Univaf

Grade Points Average ifadesinin kısaltması olan GPA, kişinin akademik başarılarını değerlendirmek için kullanılan bir çeşit ölçme sistemidir. GPA ülkemizde ağırlıklı not ortalaması olarak bilinmektedir. GPA, öğrencilerin akademik başarılarına göre sıralanmasını sağlar. 

Öğrenciler eğitim hayatları boyunca çok sayıda ders almaktadır. Alınan derslerin başarı durumlarını göstermek için çeşitli not sistemleri kullanılmaktadır. Not sistemlerinin hesaplama yöntemleri birbirinden farklıdır. Not sistemlerindeki derecelendirme ölçekleri ülkelere ve kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ölçeklerdeki farklıklar dönüşüm tabloları kullanılarak uluslararası not sistemlerine çevrilir. 

GPA Nasıl Öğrenilir?

GPA, üniversitenin öğrenci işlerinden, e devletten veya üniversitenin internet sayfasından alınabilen transkriptte bulunmaktadır. GPA not ortalamasını öğrenciler kendileri de hesaplayabilirler. GPA hesaplaması, ders kredileri ile not değerleri kullanılarak yapılır. Öğrencinin alığı derslerin toplam kredisi, kredi saat değerine bölünerek GPA hesaplaması yapılır. Şayet ders listesinde tekrar edilen dersler varsa en son alınan not geçerlidir. 

GPA Hesaplama

GPA hesaplamasında öğrencinin final notları kullanılır. GPA hesaplamasıyla öğrencinin genel akademik performansı hakkında bilgi sahibi olunur. GPA hesaplaması şu şekilde yapılır;

 • Dönemde alınan derslerin kredileri çıkarılır.
 • Dönemde alınan ders sayısı belirlenir. 
 • Dönemde alınan derslerin not karşılığının ne olduğu öğrenilir.

Derslerin kredi sayılarının farklı olması hesaplamayı biraz zorlaştırmaktadır. 4 kredilik bir dersten A alındığında toplam 16 kredi eder. 2 kredilik dersten A alındıysa toplamda 8 kredi elde edilir. Aynı harf alınmasına rağmen derslerin kredi sayısı ortalamayı farklı oranda etkiler.

GPA & Not Sistemleri

Dünya genelinde kullanılan çok farklı not sistemleri bulunmaktadır. Not sistemleri sayılarla, harflerle veya farklı ölçeklerle değerlendirilebilir. Not sistemleri ülkeler bazında değişiklik göstermektedir. Ülkeler bazında kullanılan not sistemleri;

 • Suudi Arabistan, Kanada, Taylan ve Amerika’da A- F
 • İspanya, Hollanda, İsrail, Kolombiya ve Letonya’da 0 -10
 • Paraguay, Almanya, Slovakya, Avusturya ve Rusya’da 1 -5
 • Polonya, Belçika, Macaristan ve Kuveyt’te yüzdelik not sistemi kullanılır. 

Avrupa’da bulunan üniversiteler, öğrencilere verdiği notları daha rahat dönüştürebilmek için Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi’ni ( AKTS) kullanmaktadır. Böylece öğrencilere verilen notlar daha şeffaf bir hal alır. AKTS, alınan akademik notların farklı Avrupa ülkesinde tanınmasını sağlar. 

Ülkeler ve üniversiteler tarafından farklı kullanımları olan harf notu sistemleri vardır. Harf notu sisteminde 3 farklı harf notu yaygın olarak kullanılır. Harf notu çeşitleri;

 • AA / BB / CC:  Sistemin 100’lü sisteme göre başarı durumu şöyledir
 • AA: 90 – 100 (4,00)
 • BA: 85 – 89 (3,50)
 • BB: 80 – 84 ( 3,00)
 • BC: 75- 79 (2,50)
 • CC: 65- 74 (2,00)
 • DC: 60 – 64 (1,50)
 • DD: 55 -59 (1,00)
 • FD: 50- 54 (0,50)
 • FF: 0-49 (0,00)
 • A+ / A-/ A ( US GPA Sistemi): Sistemin 100’lü sisteme göre başarı durumu şöyledir:
 • A+: 97 – 100 (4,33 – 4,00)
 • A: 93 -96 (4,00)
 • A-: 90 – 92 ( 3,70)
 • B+: 87 – 89 (3,33)
 • B: 83 – 86 ( 3,00)
 • B-: 80 – 82 ( 2,70)
 • C+: 77 – 79 (2,33)
 • C: 73 – 76 (2,00)
 • C-: 70 – 72 (1,70)
 • D+: 67 – 69 (1,33)
 • D: 63 – 66 ( 1,00)
 • D-: 60 – 62 (0,67)
 • F: 0 – 59 (0,0)
 • A1 / A2 / A3: Sistemin 100’lü sisteme göre başarı durumu şöyledir:
 • A1: 95 – 100 (4,00)
 • A2: 90 – 94 (3,75)
 • A3: 85 – 89 ( 3,50)
 • B1: 82 – 84( 3,25)
 • B2: 80 – 82 (3,00)
 • B3: 75 – 79 ( 2,75)
 • C1: 70 -74 (2,50)
 • C2: 65 -69 (2,25)
 • C3: 60 – 64 (2,00)
 • D: 55 – 59( 1,75)
 • F: 50 -54 (0,00)

İngiltere GPA Sistemi

İngiltere’deki üniversitelerin not sistemi alışılmışın biraz dışındadır. Not derecelendirmesi, farklı şekillerde yapılmaktadır. İngiltere’deki üniversitelerde ili tür lisans diploması vardır. Bunlar; normal dereceli lisans diploması ile onur lisans diplomasıdır. Onur dereceli lisans diploması en popüler olandır. Bir kişinin onur dereceli diplomayı farklı notlarla alabilir. Notlarına bağlı olarak mezun olunan 4 farklı onur dereceli diploma vardır. Bunlar;

 • Birinci sınıf başarılar: A’ya eşdeğerdir. Çalışmaların yüze 70 ve üzerinin genel bir notla tamamlanmasıyla alınır. Bu diploma notu yüksek derecedeki akademik başarıyı gösterir. İşe veya yüksek lisansa başvururken büyük bir avantaj sağlar.
 • Üst ikinci sınıf başarılar: B’ye eşdeğerdir. Derecedeki diplomayı alabilmek için genel not ortalamasının yüzde 60 ile 69 arasında olması gerekir. Bu diploma derecesi yüksek lisansa kabulde ortak bir şarttır. 
 • Alt ikinci sınıf başarılar: C’ye eşdeğerdir. Dereceyi alabilmek için not ortalamasının yüzde 50 ile 59 arasında olması gerekir. İlk iki derece kadar prestijli değildir. Ancak bazı yüksek lisans programlarına kabul alabilir.
 • Üçüncü sınıf başarılar: D’ye eşdeğerdir. Not ortalaması yüzde 40 ile 49 arasında olmalıdır. Bu dereceli diplomaya sahip olanlar yüksek lisans için diğer öğrencilerle rekabet etmekte zorlanmaktadır. 
 • Not ortalaması yüzde 40’ın altında ise F ile eş değer bir derece verilir. 

GPA Önemi Nedir?

GPA, genel not ortalaması, öğrencinin akademik başarısını özetlediğinden dolayı önemlidir. Öğrencinin eğitim hayatı boyunca GPA hesaplaması yapılır. Her final döneminden sonra notlar açıklanınca GPA hesaplaması yapılır. GPA hesaplamaları çeşitli alanlarda değerlendirilir;

 • Akademik gelişmeyi ölçmek için
 • İleri derecedeki çalışmalara kabul alabilmek için
 • Bursluluk gibi çeşitli ödülleri alabilmek için
 • Çeşitli not sistemlerine uygunluğun belirlenebilmesi

GPA Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde yaygın olarak AA / BB / CC not sistemi kullanılmaktadır. Derslerden alınan harf şeklindeki notların genel not ortalaması şöyle hesaplanır;

Öğrencinin 5 ders aldığını varsayalım. Öğrenci bu derslerden şu notları almış olsun; 3 derecelik dersten BB, 4 kredilik dersten CB, 6 kredilik dersten CC, 5 kredilik dersten BA, 3 kredilik derste BA almış olsun. Hesaplama yapılırken dersin kredisiyle aldığı notun puanı çarpılır. Bütün derslerin hesaplaması aynı şekilde yapılır. Ortaya çıkan sonuçlar toplanır ve toplam krediye bölünür. Ortaya çıkan sonuç not ortalaması olmaktadır. Şöyle ki: 

3 kredilik dersin not karşılığını 3,00 ile çarpıyoruz ve 9 elde ediyoruz.

4 kredilik dersin not karşılığını 2,50 ile çarpıyoruz ve 10 elde ediyoruz.

6 kredilik dersin not karşılığını 2,00 ile çarpıyoruz ve 12 elde ediyoruz.

5 kredilik dersin not karşılığını 3,50 ile çarpıyoruz ve 17,5 elde ediyoruz.

3 kredilik dersin not karşılığını 3,50 ile çarpıyoruz ve 10,5 elde ediyoruz.

Not ortalamasını hesaplama: Not ortalaması toplam kredi sayısına bölünür. Buna göre:

59 ÷ 21 = 2,80 eder. Bu öğrencinin GPA’sı yani not ortalaması 2,80’dır. 

Üniversitede İyi Bir Not Ortalaması (GPA) Kaç Olmalıdır?

Genel not ortalaması, yüksek lisans yapma, pek çok burs ve diğer destekleri alabilmek ve yurtdışı eğitimlerine başvurmak için kullanılmaktadır. En az not ortalaması kurumlara göre değişmekle birlikte genellikle 2,00 altına düştüğünde burs gibi fırsatlar kaybedilir. Üniversiteler öğrencilerin mezun olabilmesi için not ortalaması sınırı belirlemektedir. Bu sınır bazı üniversitelerde 2,00 iken bazılarında 1,80’dir. 

Yüksek lisans yapmak, doktoraya başvurmak veya yurtdışında eğitim alabilmek için genel not ortalaması yüksek tutulmalıdır. Başvuru yapılan programın türüne göre istenen genel not ortalaması değişir. Genellikle genel not ortalamasının 2,75 ile 3,00 hatta 3,50 olması istenir. Mesela Kanada’da yüksek lisans yapmak isteyen bir öğrencinin genel not ortalaması en az 3,00 olmalıdır.  Genel not ortalamasının düşük olması öğrencinin genel olarak akademik başarısının düşük olduğunu gösterdiği için kabul almak zorlaşır. 

E – Öğrenme Neden Önemlidir?