli ve başarılı pek çok üniversite Jean Monnet adına araştırma merkezleri kurmakta ve ödüller vermektedir. Türk öğrencilerin yararlanması için hazırlanan burs programı da Jean Monnet adına yapılan güzel girişimlerden biridir. 

Jean Monnet Bursun Amacı

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne tam üyelik görüşmelerinde olan bir ülkedir. Ülkemizin tam üyelik müzakerelerinde Avrupa Birliği müktesebatına hakim liderlere ve bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Jean Monnet bursunun amacı, Avrupa Birliği müktesebatı konusuna hakim kişi sayısını artırmak ve idari kapasitenin geliştirilmesidir. 

Think Big Burs Başvurusu İçin Kriterler Neler?

Jean Monnet Burs Programına Kimler Katılabilir?

Jean Monnet burs programı ülkemizin başarılı öğrencilerine ve akademisyenlerine yurtdışında eğitim alabilme imkanı sunmaktadır. Gelecek yıl ülkemizden tam 160 kişi Jean Monnet bursundan yararlanabilecek. Bursu alanlar Avrupa Ülkeleri’nden birinde veya İngiltere’de yüksek lisans yapabilecek veya akademik çalışmalar yürütebilecekler. Bursun süresi en az 3ay en fazla 12 aydır. Jean Monnet burs programına katılabilecek kişiler şunlardır;

 • Lisans eğitimlerinin son sınıfında olan öğrenciler, yüksek lisans ile doktora öğrencileri
 • Üniversitelerin idari personeli olarak görev yapanlarla akademik personelleri
 • Kamu sektöründe çalışanlar
 • STK ve özel sektör çalışanları

Gates Cambridge Scholarship Bursu Nedir? Kimler Alabilir

Jean Monnet Bursu Hangi Alanlarda Akademik Çalışmaları Desteklemektedir?

Jean Monnet burs programının desteklediği akademik çalışmalar şunlardır;

 • Trans Avrupa Şebekeleri
 • Şirketler hukuku
 • Malların serbest dolaşımı
 • Mali hizmetler
 • Sermayenin serbest dolaşımı
 • İstatistik
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik, Bitki Sağlığı
 • Enerji
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Gümrük Birliği veya dış ilişkiler (Ortak Ticaret Politikası)
 • Dış ilişkiler
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Adalet, Özgürlük, Güvenlik
 • Bilim ve araştırmalar
 • Eğitim ve kültür
 • İklim ve çevre kirliliği
 • Rekabet Politikası
 • Yargı ve temel haklar
 • Bilgi Toplumu – Medya
 • Sosyal politikalar ve istihdam
 • Mali Kontrol

Fulbright Bursu İçin Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? Hangi Evraklar Gerekir?

Jean Monnet Bursu Hangi Masrafları Karşılar?

Jean Monnet burs programı katılımcıların yeme içme, okul ücreti, konaklama, vize, seyahat, pasaport, eğitim araç gereçleri gibi masraflarını karşılamaktadır. Burs programına giren masrafların ödemesi aylık olarak yapılmaz. Programın sözleşmesi imzalandıktan sonra bursun %90 gibi büyük bir payı ödenir. Eğitim programı sona erip bitirme işlemleri yapılırken de bursun %10’luk kısmı ödenir. Bursun kapsamına giren masraflar şunlardır;

 • 20 bin Euro’ya kadar olan okul ücreti
 • Seyahat, okul araç gereçleri, vize, pasaport, sağlık ve sigortaya dair her çeşit vergi, yerel makamlara yapılacak kayıt işlemleri için bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin Euro’luk sabit ödeme
 • Ülkeye göre değişmek kaydıyla aylık yaşam masrafları ödeneği. Aylık ülkelere göre öğrencilere ödenecek miktar şöyledir: Almanya ve İtalya 1300 Euro, Avusturya 1400 Euro, İrlanda ve Birleşik Krallık 1550 Euro, İsveç 1700 Euro, Danimarka 1750 Euro, Çekya 750 Euro’dur.  

Jean Monnet Bursu Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Jean Monnet burs programına başvuru yapabilmek için gerekli olan belgeler şunlardır;

 • İngilizce başvuru formu; Form elle veya elektronik ortamda doldurulabilir. Form elle doldurulacaksa mavi mürekkep kalemle doldurularak altında ıslak imza olmalıdır.
 • Son 6 ay içinde çektirilmiş vesikalık fotoğraf: Fotoğrafın arkasında başvuru sahibinin adı, soyadı yazılmalıdır. Arkasına bilgiler yazılan fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir.
 • Kimlik kartının fotokopisi: Pasaportun kimlik sayfasının fotokopisi de olabilir.
 • Yabancı dil yeterlilik sınavının sonuç belgesi; Sonuç belgesi en geç son başvuru tarihine kadar verilmelidir.
 • Lisans mezuniyet belgesi veya diploması; Lisans eğitimlerinin son yılında olanlardan bu belge istenmez.
 • Lisans eğitimine dair transkript
 • Lisans not ortalaması istenen aralıkta olmayanlar yüksek lisans veya doktora diplomalarını sunabilirler. Ayrıca bir sosyal güvenlik ağında belli bir ücret karşılığında 3 yıl çalışanlar hizmet belgesini sunabilirler.
 • Sektörlere göre ek olarak sunulması gereken belgeler; İlgili metnin 11, 12 ve 13. Sayfalarında ek başvuru belgeleri belirtilmiştir. 

Adım Adım Jean Monnet Başvurusu

Jean Monnet başvuruları, yararlanılmak istenen yıldan bir yıl önce yapılır. Başvurular her yıl Eylül ile Kasım aylarında yapılır. Başvurular elden veya posta yoluyla yapılabilmektedir. Son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine iletilmelidir. Belgeleri eksiksiz, tam, doğru ve geçerli olanlar yazılı sınava davet edilir. Bursu kazananlarla ilan edildikten sonra adaylarla sözleşme imzalanır.