Univaf

Co-op programı, Cooperative Education Program ifadesinin kısalmasıdır. Kişinin iş hayatında gerekli olan teorik bilgileri ve çalışma tecrübelerini birlikte sunan programdır. Co-op programları, yurtdışındaki pek çok ülkede özel kolejlerden, devlet okullarından alınabilmektedir. Programlar dahilinde pazarlama, işletme, sağlık, mühendislik, sosyal medya, finans, bilgisayar, yazılım, sosyal medya gibi pek çok bölüm bulunmaktadır. Öğrenciler co-op programlarıyla teorik bilgiler edinirken aynı zamanda çalışma imkanı da bulmaktadır. 

Co-op programlarına öğrenciler lise ve üniversite mezuniyetlerinden sonra başvuru yapabilmektedir. Programlardan alınan eğitimlerle bireyler kendilerini mesleki alanda profesyonelleştirmektedir. Mesleki alanda edinilen tecrübeyle birlikte yurtdışında yaşama deneyimi de kazandırmaktadır. Co-op programları farklı ülkelerdeki kültürleri ve insanları tanıma fırsatı sunmaktadır. Böylece öğrenciler kişisel gelişimlerini ve sosyal sermayelerini geliştirirler. Co-op programlarına katılan öğrenciler yabancı dillerini kayda değer oranda geliştirirler. Dilin gelişmesi ve yurtdışında mesleki bilgiler edinmek öğrencilerin kariyer basamaklarını daha hızlı çıkmalarına yardımcı olur. 

Co-op Programına Katılım Koşulları Nelerdir?

Co-op programı, bireye maaşlı staj, çalışma izni ve mesleğe dair teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Okullarda verilen eğitimlerin çoğunluğu teori endekslidir. Pratiğe dökülememesi öğrenciler için bir dezavantajdır. Co-op, meslek eğitimlerindeki pratik sorununa sunulan önemli bir çözüm seçeneğidir. Co-op programlarına katılanlar kendilerini iş hayatlarında yetersiz hissetmezler. Almanya, İngiltere, Kanada, Amerika gibi ülkeler, kalifiye elemanlar yetiştirebilmek için co-op programlarını geliştirmektedir. Ülkeler co-op programları dahilinde bulunan öğrencilere eğitim hayatları boyunca çalışma izni çıkarmaktadırlar. Anlaşmalı şirketlerde maaşlı staj yapabilme imkanı sunmaktadırlar. Co-op programlarının ana hedefi, öğrencilere okullarında edindikleri teorik bilgileri uygulayabilecekleri gerçek iş tecrübeleri edindirmektir. İş dünyasının sosyal sermayelerini, network alanlarını genişletmek programların hedefleri arasındadır. 

Co-op, mesleklerde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen yurtdışı ülkelerindeki iş ve tecrübe programlarıdır.  Programlara katılan öğrenciler meslekleriyle alakalı alanlarda bir veya iki yıl yurtdışında eğitimle birlikte iş tecrübesi edinebilmektedir. Co-op programlarına katılabilmek için bazı şartları taşıyor olmak gerekir. Co-op programlarına katılım şartları;

 • Lise veya üniversiteden mezun olmak
 • Dil yeterliliğine sahip olmak ( IELTS sınavından 5.5 ile 6.5 arasında skor alınmalıdır)
 • Wonderlic Test’e katılma zorunluluğu ( Kanada hükümeti için geçerlidir)

Liseden mezun olanlar için co-op programları vardır. Ancak programların daha fazla etkili olabilmesi için lisans mezunu olunması istenmektedir. Lisans eğitimini tamamlayan kişiler aldıkları eğitime yönelik co-op programına katıldığında daha fazla avantaj elde eder. Lisans mezunu olanlara ülkeler ve okullara daha olumlu yaklaşmaktadır. Lisans mezunları lise mezunlarına göre daha fazla kabul almaktadır. 

Co-op programına katılanların çevrelerindeki insanlarla güçlü ilişkiler kurması istenir. Güçlü ilişkileri kurabilmek için dil yeterliliği şarttır. Program adayları dil yeterliliklerini IELTS sınavından aldıkları skorla ispatlayabilirler. Öğrencilerin dil yeterliliğini kanıtlamalarının bir yolu da başvurdukları okuların yaptığı dil sınavlarıdır. Başvurulan okulların kendi kanallarındaki bilgiler ışığında dil sınavlarına katılmak mümkündür. 

Kanada hükümeti mezuniyet ve dil yeterliliğine ilave olarak Wonderlic Test’e katılma zorunluluğu getirmektedir. Wonderlic Test zorunluluğu liseden mezun olup yükseköğrenime başlayacak olanlar için geçerlidir. Wonderlic Test’te biyoloji, fizik, kimya, temel mantık soruları gibi derslerden sorular sorulmaktadır. Test öncesinde Kanada Konsolosluğu öğrencilere örnek test göndermektedir. Örnek test baz alınarak yapılacak çalışmalarla Wonderlic Test’ten yeterli puanı almak mümkün olabilir.

Co-op Programındaki Çalışma Koşulları Nelerdir?

Co-op programları genel olarak 1 veya 2 yıl sürmektedir. Süre içinde öğrenciler meslekleriyle alakalı eğitim alırken çalışarak pratik kazanma fırsatı verilir. Programa katılan öğrenciler birinci yıl yarı zamanlı çalışırlar. İkinci yıl ise tam zamanlı çalışırlar. Öğrencilerin çalışacakları şirketler veya kurumlar co-op programıyla işbirliği içinde olan yerlerdir. Co-op programına katılan öğrencilerin okuldaki teorik derslerinde ve çalışma alanlarında başarılı olması beklenir. İyi performans sergileyen öğrenciler çalıştıkları süre içinde ücret almaktadır. Ücretler saatlik olarak verilir. Saat başı verilen ücretlerin miktarı ülkeye, okula ve şirkete göre değişmektedir. Co-op programına katılanlar eğitimlerini iş tecrübeleriyle taçlandırmaktadır. İş tecrübesi edinirken alınan ücret gelir kapısı olmaktadır. Co-op programlarına katılanlar iş hayatına hazır hale gelirler. Staj yapılan şirketler, katılımcıların oturum izinlerini uzatmalarına katkı sağlayabilmektedir. 

Co-op Programının Maliyetleri Nedir?

Dünyanın bir çok ülkesi co-op sertifika programları yapmaktadır. Ülkelerdeki program eğitimleri özel okullarda veya devlet okullarında gerçekleşebilmektedir. Co-op programlarının maliyeti ülkesine ve eğitim alınan okula göre değişmektedir. Almanya, Kanada, Amerika ve İngiltere gibi dünya devi ülkelerin prestijli kurumlarında co-op programlarına katılmak için orta bir gelir yeterlidir. Co-op programları veren okulların büyük bir kısmı katılımcılarına burs vermektedir. Burs programları ve çalışılarak elde edilen gelir, öğrencileri maddi konuda desteklemektedir. Kanada’da iyi ve kaliteli bir kolejde 6 aylık co-op programına katılmanın maliyeti ortalama 5 bin Kanada Dolarıdır. Co-op programına katılmayı düşünen adaylar, maddi durumları çerçevesinde bir ülke ve okulu seçerlerse sorun yaşamazlar. Co-op programını çok farklı ülkenin devlet ve özel okul seçeneklerinde sunması adaylar için güzel bir avantajdır.   

Co-op Programlarında Bulunan Bölüm ve Meslekler

Co-op programlarında genellikle ülkelerin istihdam açığı olan meslek alanlarına öncelik verilir. Programlarla öğrencilerin seçtikleri mesleklerde bilgi donanımlı ve iş tecrübesi edinerek yetiştirilmesi hedeflenir. Eğitim ve iş deneyimleriyle öğrenciler iş hayatına hazırlanmış olurlar. Günümüzde eleman eksikliğinin olduğu düşünülen birçok bölüm ve meslek co-op programlarına dahil edilmektedir. Co-op programlarında yer alan bölüm ve meslekler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Mühendislik
 • Teknoloji
 • Sağlık
 • İşletme
 • Uluslararası işletme
 • İşletme yönetimi
 • Finans
 • Fen bilimleri
 • Bilgisayar ve bilgisayar programları
 • Yazılım
 • Sosyal bilimler
 • Proje yönetimi
 • Turizm

Co-op Diploma Program Nedir?

Zamanın gençleri ülkelerin geleceklerini kaldırabilecek kapasiteyi içlerinde barındırmaktadır. Gençlerin yeteneklerinin çıkarılması için dünya genelinde bazı programlar yapılmaktadır. Co-op, potansiyel gençliğin kabiliyetlerini geliştirmesine yönelik yapılan bir programdır. Co-op diploma programları, gençlerin uzmanlaşmak istediği alanlarda başarılı olmasını sağlamak amacıyla yapılır. Diploma programları, katılımcıların meslekleri alanlarıyla ilgili bilgi ve beceriyi elde etmesini sağlayacak içeriğe sahiptir. Diploma programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere uluslararası geçerliliği olan sertifika verilir.