Univaf

GTD, zamanı yönetmede önemli olan konulardan birisidir.  Zamanı yönetmede kişinin kendine yapacağı iş koçluğunun önemli adımlarından biridir. İş dünyasında yer edinmeye çalışan bireylerin kişisel gelişimini ilgilendiren konularındandır. GTD, yapılması gereken ve kişinin zihnini meşgul eden görevleri takip etmek için harika bir sistemdir. Sisteme güvenildiğinde bilinçaltı yapılması gereken işleri hatırlatmayı bırakır. Böylece stres azalır. Stresin azalması zihnin önemli işler konusunda daha üretken olmasını sağlar. Ayrıca zaman verimli kullanılacağı için eğlence, sağlık, sanatsal ve spor etkinliklerine odaklanmaya yardımcı olur. 

GTD Açılımı Nedir?

Zaman Yönetimi kavramlarından birisi olan GTD, Getting Things Done ifadesinin kısaltmasıdır. Getting Things Done, İşleri tamamlama olarak karşılık bulmaktadır. bu teknik, David Allen tarafından geliştirilmiştir. Teknik, projeleri, görevleri ve işleri izlemek, organize etmek için kullanılır.Tekniğin, işleri ve görevleri organize etmek ve en iyi şekilde tamamlamasını sağlayan bir çerçevedir. bu teknik, ev, ofis, okul gibi çok çeşitli alanlardaki işler için uygulanabilir. 

GTD Nasıl Uygulanmalı?

Yapılacak işleri düşünerek harcanacak zamanı çalışmaya çeviren bir tekniktir. GTD tekniği 5 aşamadan oluşur:

  1. Toparla
  2. İşle
  3. Düzenle
  4. Yap
  5. İncele

İşlerin öncelik ve aciliyet durumuna göre kategorize edilmesiyle başlar. Buna göre işler;

  • Acil işler: Hemen yapılması gereken işlerdir. Bu listeyi yaparken abartmamaya dikkat edilmelidir. Beynin iş yükünü boşaltayım derken liste kabartılmamalıdır. 
  • Belli bir süre sonra yapılacak sonraki işler: Aciliyeti olmamasına rağmen bir ara yapılması gereken işler bu kategoridedir. En kısa sürede yapılması gereken işler, bu kategoriye alınabilir. 
  • Bekleyenler: Başkasının yapması için devredilen işler bu kategoridedir. Görevin tamamlanması kişinin elinde değildir. Diğer kişi görevi tamamladığında iş listeden çıkarılacaktır. Başkası tamamladıktan sonra sizin devam edeceğiniz işler de bu kategoridedir. 
  • Projeler: Birden fazla eylem gerektiren, uzun zamanlı çalışmalar ve araştırmalar yapılması gereken işlerdir. Bunlar, acil işlerin aksine hemen bitirilmeyen işlerdir. Tek bir fiille bitmezler birden fazla aşama gerektirirler. 
  • Belki bir gün yapılacak muhtemel işler: Yapılsa da yapılmasa da olacak işler bu kategoridedir.

GTD Zaman Metodu Avantajları

GTD zaman metodu, organize olmaya yarayan bir tekniktir. Kişinin işlerini yapması için kurallar koymaz. Sadece yapması gereken işleri düzenlemesine ve dikkat edilmesi gereken şeyleri seçmesine odaklanır. GTD metodu, her şeyi normal akışına uygun olarak listelenmesini önerir. Böylece zamanı gelinceye kadar o işin tekrar düşünülmesine gerek kalmaz. Tekrar düşünülmesi stresi olmayacağından zihin yapacağı diğer işlere odaklanacaktır. Zihnin daha yüksek performansta kullanılmasını sağlayarak verimliliği artırır.  

Eisenhower Matrisi Nedir? Kimler Uygulamalıdır?

Pomodoro Tekniği Nedir? Kimler Uygulamalıdır?

GTD Yararları Nelerdir?

Zihninizi yormadan, strese girmeden hatırlanması gereken işleri hatırlatıp organize etmeye yardımcı olmaktadır. Kişi hatırlaması gereken şeyler için zihnini yormayacağı için zihnini diğer işleri için aktif olarak kullanabilmektedir. Teknikle kişi işlerini parçalara ayırır ve sisteme sokar. Sistemin sunduğu kolaylıklar bir sonraki işler için mücadele etmemeyi gerektirir. Ayrıca teknik, önemli işlerde karışıklık olmamasını sağlar. 

GTD Açılımı Nedir?

GTD, Getting Things Done ifadesinin kısaltmasıdır.