Univaf

Yurtdışında doktora eğitimi almak isteyen öğrencilerin büyük bir kısmı İngiltere’yi seçmektedir. İngiltere’deki PhD eğitim süresiyle dünyanın diğer ülkelerinden ayrılmaktadır. Sürenin diğer ülkelere göre daha kısa olması PhD programını daha hızlı tamamlayarak avantaj elde edilmesini sağlar.  PhD süresi, programa göre değişmekle birlikte İngiltere üniversitelerinde genellikle 3 yıldır. Ancak bazı programlarda süre 4 yıla çıkabilmektedir. İngiltere doktora eğitiminde sınıf içinde ders yoktur. PhD eğitimlerinin nerdeyse tamamı araştırmaya dayanmaktadır. 

İngiltere’deki üniversiteler herkesi doktora eğitimi için kabul edebilirler. Kabul alacak öğrencilerde aranan şart; lisans eğitimindeki not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,7 olmalı ve master derecesini kazanmış olmasıdır. Ayrıca İngilizce dil yeterliliğinin kanıtlanması gerekir. İngilizce dil yeterliliğini kanıtlamak için IELTS sınavından minimum 7,0 puan almış olmak gerekir. 

İngiltere Doktora Eğitimi Nasıl Yapılır?

İngiltere’de doktora eğitimi almak isteyen öğrencilerden tez önerisi yani örneği sunması istenir. Öneri olarak sunulan tezde, araştırmayı neden yapmak istendiği, neden önemli olduğu, nasıl yapılacağı anlatılmalıdır. Doktora eğitimine başlamadan önce öneri üniversitenin jürisi tarafından değerlendirilir. Jürinin kabul etmesiyle doktora eğitimine başlanır. 

Siz de Univaf İle Doktora Eğitimini Yapabilirsiniz

İngiltere’de doktora yapmak isteyenlerin öncelikle bir yıl veya iki yıl kadar süren MPhil eğitimi alınması gerekebilir. Bu eğitimden sonra doktora eğitimine geçilebilir. MPhil eğitimi bir yeterlilik sürecidir. Genellikle bu süreçte sadece tez çalışılır. Çalışması yapılan tez en fazla 60 bin kelime olmalıdır. Aynı zamanda tezin içeriği eğitim çalışmasını ve yapılan araştırmaların sonuçlarını sunmalıdır. Şayet önerilen araştırma doktora eğitimine yeterli kapsamda olmazsa öğrencilerin MPhil eğitimi alması gerekir. MPhil için bir yıl tam zamanlı veya iki yıl yarı zamanlı olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. 

İngiltere’de Doktor Maaşları Ne Kadar?

Doktora programlarının bazılarına başlamadan önce MRes yeterliliğinin olması istenir. Master of Research olarak da bilinen MRes, sanat, sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan ileri yüksek lisans araştırma derecesidir. Bu derecede öğrenciden 40 bin kelimelik bir tez yazması istenir. MRes, doktora eğitimine tam başlamadan önceki aşamadır. Bu aşamada öğrenci araştırmayı yapmadan keyif alıp mutlu olup olmayacağını görecektir. Araştırmayı yapmaya başlamadan önce iyi bir deneyim olacaktır. 

PhD yani doktora eğitimi daha çok akademik kabiliyetlerin geliştirilmesini hedefler. Bir üst seviye olarak değerlendirilen profesyonel doktora eğitiminde mesleki uygulamaların geliştirilmesi hedeflenir. Profesyonel doktora eğitimi genellikle tıp, hukuk, işletme, eğitim ve mühendislik alanlarında yapılır.

İngiltere Doktora Eğitiminin İlk Yılı

İngiltere üniversiteleri doktora çalışması yapacak öğrencilerine bir süpervizör tayin eder. Doktoranın ilk yılında öğrenciler süpervizörle birlikte işleyişin nasıl olacağını, tarihlerini netleştirirler. Doktoranın planlaması yapılarak kaynak taraması ve taslak oluşturma konusunda çalışmalar yapılır.

Doktoranın ikinci yılı tezin oluşmaya başlayarak yazıya döküldüğü zamandır. İkinci yılda akademik insanlarla görüşülmeli, doktora öğrencilerle zaman geçirerek fikir alışverişi yapılması, konuyla alakalı seminer ve konferanslar takip edilmelidir. Doktora öğrencilerinden bu süreçte akademik toplantılara katılarak fikirlerini açıklaması istenir. Yaptığı açıklamaların sonuçlarına dair geri bildirimler yapılmalıdır. İkinci yıl doktora projesinin gidişatının değerlendirildiği zamandır. 

Doktoranın üçüncü yıl artık tezin tamamlandığı zamandır. Tez hocasıyla daha fazla görüşülür. Tezin son hali verilir. Tez tamamlanınca tez hocasının onayı beklenir. Onay alındıktan sonra kurula 1 ile 3 saat aralığında süren bir tez savunması yapılır. Savunma olumlu neticelenirse tezin teslimi gerçekleştirilmiş olur. 

İngiltere Doktora Tezi Uzunluğu Ne Kadar Olmalıdır?

İngiltere üniversitelerinde yapılacak doktora tezinin uzunluğunun 60 binle 90 bin kelime arasında olması istenir. Üniversitelerin bazıları net bir kelime sayısı açıklamaktadır. 

İngiltere Doktora Başvuru Süreçleri

İngiltere’de doktora başvuru süreci master öğrencilerinin başvuru süreçlerinden biraz farklıdır. PhD sürecini genellikle öğrenciler bireysel olarak yürütürler. Süreci başarabilmek için doktora adayı öğrencilerinin not ortalamasının yüksek olması beklenir. Not ortalamasının yüksek olması yeterli değildir. Doktora çalışmasını yapacağı alana hakim olmalıdır. Konuyu detaylandıracak özel bir çalışma konusu belirlenmelidir. Belirlenen çalışma konusu araştırma önergesi formuna yazılarak üniversitelere sunulmalıdır. 

İngiltere üniversiteleri doktora başvurusundan önce adayların potansiyel akademisyenlerle iletişime geçmesini istemektedir. Kapsamlı bir araştırma, ön hazırlık ve okuma süreci için akademisyenler adayları beklemektedir. Akademisyenlerle iletişime geçilmesindeki amaç, ikna edebilmektir. Akademisyenlerin ikna edilmesi üniversiteye kabul alma açısından çok önemlidir. İkna sürecinden sonra resmi başvurular yapılır. 

Başvurunun başarılı olabilmesi için doktora araştırma teklifinin uygulanabilir, orijinal ve faydalı sonuçlarının olması gerekir. Doktora araştırma teklifi, not ortalaması, dil yeterliliği, referans ce CV başvurunun kabulünde çok etkilidir. İngiltere üniversitelerinde araştırma önergesi hazırlamadan yapılabilecek doktora programları da vardır. İsteyen bu programlara dahil olabilir. Bu programlar genellikle başlatılmış veya başlatılmak üzere olan projelere eklenme şeklinde gerçekleşir. Öğrenci kendi projesine değil var olan bir projeye katkı sağlamaktadır. Üniversiteler research sayfalarında nu programları açıklamaktadır. Araştırma önergesi hazırlamaya gerek olmayan programlara ancak proje lideriyle görüşülüp onay alındıktan sonra dahil olunur. 

İngiltere üniversitelerinde son zamanlarda yeni bir doktora programı uygulanmaktadır. New Route Phd olarak isimlendirilen yeni doktora programları 5 sene kadar sürmektedir. Öğrencilere doktora tezinden önce konuyla alakalı temel derslerin verildiği bir programdır. 

İngiltere Doktora Eğitimi Kaç Yıl Sürer?

İngiltere’de doktora eğitimi tam veya yarı zamanlı yapılabilmektedir. Tam zamanlı doktora eğitimleri 3 veya 4 yıl sürmektedir. Yarı zamanlı doktora programları 6 veya 7 yıl kadar sürer. Genelde tezin süresi üniversitenin takdirine bağlı olduğundan net bir zaman söylemek doğru olmaz. 

İngiltere Doktora Eğitimi Bursu

İngiltere’de doktora eğitimi ücretlidir. Doktora eğitiminde indirimler ve parça burslar çok fazla bulunmaz. Ancak İngiltere’de doktora eğitim ücretleri içinde araştırma ödeneği bulunmaktadır. Consumables fee veya bench-fee olarak isimlendirilen araştırma ödeneği bölümlere göre değişmektedir. Araştırma ödenekleri doktora eğitimine başlamadan önce belirlenerek senelik artış yansıtılır. Araştırma ödenekleri 500 ile 30 bin Sterlin arasında değişir.  Genel olarak verilen bir burs bulunmasa da üniversiteler ve çeşitli araştırma konseyleri doktora programlarını desteklemektedir. Yapılan destek doktora programının bir kısmını veya tamamını içerebilmektedir.  

İngiltere’de Doktora Eğitimi Ücretleri Ne Kadardır?

İngiltere üniversitelerinde doktora yapmak biraz masraflıdır. Avrupa Birliği üyesi olan öğrenciler doktora eğitimleri için ortalama yılda 6 bin Sterlin kadar ödeme yapmaktadır. Yabancı uluslararası öğrenciler için bu miktar çok daha yüksektir. Uluslararası öğrencilerin İngiltere üniversitelerinde yapacakları doktora eğitimi programa, üniversiteye ve uzmanlık alanına göre değişmektedir. Uluslararası öğrencilerin bir yıllık doktora eğitimi ücreti 16 binle 40 bin Sterlin arasında değişmektedir.