Univaf

Kütüphane kaynaklarının çok önemli bir bölümüne dijital ortamdan ulaşılabilmeyi sağlayan programlara dijital kütüphane denir. Dijital kütüphanelerde yazılı ya da miktofilm dışında formatlar da bulunmaktadır. Dünyanın büyük kütüphaneleri daha fazla insana ulaşabilmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflerini gerçekleştirebilmek ve daha fazla ulaşılır olabilmek için kütüphanelerindeki kitapları dijital ortama aktarmaktadırlar. Dijital kütüphanelere aktarılan kitaplara dünyanın her yerinden zaman ve mekan sınırlaması olmadan ulaşmak mümkün olmaktadır. 

Dijital Kütüphanelerin Amaçları Nelerdir?

Geleneksel kütüphanelerin verilerinin teknolojiyle buluşmasından dijital kütüphaneler ortaya çıkmıştır. Dijital kütüphanelerin temelinde sosyal sorumluluk anlayışı yatmaktadır. Dijital kütüphanelerin temel amacı ise insanların kitaplara erişimini kolaylaştırmaktır. Kitaplara erişimin kolaylaşması beraberinde toplumun kültür seviyesinin artmasını getirecektir. 

Pomodoro Tekniği Nedir? Kaç Saatte Bir Uygulanır

Dijital Kütüphane Ücretli mi?

Günümüzde 7’den 77’ye kadar herkesin akıllı telefonu bulunmaktadır. Kullanımı son derece pratik olan cep telefonlarından internete erişim sağlanmaktadır. Dijital kütüphanelerden yararlanabilmek için akıllı telefon ve internet bağlantısı gerekmektedir. Böylece kitaplara ve bilgiye ulaşmak isteyenler her yerden ve her an kolayca erişim sağlayabilmek. Dijital kütüphaneler, temel amaçlarını gerçekleştirebilmek için genellikle ücretsiz sunulmaktadır. 

Kanban Tekniği Nedir? Ne İçin Uygulanır? Ne İşe Yarar?

Dijital Kütüphane Avantajları

Geleneksel kütüphaneler sınırlı bir alana sahiptirler. Geleneksel kütüphanelerden yararlanmak isteyenler belli saatler arasında bizzat kütüphaneye gitmek zorundadırlar. Sınırlı alana sahip olan geleneksel kütüphanelerin enformasyonu dijital kütüphanelere göre daha düşüktür. Fiziki olarak daha az yer kaplayan dijital kütüphanelerin enformasyonu çok daha fazladır. Geleneksel kütüphaneleri açık bulundurmanın bir masrafı vardır. Dijital kütüphanelerin de bir masrafı vardır. Ancak geleneksel kütüphanelerle kıyaslandığında çok düşüktür. Düşük bir ücretle dijital kütüphanelerde çok daha fazla veri saklanabilir veya kiralanabilir. Avantajları daha fazla olduğundan son zamanlarda dijital kütüphaneler olan ilgi artmaktadır. Dijital kütüphanelerin avantajları şunlardır;

 • Fiziksel sınırlar yoktur: Dijital kütüphane verilerinden yararlanmak isteyenler bir yere gitmek zorunda değildir. İnternet aracılığıyla dünyanın her yerinden erişim sağlanabilir.
 • Her an ulaşılabilir: Gece gündüz fark etmeksizin günün her saatinde dijital kütüphanelere erişim sağlanabilir.
 • Çoklu erişim imkanı sunar: Geleneksel kütüphanelerde bir kaynaktan aynı anda iki kişi yararlanamaz. Ancak dijital kütüphanede böyle bir sınır yoktur. Bir kaynaktan çok sayıda kişi faydalanabilir. 
 • İçeriklere kolay erişim: Dijital kütüphane, bir katalogdaki bir kitabın ilgili bölümüne ulaşmak sadece birkaç dakikayı alır. 
 •  Enformasyon erişim: Okuyucu veya araştırıcı bir kelime veya terime dair bilgilere bütün koleksiyonlardan kolayca erişebilir. 
 • Koruma ve saklama imkanı: Geleneksel kütüphanelerde, orijinalin kopyası pek çok kullanımla birlikte özelliğini yitirir. Dijital kütüphanelerde ise böyle bir sorun yaşanmaz.
 • Mekan sınırının kalkması: Geleneksel kütüphaneler ne kadar geniş olursa olsun fiziki bir sınırı vardır. Dijital kütüphanede fiziki mekan sınırı ortadan kalktığı için çok daha fazla kaynak ve veri içerir.
 • Network ağının geniş olması: Bir dijital kütüphane diğer kütüphanelerle kolaylıkla iletişim kurabilir.
 • Masrafların az olması: Masraflarından dolayı geleneksel kütüphaneleri ayakta tutmak son derece zordur. Dijital kütüphaneleri ayakta tutmak az olan masraflarından dolayı daha kolay ve ucuzdur.

Dijital Kütüphane Çalışma Şekli

Dijital kütüphanelerin çalışma şekli genel olarak şöyledir;

 • Uygulamayı akıllı cihaza indirmek gerekir.
 • İndirilen uygulamadan kitapların bulunduğu kısımdan kitap seçimi yapılır.
 • Seçimi yapılan kitabın QR kodu okutulur.
 • QR kodu okutulduktan sonra kitabın yazarı, özet bilgileri ve sayfa sayısı gibi detayları incelenebilir.
 • Sistemde kullanıcıya özel giriş bulunur. Kişiye özel girişle, okuma ayarları, okunulan kitaplar, kitaplarda kalınan yerler gibi özel işlemler bulunur. Okuma ayarları, kullanıcıya göre ayarların kitap bazında saklanmasını sağlar.
 • Kalınan yerden kitap okumasına başlanılır.