Univaf

Teknolojiyi kullanarak zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşimi sunan öğretim yöntemidir. Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte e-öğrenme daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı. E-öğrenme metodu sayesinde bireysel olarak ders veren öğretmenler, eğitim kurumları ve dijital eğitim platformları daha çok kişiye ulaşabildi. Kısa sürede yaygınlaşan e-öğrenme yönteminin uygulanabilmesi için öğretmen ve öğrencinin erişim sağlayabileceği teknolojik cihazlara ihtiyacı bulunmaktadır. Eğitimin zaman ve mekanla sınırlı olmadığını göstermektedir. Öğretmen, öğrencisinin gelişimini e-öğrenme sayesinde her an takip edebilmektedir. Dijital çağda yaşayan gençlerimiz için harika bir tekniktir. Teknolojinin hızla ilerlemesi e-öğrenme tekniklerinin de zamanla gelişeceği ve yenileneceğini göstermektedir. 

E-öğrenme Ne İşe Yarar?

Zaman ve mekan sınırlaması olmadan yaşam boyunca eğitimin yapılabilmesini sağlamaktadır. Pandemi ile birlikte e-öğrenmenin ne kadar önemli bir yöntem olduğu anlaşıldı. Öğrenciler, bu teknikleri kullanarak daha kısa sürede bilgiye ulaşabilmektedir. Evde, tatilde, işte 7 / 24 eğitim imkanı sunmaktadır. Bireyler e-öğrenim sayesinde her zaman ve her mekanda bireysel mesleki, kültürel gelişimlerini sağlayarak yetkinlik kazanabilmektedir. 

E-öğrenme Nerelerde Kullanılır?

E-öğrenimin kullanıldığı alanlar oldukça geniştir. Örneğin;

 • Uzaktan eğitim veren üniversitelerde
 • Açık öğretim liselerinde ve fakültelerinde
 • Yaşam boyu eğitim merkezlerinin eğitimlerinde
 • Hibrit eğitim sistemiyle eğitim veren kurumlarda
 • Pandemi gibi nedenler yaşandığında örgün eğitim kurumlarında
 • Kurumların personeline yapacağı çeşitli eğitimlerde
 • Online eğitim platformlarının bireylere ve kurumlara yönelik eğitimlerinde

E-öğrenmenin Özellikleri Nelerdir?

E- öğrenme, avantajlı özellikleri nedeniyle daha hızlı yaygınlaşmaktadır. özellikleri;

 • Zamandan tasarruf ederek daha kısa zamanda daha hızlı eğitim verilir.
 • Eğitimde herkese eşit fırsat sağlamaya yardımcı olur. 
 • Öğrenci, e-öğrenme sayesinde kendi hızına göre öğrenim sağlar.
 • E-öğrenme uygulamaları diğer yöntemlere göre daha ekonomiktir. 
 • Kişinin yaşadığı yerin önemi olmadan eğitimlere katılma imkanını elde eder. 

E-öğrenme Biçimleri Nelerdir?

Asenkron ve senkron olmak üzere iki farklı biçimde uygulanmaktadır. öğrenme biçimleri ve ayrıntıları şöyledir;

 • Asenkron öğrenme: Öğretmenin dersle ilgili materyalleri ve görselleri öğrenme platformuna yüklemesiyle gerçekleşen öğrenmedir. Öğrenmede, öğrenci ile öğretmenin aynı bağlamda olmasına gerek yoktur. Asenkron e-öğrenme biçiminde, eğitmenin konularla ilgili materyalleri videolara önceden yüklemesiyle gerçekleşir. Video şeklindeki materyaller öğrenme platformuna yüklenerek öğrencilere sunulur. Asenkron öğrenme sayesinde öğrenci videoları defalarca izleyebilir. Öğrencinin öğrenme kapasitesine göre defalarca dinleyerek öğrenebilmesine imkan tanır. Asenkron öğrenmede, öğrencilere derse öğretmenin belirlediği süre aralığında istediği zaman katılabilir.
 • Senkron öğrenme: Öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda dijital platformda olmalarıyla gerçekleşen öğrenme biçimidir. Senkron öğrenmede, dersler önceden belirlenen saatte yapılır. Canlı ve ses desteğiyle uygulanmaktadır. Senkron öğrenmede dersler tekrar izlenemez. Çünkü dersle canlı olarak yapılır ve kaydedilmez. 

E-Öğrenme Türleri Nelerdir?

E-öğrenmenin türleri şunlardır:

 • Bütünleşik e-öğrenme: Bilginin acilen öğrenilmesi gerektiğinde uygulana bir türdür. Bilgiyi anında öğrenmeyi sağlayan internet siteleri veya bilgisayar programları aracılığıyla gerçekleşen e-öğrenme türüdür. Daha derinlikli bir eğitim süreci için öğrenci, seminer ve konferans tarzındaki etkinliklere bütünleşik e-öğrenme türüyle katılabilir. 
 • Kendi kendine öğrenme: Öğrencinin ihtiyaç hissettiği konuları online kütüphaneler, internet sitelerinden öğretmen veya eğitmen yönlendirmesi olmadan gerçekleştirilen e-öğrenme türüdür. Kendi kendine öğrenme türünde öğrenci diğer insanlardan bağımsız hareket eder. 
 • Hibrit eğitim modeliyle e-öğrenme: Online ile yüz yüze eğitimin karışımından oluşan e-öğrenme türüdür. Hibrit e-öğrenme türünde öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını online ortamda alırlar. Öğrenci dersin bir kısmını öğretmenin açtığı video konferans tekniğiyle alır. Eğitimin bir diğer kısmı yüz yüze yapılır. Pandemi döneminde uygulanan e-öğrenme türü, hibrittir.  
 • Eğitmen önderliğinde gerçekleşen e-öğrenme: Öğrenim sürecinin bir eğitmen önderliğinde online platformlarda yapılan e-öğrenme türüdür. Eğitmen liderliğinde yapılan e-öğrenmelerde ders konuları genellikle önceden platformlara yüklenen videolardan dinlenir. Eğitmen liderliğindeki öğrenme, canlı yayın ile görüntülü bir şekilde de yapılabilmektedir. 
 • Teledanışmanlık ve e-koçluk sistemiyle öğrenme: Eğitim koçunun veya danışmanın, online ortamda öğrenciyi çeşitli araçları kullanarak yönlendirmesi şeklinde uygulanan türdür. Teledanışmanlık ve e-koçluk sistemi, görüntülü görüşme ve mesaj gibi farklı yollar kullanılarak uygulanabilir. 
 • Yönlendirilmiş e-öğrenme: Uzman bir kişinin öğrencileriyle online ortamda yürüttüğü e-öğrenme türüdür. Uzman kişi öğrencilerinden gelen soruları cevaplandırır. Öğrencilerinin bilgisini ölçebilmek için sınavlar uygulayabilir. Yönlendirilmiş e-öğrenme türünde uzman kişi, öğrencilere konuları öğretmek gibi bir amaca sahip değildir. 

E-Öğrenme Hangi Bileşenlerden Oluşur?

E-öğrenmenin içerik, değerlendirme, etkileşim olmak üzere üç bileşeni vardır. 

İçerik, öğretmenin öğrenciye öğreteceği bilgileri kapsar. İçerik, video, eğitim materyalleri, ders kitapları, makale ve dergi gibi çeşitli araçlarla öğrenciye aktarılır. 

Etkileşim, öğrencinin eğitmeni veya ders içerikleriyle eğitim süresince girdiği iletişimdir. Öğrencinin eğitim uygulamalarında el işaretini tıklaması, derste parmak kaldırmasıyla söz istemesi etkileşime örnektir. 

Değerlendirme, öğrencinin bilgileri ne kadar aldığını, öğrendiğini tespit etmek için uygulanan teknik yöntemlerdir. Uygulamalı sınav, yazılı, sözlü, performans ödevleri ve Quizler değerlendirmenin bir parçasıdır. 

E-öğrenmenin Avantajları Nelerdir?

E-öğrenme, eğitim dünyasına çeşitli avantajlar sunmaktadır. E-öğrenme yöntemi, öğrenmenin yaşam boyu aksamadan devam etmesine yardımcı olur. Kişilere farklı alanlarda eğitim alabilme imkanı sunar. İş ve sosyal hayatını yoğun olarak yaşayanlara kısa yoldan eğitime ulaşma fırsatını sunmaktadır. Eğitimin zamana ve mekana sınırlı kalmasının önüne geçmiştir. Derslere ve içeriklerine daha hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlanır. Fiziksel engele sahip bireyler için eşsiz bir fırsattır. Eğitimde eşitlik ilkesine uygun bir yöntemdir. 

E-Öğrenme Modeli 

Bilgisayar, internet gibi teknolojik alt yapıya sahip etkenlerin kullanılarak yapılan eğitim-öğretim modeline e-öğrenme modeli denir. E- öğrenme kavramının içinde bilgisayarlı öğrenme, mobil öğrenme, internet tabanlı öğrenme gibi kavramlar bulunur. Öğrenmenin olduğu her alanda ve yerde e-öğrenme modeli uygulanabilmektedir. E-öğrenme modelinin en fazla kullanıldığı alanlar yaşam boyu eğitim, diploma ve sertifika programları, hizmet içi seminerlerdir. Zaman ve mekandan bağımsız olması nedeniyle e-öğrenme, eğitim engellerini ortadan kaldırmaktadır. Bireyler çalışırken aynı zamanda diploma ve sertifika programlarına katılabilir. E-öğrenme sayesinde kişisel gelişimle alakalı eğitimler her yerde ve her zaman alınabilir. 

E-öğrenme Ne Zaman Doğdu?

E-öğrenmeye dair fikir ilk olarak 1837 yılında ortaya atılmıştır. Bilim adamı Isaac Pitman, posta kullanılarak stenografi öğrenme düşüncesiyle e-öğrenme temellerini atmıştır.   1921 yılında Amerika’daki Minnesota, Salt Lake City ve Wisconsin üniversiteleri radyoda dersler yayınlamıştır. 1934 yılında ise Iowa Üniversitesi dersleri televizyonda yayınlayarak e-öğrenmenin gelişmesine katkı sağlamıştır. İnternetin ve teknolojik cihazların yaygın kullanılmaya başlamasıyla 1995 yılında online kurslar oluşturulmaya başlandı. 2003 yılında İtalya’daki oline üniversitelerin diploma ve akademik derslerini ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı tanımıştır. 2006 yılında da İtalya’nın en büyük online üniversitesi olan Pegaso Online University kuruldu.

İlginizi Çekebilir: Yurt Dışında Üniversite Eğitimi- Avantajları Nelerdir

E-öğrenme Neden Devrim Niteliğinde Bir Çalışma Yöntemidir?

E-öğrenme yöntemi için birçok yerde devrim niteliğinde bir çalışma olarak bahsedilir. Dijital devrim ile eş anlamlı olarak değerlendirilen e-öğrenme, geçmişin icatlarının insanlığın öğrenme şeklini nasıl değiştirdiğini göstermektedir. Yazı bulunmadan önce bilgi sadece sözle elde edilirdi. Kağıt Çin’den Avrupa’ya gelinceye kadar bilgiler papirüs veya kil tabletlere yazılırdı. Kağıdın olmaması bilgilerin kopyalanmasını zorlaştırmış ve daha pahalı olmasına neden olmuştu. Matbaadan önce kağıtlara yazılan yazılar sadece el yazısıyla sınırlıydı. Dijital devrim, sahip olunan bilgilerin daha hızlı ve kolay bir şekilde paylaşılmasının yolunu açtı. E-öğrenme, zamanın en modern öğrenme yöntemi olarak nitelendirilebilir. E-öğrenme teknolojiyi kullanarak daha yeni bilgilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilme imkanı sunduğundan devrim niteliğindedir.