Univaf

İngiltere Eğitim Sistemi - Eğitim Süreleri Ne Kadar?

Dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan İngiltere’nin eğitim sisteminin nasıl olduğu merak edilmektedir. Ülke yöneticilerinin, çocukların ve gençlerin eğitimine önem verdikleri bilinmektedir. Eğitim politikası titizlikle yürütülmektedir. İngiltere’de öğrenciler okula 4 yaşında başlamaktadır. Zorunlu eğitim yaşı 5 ile 16 yaş aralığındadır. Ülkedeki gençlerin büyük çoğunluğu 16 yaşından sonra de eğitimlerine devam ediyor. Çocuklar anaokuluna 3 veya 4 yaşlarında başlamaktadır. 7 yaşında ilkokula başlarlar. 

Öğrenciler ilkokul eğitimlerini State funded schools (devlet okulları) veya Independent schools (bağımsız özel okullar) da alabilirler. Independent schools eğitimleri ücretlidir. Okula başlama yaşına gelen çocukların okula kabulleri 31 Ağustos tarihine göre yapılır. Okula başlayacak çocuğun 31 tarihinde okula kabul yaşında olması gerekir. Özel durumları olan çocuklar, devletin belirlediği kriterleri taşıdığı müddetçe ilk ve ortaokul eğitimlerini evlerinde alabilirler. 

İngiltere Eğitim Kaç Yıl 

Avrupa ülkeleri eğitimin her aşamasına çok fazla önem verirler. Avrupa ülkelerinden olan İngiltere’nin eğitim sistemi çok gelişmiştir. Başarılarıyla adından söz ettiren ülkenin eğitim kurumları başarılarıyla bilinmektedir. İngiltere’deki zorunlu eğitim süresi 11 yıldır. 5 yaşında başlayarak 16 yaşında biter. Zorunlu eğitim devlet okullarında ücretsiz olarak verilmektedir. Öğrenciler İngiltere’de eğitime genellikle 5 yaşından erken başlamaktadır. 16 yaşından sonra da zorunlu olmamasına rağmen eğitimlerine devam ederler. İngiltere’de ders yılı ortalama 38 haftadır. Yaz tatili 6 haftadır.

İngiltere’de eğitim okul öncesi eğitimle başlar. Nursery adı verilen anaokullarına çocuklar 3 veya 4 yaşında başlayabilirler. Anaokullarında verilen eğitim zorunlu değildir. Ancak İngiliz ebeveynler çocuklarının okul düşüncesine alışması ve eğitimde daha başarılı olmaları için çocuklarını anaokuluna göndermektedir. 

İngiliz devleti, 2 ile 4 yaş aralığındaki çocukların bütün eğitim masraflarını üstlenmektedir. Bundan dolayı ebeveynler çocuklarını erken yaşlarda anaokuluna göndermektedir. İngiliz hükümetinin eğitim desteği belli bir limite kadardır. Üst sınırı aşan okul masraflarını ailenin ödemesi gerekiyor. Anaokulundaki çocuklar yılda toplam 570 saat ücretsiz eğitim almaktadır. 570 saatlik eğitim, 38 haftada verilir. Anaokulları için ücretsiz haftalık ders saati 15 saattir. Özel durumdaki 2 yaş öğrencileri, ücretsiz eğitime alınabilmektedir. Ailenin maddi durumunun olmaması, çocuğun bakıma ihtiyacı olması gibi durumlar belgelendirildiğinde 2 yaş ücretsiz eğitim alabilir. Ülkede okul öncesi veren çok sayıda kurum bulunmaktadır. 

İngiltere’de Primary ve Secondary School Süreci 

İngiltere eğitim sistemi primary; ilkokul eğitimi, secondary; ortaokul eğitimidir. İngiltere’de aileler çocuklarını genellikle ücretsiz olduğundan dolayı devlet okullarına göndermektedir. Devlet öğrencilerin kırtasiye malzemelerini, defterlerini, kitaplarını karşılamaktadır. Primary School süreci iki aşamalıdır:

 1. 5 ile 7 yaş aralığındaki çocukların gittiği aşamadır. Bu süreçte çocuklar Matematik, Coğrafya, Beden, Tarih, İngilizce ve Müzik derslerine dair temel bilgileri edinirler. Bu aşamada çocuklar derslerden sınava girerler. Ancak sınav sadece çocukların birikimlerini görmek için yapılır. 
 2. 7 ile 11 yaş aralığındaki çocukların gittiği aşamadır. Bu aşamada öğrenciler birinci aşamadaki derslerin ayrıntılarını öğrenirler. İkinci aşama bitince öğrenciler SATS sınavına girerler SATS sınavı ile öğrencilerin hangi ortaokula gidebileceği belirlenir. 

İlkokullarda her öğrencinin bir dolabı bulunur. Eşyalarını bu dolaplara koyarak her gün eve taşıma zahmetinden kurtulurlar. Avrupa ülkelerinin genelinde olduğunun tersine İngiltere’de öğrencilerin üniforma giyme zorunluluğu vardır. 

İngiltere’de Ortaokul Eğitim Sistemi 

İngiltere’de öğrenciler ilkokulun altıncı yılının Mayıs ayında SATS sınavına girerler. SATS sınavı, devletin ortaokullarına yerleştirme için yapılır. Şayet öğrenci devlet okullarına değil özel kolejlere veya özel okula denk devlet okullarına girmek isterse 11+ sınavına girmelidir. 11 Plus (11+) sınavı, SATA sınavına göre daha ayrıntılı ve zordur. SATS sınavında sorular, müfredatta yer alan konulardan sorulur. 11 Plus sınavında sorular müfredat dışından gelebilir. Bundan dolayı öğrenciler 11 Plus sınavına özel eğitim merkezlerine giderek veya özel öğretmenler tutarak hazırlanırlar. 

İngiltere’de ortaokul (Secondary school / High School) iki aşamalıdır. Birinci aşama 12 ile 14 yaş aralığında verilen eğitimdir. İkinci aşama 14 ile 16 yaş aralığında verilen eğitimdir. Birinci aşama ortaokul eğitiminde öğrenciler ilerleyen zamanda alacakları derslerin temel bilgilerini alırlar. Birinci aşamadan sonra bir sınav yoktur. İkinci aşamada dersler ayrıntılı olarak görülür. İkinci aşamadan sonra GCSE sınavına girilir. GCSE sınavı, ortaokulu bitirme sınavıdır. Sınavı başarıyla kazananlar iki yıl sonra girecekleri İleri Düzey Eğitim Diploması sınavına girmeye hak kazanırlar. Öğrenciler iki yıl boyunca bu sınava hazırlık yaparlar. 

İngiltere’de Lise Eğitim Sistemi 

İngiltere’de 10 yüzyıldır eğitimlerine devam eden dünyaca ünlü özel liseler vardır. Uzun yıllardır eğitim başarısından bahsettiren prestijli liselere Avrupa Birliği üyesi ülkelerden çok fazla talep vardır. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları İngiltere’deki devlet liselerine giremezler. Ebeveynleri İngiltere’de yaşıyorsa devlet liselerine girebilirler. GCSE sınavına girip başarılı olan öğrenciler seçtikleri konuya bağlantılı olarak lise hayatında üniversite eğitimine hazırlık yapmaya başlar. Devlet liseleri, müfredat programına uygun olarak eğitim verir. Public Scholl eğitimleri devlet müfredatından bağımsızdır. 

İngiltere’de Üniversite Eğitim Sistemi

İngiltere’de üniversite eğitimi zorunlu değildir. Üniversite okumak isteyen öğrenciler ücret ödemek zorundadır. İngiliz vatandaşı veya Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin vatandaşı olanlar üniversiteye yıllık 6 bin ile 9 bin Sterlin arası ödeme yapmaktadır. Diğer öğrencilerin üniversite harcı miktarı 15 bin ile 25 bin sterlin arasında değişmektedir. İngiltere ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları, üniversite harcını mezun olduktan sonra ödeyebilmek için dilekçe verebiliyor. Diğer ülkelerin vatandaşı öğrencilere bu hak tanınmıyor. 

İngiltere’nin başkenti Londra, dünyanın üniversite başkenti olarak kabul edilir. Londra’da bulunan dört üniversite dünyanın en iyi on üniversitesi içinde yer almaktadır. Londra, dünyanın en başarılı ve prestijli üniversitelerine sahiptir. İngiltere üniversite eğitimindeki başarısıyla adından sıklıkla bahsettirmektedir. Bunun nedeni dünyanın en önemli şirketlerinin başında İngiltere’deki üniversitelerden mezun kişilerin bulunmasıdır. Üniversitelerin yüksek standartları dünya çapında başarılara imza atmasına neden olmaktadır. 

İngiltere’de lise biterken öğrenciler bir sınava girerler. Girilen bu sınavla öğrenciler yüksek eğitim hayatlarına devam etme hakkını kazanırlar. Amerika’da kolejle üniversite ayrımı bulunmamaktadır. Üniversiteler Amerikalılar tarafından kolej olarak nitelendirilir. İngiltere’de üniversite ile kolej tamamen farklıdır. İngiltere’de kolej, öğrencileri derece almak için hazırlayan İleri Eğitim kurumlarının adıdır. İngiltere’de üniversite, lisans derecesinin alındığı kurumlardır. Lisanslı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar lisans derecesi alırlar. 

İngiltere’de Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Sistemi 

İngiltere’de yüksek lisans eğitimlerinin amacı, öğrenciye profesyonel bir derece kazandırmaktır. Yüksek lisans eğitimleri 9 ay ile 12 arasında değişmektedir. Bu süreç ağırlıklı ders alma şeklinde geçer. Üniversiteler MA-Master of Arts (Sosyal Bilimler) ile MSc-Master of Sciences (Fen Bilimleri) alanlarında yüksek lisans yapılmaktadır. İngiltere üniversitelerinde yüksek lisans yapabilmek için;

 • İleri derecede İngilizce
 • Üniversite notları, ders içerikleri ve saatlerinin olduğu transkript
 • Referans mektubu
 • Niyet mektubu 
 • Programa göre iş tecrübesi şartları aranır. 

İngiltere’de doktora süresi 3 yıldır. Doktora, teze yönelik çalışmaların araştırmaların yapıldığı bir süreçtir. Doktora, güzel sanatlar, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yapılmaktadır. Yüksek lisansı olan öğrenciler direkt olarak doktora başvurusu yapabilirler. Doktora süresi ve müfredatını devlet belirlemez. Doktora ile alakalı detaylara üniversite karar verir. Doktoraya kabul edilmede akademik başarı, yüksek lisans tezi, referansları, iş tecrübesi etkilidir. İngiltere’deki bütün üniversitelerde doktora yapılabilir. Konu sınırlaması yoktur. 3 yıllık süre içinde öğrenci konuyla alakalı araştırmalarını yapar. Araştırmasını bitirdikten sonra tezini yazarak doktorasını tamamlar. Doktora tezinin denetimini ve değerlendirmesini öğrencinin altında çalıştığı akademisyen yapar. 

İngiltere’de Uluslararası Öğrenci Olarak Okumak 

İngiltere’deki bütün yükseköğrenim kurumları üniversite değildir. Uluslararası öğrencilerin ilk olarak bilmesi gereken bilgidir. Yükseköğrenim ve üniversitelerle ilgili kanun düzenlenmiştir. Yükseköğrenim kurumu; Özel Konsey’in ileri ve yükseköğrenim yasası kapsamında onaylanırsa veya şirketler yasası hükümlerine uygunluğuyla onaylanırsa üniversite olabilmektedir. 

İsviçre ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinin dışındaki ülkelerden gelen öğrencilerin İngiltere’de okuyabilmek için öğrenci vizesi alması gerekir. 16 yaşı ve üzerinde olup İngiltere’de okumak isteyenler Tier 4 vizesine yani genel öğrenci vizesine başvurmak zorundadır. Tier 4 vizesine başvururken İngiltere’deki eğitim ve konaklama ücretini ödeyebilecek finans gücünüzün olduğunu ispatlamanız gerekir. 

İngiltere’deki üniversitelerin büyük bir kısmı masraflarını karşılayabilmesi için ek ücretlerle finanse edilmektedir. Buckindham ve BPP Üniversite Koleji gibi özel kurumların masrafları devlet tarafından finanse edilmez. İngiltere’deki okul sistemi The Russel Group adı verilen bir ağdan oluşmaktadır. Bu ağ içerisinde Oxfdord, Birmingham, Cambrige gibi seçkin üniversitelerin de olduğu 24 İngiliz kamu araştırma üniversitesi bulunmaktadır. Uluslararası öğrencilerin seçkin üniversitelerde okuma gibi bir seçeneği bulunmaktadır. 

İngiltere Öğrenci Vizesi için tıklayınız.

İngiltere’de En Başarılı Üniversiteler 

The Complete University Guide, İngiltere’deki en seçkin ve yüksek geçerliliğine sahip üniversitelerin sıralamasını yapmaktadır. The Complete University Guide, 130 üniversite arasından Kuzey İrlanda, İngiltere, Galler ve İskoçya’daki üniversitelerin başarı sıralamanı yayınladı. Başarı sıralaması yapılırken önemli kriterler dikkate alınmaktadır. Başarı sıralamasında yer alan kriterler;

 • Öğrencilerin memnuniyeti
 • Mezun adaylarının beklentileri
 • Mezun olanların beklentileri
 • Araştırmaların kalitesi
 • Tesis harcamaları
 • Öğrenci ile akademik personelin oranı
 • Araştırma yoğunluğu
 • Mezuniyet sayıları
 • Akademik alandaki yatırımlar

Yapılan sıralamada ilk onda yer alan üniversiteler şunlardır;

 1. University of Oxford 
 2. University of Cambridge 
 3. LSE (London School of Economics and Political Science) 
 4. University of St Andrews
 5. Imperial College London
 6. Durham University
 7. Loughborough University
 8. University of Bath
 9. UCL (University College London)
 10. University of Warwick

Dünyanın akademik anlamda en başarılı üniversiteleri sıralamasında ilk 10;  

 1. Harvard University – Amerika 
 2. Stanford University –  Amerika
 3. Massachusetts Institute of Technology – Amerika
 4. University of Cambridge –  İngiltere
 5. University of California – Amerika
 6. Princeton University –  Amerika
 7. University of Oxford – İngiltere
 8. Columbia University – Amerika
 9. California Institute of Technology –  Amerika
 10. University of Chicago –  Amerika

Yurt Dışında Üniversite Eğitimi ile alakalı merak ettiğiniz ne varsa bu yazıda.

3 Comments

Comments are closed.