Univaf

Erasmus, öğrencilerin kullanabildiği Avrupa Birliği değişim programıdır. Erasmus en az 2 ay, en fazla 1 yıl öğrencilerin farklı bir ülkede okumasına imkan sağlamaktadır. Bir kişinin Erasmus yapabilmesi için lisans veya lisansüstü programına kayıtlı olması gerekir. Lisans veya lisansüstü öğrencileri, okullarının koştuğu şartları gerçekleştirerek Erasmus programlarına başvuru yapabilir. Erasmus programına başvurular, ilgili üniversitelerden yapılır. 

Erasmus eğitimlerinde başarılı olabilmek için İngilizce dil yeterliliği şarttır. Erasmus’a kabul edilebilmek için evrakların ve belgelerin eksiksiz sunulması gerekir. Belgelerin hazırlanmasında ve başvuru işlemlerinde öğrenciler danışmanlık şirketlerinden yardım alabilmektedir. 

Erasmus Programı Amacı Nedir?

Erasmus programı, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin yükseköğrenim kurumlarının işbirliğini teşvik eder. Programın amacı, üniversiteler arasındaki eğitim kalitesinin geliştirilmesi, artırılmasıdır. Öğrencilerin yabancı ülkelerdeki eğitimleri, yaşamları deneyimlemesi istenir. Yabancı ülkelerde edinilen deneyimler, öğrencilerin gelecek yaşamına çok büyük katkı sağlayacaktır. Erasmus programları, ülkelerdeki öğretim üyelerinin, öğrencilerin yaptığı projeleri, müfredat geliştirme çalışmalarını, finans giderlerini ve eğitimlerini karşılar. Böylece üniversitelerin hareketliliği sağlanarak daha verimli olmasına imkan tanınır. 

Erasmus Ülkeleri

Erasmus programı, Avrupa Birliği üyesi 30 ülke ve aday ülkelerdeki üniversiteler arasında yapılmaktadır.  Erasmus programıyla gidilebilecek ülkeler şunlardır;

 • Almanya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Yunanistan
 • İrlanda
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Makedonya
 • Avusturya
 • Polonya
 • Romanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Macaristan
 • Türkiye
 • İzlanda
 • Norveç
 • Kıbrıs 
 • Lihtenştayn

Eramus programına koşullu olarak katılan ülkeler ise şunlardır;

 • Arnavutluk
 • Bosna Hersek
 • Kosova
 • Sırbistan
 • Karadağ
 • Ermenistan
 • Azerbaycan
 • Belarus
 • Gürcistan
 • Moldova
 • Ukrayna
 • Cezayir
 • Mısır
 • İsrail
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Libya
 • Fas
 • Filistin
 • Suriye
 • Tunus
 • Rusya.

Erasmus Belgeleri ve İşlemleri

Erasmus başvurusu için gerekli olan belgeler vardır. Belgeler ülkelere ve üniversitelere göre kısmi değişiklikler gösterebilir. Ancak genel olarak istenen belgeler şunlardır;

 • Erasmus başvuru dilekçesi
 • Genel akademik not ortalamasını gösteren transkript ( Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı onaylı)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bir tane vesikalık fotoğraf
 • Dil yeterliliğini gösteren evrak veya sonuç belgesi

Erasmus Hibesi

Erasmus başvurusu asil olarak sonuçlanan öğrencilere veya akademik personele verilen bir çeşit burstur. Erasmus kapsamında yurtdışına giden öğrenciler, gittikleri ülkeden her ay düzenli olarak hibe alabilmektedir. Erasmus sınavında gösterilen başarıya göre hibe verilmektedir. Hibenin miktarı, gidilen ülkenin pahalılığına göre değişmektedir. Hibeler aylık olarak ödenmektedir. Alınan hibenin ülkedeki ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı merak konusudur. Erasmus hibesi genellikle Euro cinsinden verilmektedir. Verilen hibenin Türkiye’deki karşılığı yüksek olmaktadır. Verilen hibe miktarları yıllara göre değişmektedir. I.Grup Avrupa Birliği ülkelerinde verilen hibe miktarı 600 Euro civarında iken II. Grup ülkelerde 450 Euro kadardır. Erasmus stajı yapan öğrencilere 600 ile 750 Euro arasında hibe verilmektedir. Miktarlar ülkelerin pahalılık durumu göz önünde bulundurularak verilir. Erasmus’a sadece hibe ile katılım sağlanmaz.  Erasmus, her öğrenciye sadece bir kere hibeli katılım imkanı sunmaktadır. 

Erasmus Hangi Bölümler Gidebilir?

Üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun hayalini Erasmus’a katılmak süslüyor. Erasmus’a katılabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Şartları taşıyan üniversite öğrenciler, hangi bölümlere Erasmus’la gidileceğini araştırmaya başlar. Ülkemizdeki 4 yıllık fakültelerden ve iki yıllık önlisans kurumlarından Erasmus ve Erasmus staj programlarına gidilebiliyor. Her bölüm Erasmus programına dahil edilmemektedir. Dahil edilen bölümlere yapılan başvurular kabul edilmektedir. 

Erasmus Şartları

Erasmus, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerde okuyan öğrenciler için uygulanan değişim programıdır. Erasmus’la yabancı ülkede okumak isteyen öğrencilerin başvuru yapabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Erasmus şartları şunlardır;

 • Lisans veya yüksek lisans eğitimlerinde bir yılını tamamlamak.
 • Bir yıllık akademik eğitimde 60 krediyi tamamlamak.
 • Daha önce Erasmus programlarından birine katılmamış olmak.
 • Erasmus programlarına dahil edilen bir bölümde okuyor olmak.
 • Akademik not ortalamasının belirlenen sınırlarda olması; Lisans öğrencileri 4 üzerinden minimum 2.20, yüksek lisans öğrencileri 4 üzerinden en az 2.50, doktora öğrencileri 4 üzerinden en az 3.00 ortalamaya sahip olmalıdır. 
 • Program için istenen dil yeterliliğini karşılıyor olmak.
 • Programa dahil edilen bölümlerden birine başvurmak.

Erasmus İçin Kaç Ortalama Gerekiyor?

Erasmus’a katılabilmek için belirlenen not ortalamaları vardır. Not ortalaması belirlenen sınırların altında ise kişi başvuru bile yapamaz. Not ortalamaları 4 üzerinden değerlendirilmektedir. Lisans öğrencilerinin en az 2.20, yüksek lisans öğrencilerinin 2,50, doktora öğrencilerinin 3.00 ortalamasına sahip olması gerekiyor. Erasmus + sıralama puanının ise minimum 55 olması istenmektedir. 

Erasmus Masraflarını Kim Karşılıyor?

Erasmus programıyla gidilen üniversiteler ücretsizdir. Erasmus, yurtdışında yaşarken lazım olacak parayı karşılamaktadır. Ülkeye gidiş geliş uçak biletini Erasmus karşılamaz. Uçak biletini kişi kendi alır. Dileyen uçak bileti masraflarının ödenmesi için başvuru yapabilir. Erasmus programı, öğrencilere ülkelerin pahalılığına göre hibeler verilir. Hibelerle masrafların bir kısmı karşılanabilir. Üniversite öğrencileri öğrenim için gittikleri üniversitede kütüphane, laboratuvar gibi mekanlara erişim için ödeme yapmazlar. Aynı zamanda, sınavlara, kayıta ekstra ödeme yapmazlar.  Erasmus programının karşılamadığı diğer ödemeler konusunda bazı ülkeler çok daha pahalıdır. Örneğin Finlandiya, Danimarka masrafların yüksek olduğu ülkelerdir. Bu ülkelerin yerine daha uygun olan Estonya, Polonya gibi ülkeler tercih edilebilir.  

Erasmus Yaş Sınırı Var mı?

Erasmus programına katılmak için bir yaş sınırı bulunmuyor. Her yaştan üniversite öğrencisi ve akademik personel katılım sağlayabilir. 

Erasmus Başvurusu Ne Zaman? 

Erasmus başvuru tarihleri için bir sınırlama bulunmaz. Eğitim alınan üniversitelerin Erasmus başvuru tarihleri değişir. Erasmus başvuruları bazen Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere iki kere yapılır. Üniversiteyle veya danışmanla başvuru tarihleri hakkında görüşülebilir. 

Erasmus Programı İçin Yabancı Dil Şartı var mı?

Erasmus programı için yabancı dil şartı vardır. Hatta programın en önemli şartlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim alınan üniversiteler bir dil yeterlilik sınavı yaparlar. Yapılan bu sınavlar öğrencilerin dil yeterlilik dereceleri ölçülür. Yapılan sınavdan öğrencilerin 60 ile 100 arasında alması istenir. Üniversitelerin yaptığı dil yeterlilik sınavının yanına başka sınavlar da vardır. TOEFL, IELTS gibi sınavlara girerek istenen başarı elde edilebilir. Erasmus programına kabul edilebilmek için gerekli puanlamada %50 akademik başarı düzeyi, %50 yabancı dil sınavı etkilidir.  

En Popüler Erasmus Üniversiteleri Hangileri?

Erasmus programına katılmak için hak kazanan öğrenciler ülke ve üniversite tercihini kendileri yaparlar. Öğrenciler tercihlerini yaparken hedeflerinin ne olduğunu iyi belirlemelidir. İyi eğitim almak, farklı kültürleri tanımak, yeni yerler görmek, yabancı dilini geliştirmek Erasmus öğrencilerinin amaçlarındandır. İyi bir eğitim almak isteyenler Erasmus programındaki popüler üniversiteleri seçmektedir. Programın en popüler Erasmus üniversiteleri şunlardır;

En popüler üniversiteler listesi, fakülteler ve bölümler dikkate alınarak uzatılabilir.

Erasmus Ücretleri

Erasmus programının ücretleri ülkelere ve yıllara göre değişmektedir. Ülkelerin pahalılık oranları değiştiğinden ücretleri de değişmektedir. Net Erasmus ücretleri için ülke, bölüm ve şehir seçeneklerinin kesinleşmesi gerekmektedir. Erasmus ücretleri danışmanlık şirketlerinden net olarak öğrenilebilir.

Erasmus Bize Ne Kazandırır?

Erasmus, hayata yeni başlayacak olan öğrencilere yurt dışı deneyimi kazandırır. Yurtdışında farklı kültürlere sahip insanlarla aynı ortamda yaşama, ders dinleme ve çalışma deneyimleri elde edilir. Farklı kültürleri tanımanın yanı sıra, Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerin akademik eğitimlerinden istifade edilir.  Avrupa standartlarındaki üniversitelerden edinilen eğitimleri, ülkemizde kullanma fırsatı yakalanır. Ayrıca Erasmus’a katılmış olmak katılmayanlara göre hayata bir adım önden başlamak demektir.