Univaf

Genç neslin yetiştirilmesinde eğitim ve öğretim önemli bir role sahiptir. Ülkelerin geleceklerini inşa edecekleri için genç neslin eğitimine önem verilmelidir. Eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği çoğu zaman tartışmalara neden olmuştur. Dünya genelinde beğenilen eğitim sistemine sahip ülkeler bulunmaktadır. Ülkemiz insanları tarafından Avrupa eğitim sistemi merak edilmektedir. Çünkü genellikle Avrupa eğitim sisteminin iyi bir model olabileceği kanaati hakimdir. Avrupa’daki eğitim sistemlerinde serbest kıyafet uygulaması bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinde fakirlik oranı düşük olduğundan serbest kıyafet uygulaması sorun oluşturmamaktadır. 

Genel olarak Avrupa eğitim sisteminde liseye geçişten önceki ilkokul süreci 4 yıldır. İlkokulu bitiren öğrenciler, öğrencinin durumuna göre öğretmeni tarafından ortaokula veya meslek okullarına yönlendirilir. Meslek okulundan mezun olanlar hemen iş hayatına atılmaktadır. Belli bir süre çalışıp tecrübe edindikten sonra meslek lisesi mezunları kendi iş yerlerini açabilmektedir. Ortaokulu başarıyla tamamlayanlar liseye geçerler. Liseyi başarıyla tamamlayanlar öğretmenlerinin ve kendi kararlarıyla istedikleri üniversiteye karar verebilirler. Avrupa eğitim sisteminde öğretmenler aktif rol oynar. Öğretmenlerin en önemli görevlerinden biri öğrenciyi yönlendirmektir. 

Avrupa Eğitim Sistemi İçin Bazı Ülkeler

İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere’deki eğitim sistemi, Birleşik Krallık Eğitim Departmanı ve İş, Yenilikçilik ve Beceri Departmanı tarafından yönetilmektedir. İngiltere hükümetinin görevi, devlet tarafından fonlanan okulları ve devlet okullarında eğitim politikasının uygulanmasını sağlamaktır. İngiltere’de eğitim dört temel düzeyde gerçekleşmektedir. Eğitim düzeyleri çocukların yaşları dikkate alınarak ayarlanmıştır. Buna göre;

 • 3 ile 5 yaş çocuklar Temel Düzey eğitimi
 • 5 ile 11 yaş çocuklar İlköğretim
 • 11 ile 18 yaş arasındaki öğrenciler Ortaöğretim
 • 18 yaş üzeri gençler Yükseköğretim

Öğrenciler 16 yaşından itibaren collage olarak bilinen A-level mezuniyet yeterliliği almaya hazırlayan Sixth Form süreci geçirirler. İngiltere’de devlet okulu ve bağımsız okul anlayışı vardır. Aileler çocuklarını devlet okuluna veya bağımsız okullara göndermekte serbesttir. Yüksek öğretim İngiltere’de lisans eğitimiyle başlar. Lisans eğitimi genellikle 3 yıldır. Lisans sonrasında isteyen yüksek lisans ve doktora yapabilir. 

Univaf İle Uzaktan Lisans Programına Katılın

Almanya Eğitim Sistemi

Alman hükümeti, ülkenin gençlerinin eğitimine çok önem verir. Okudukları müddetçe Alman hükümeti öğrencileri ekonomik anlamda ciddi olarak destekler. Almanya’nın eğitim sisteminde sosyalizm anlayışı hakimdir. Almanya eğitiminde Berlin ve Brandenburg ile ülkenin geri kalanında uygulama alanında bazı farklılığı olabilmektedir. Almanya’da 2 ile 6 yaş arasındaki çocuklara eğitim zorunlu değildir. Ancak Almanlar 2 ile 6 yaş kreş eğitiminin çok önemli olduğunu düşündükleri için çocuklarını göndermeye çalışırlar. Kreş eğitiminden sonra çocuklar 4 yıl sürecek olan ve Grundschule olarak adlandırılan ilköğretime başlarlar. İlköğretimden sonra çocukların meslek eğilimlerinin öne çıkarıldığı 6 yıllık Realschule yani ortaokul eğitimi başlar. Ortaokuldan sonra öğrencilerin iki seçeneği vardır. Bunlar; 5 yıl süren Hauptschule yani meslek lisesleri veya 9 yıl sürecek olan Gymnasium yani düz liselerdir. Üniversiteye gitmek isteyenler Abitur sınavında başarılı olmalıdır. 

Yüksek Lisans Ve MBA Kurslarımız İçin Bize Ulaşın

Hollanda Eğitim Sistemi

Hollanda’da zorunlu eğitim 5 yaşından itibaren başlamaktadır. Genellikle aileler çocuklarının eğitimlerini 4 yaşından itibaren başlatmaktadır. Ülkemizin eğitim sistemiyle Hollanda eğitim sistemi arasında benzerlikler vardır. Örneğin Hollanda’da orta öğretim 12 yaşında başlayarak 16 yaşında lise eğitimiyle bitmektedir. Aynı durum ülkemiz eğitim sistemi için de geçerlidir. Öğrenciler 8inci sınıfta CITO adı verilen bir sınava girerler. Bu sınav hangi orta dereceli eğitim alacaklarını belirleyecektir. Orta dereceli eğitim 3 düzeydir. Bunlar;

 • Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO): Sağlık, teknoloji, tarım, ticaret gibi meslek eğitimlerinin verildiği 4 yıllık bir eğitimdir. 
 • Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO): Meslek yüksekokuluna hazırlayan 5 yıllık bir eğitimdir. 3 yıl boyunca onderbouw eğitimi yani programın temelini oluşturan eğitimi alır. Ardından seçimini yaparak branşlaşır.
 • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO): En uzun orta dereceli eğitim programı olup 6 yıl sürer. Bu programla öğrenciler üniversite eğitimine hazırlanır.

Ülkede yükseköğrenim zorunlu değildir. Öğrenciler isterlerse yükseköğrenimi tercih ederler. Ancak daha iyi bir kariyer ve iş sahibi olmak isteyenler üniversite okumaktadır. Hollanda eğitiminde yaş sınırı yoktur. Her öğrenci istediği yaşta istediği eğitimi alabilir. 

Fransa Eğitim Sistemi

Fransa eğitim sistemi, merkezi olup alt kategorilere ayrılmış organize bir yapıdadır. Fransa’da eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere üçe ayrılır. Fransız eğitim sistemi Napolyon zamanında başlamıştır. Ancak modern eğitim yapısı 19.yüzyılın sonlarında yürürlüğe girmiştir. Almanya eğitim sistemine benzerlikleri vardır. Fransa’da kreş eğitimi 2 ile 6 yaş aralığındadır. Kreş eğitiminin amacı öğrencilerin ilköğretime hazırlanmasını sağlamaktır. Fransa’da zorunlu eğitim 16 yaşına kadardır. 6 ile 11 yaş arasında ilköğretim dönemidir. İlköğretimde öğrenciler temel matematik, okuma, yazma gibi temel edinimler kazanırlar. Ortaokul 14 yaşına kadar devam eder. Lise eğitimi 15 ile 18 yaş aralığındadır. 18 yaşından sonra isteyen öğrenciler yükseköğrenime devam ederler.

Norveç Eğitim Sistemi

Norveç eğitim sisteminde zorunlu eğitim 10 yıldır. Norveçli öğrenciler zorunlu eğitime 6 yaşında başlar ve 16 yaşında tamamlarlar. 16 yaşında zorunlu eğitimi tamamlayan öğrenciler 19 yaşına kadar 3 yıl isterlerse meslek eğitimi veya yükseköğretim hakkına sahiptir. Norveç eğitim sisteminin seviyeleri şöyledir;

 • 1 ile 16 yaş arası anaokulu: İsteyen öğrenciler katılırlar. 
 • 6 ile 10 yaş arası Barneskole yani İlkokul: İlkokul 7 ile8, 8 ile 9, 9 ile 10 yaş olmak üzere üç kademedir. 
 • 10 ile 13 yaş arası Ungdomsskole yani Ortaokul: Orta okul, 10 ile 11, 11 ile 12, 12 ile 13 yaş olmak üzere üç kademeden oluşur. 
 • 13 ile 16 yaş arası Ungdomsskole yani Lise
 • 16 ile 19 yaş arasında üniversite: Öğrenciler gönüllü olarak üniversite eğitimi alabilirler.

Finlandiya Eğitim Sistemi

Finlandiya eğitim sistemi nedeniyle adından sıklıkla bahsedilen bir ülkedir. Finlandiya’da zorunlu eğitim 9 yıldır. Öğrencilerin hepsi eğitimde fırsat eşitliğine sahiptir. Ülkede özel okul diye bir kavram yoktur. Bütün öğrenciler devletin okuluna ücretsiz bir şekilde gidebilmektedir. Bir bakan çocuğu ile bir işçinin çocuğu yan yana sıralarda eğitim alırlar. Dersle günde en fazla 4 saattir. Bir öğrenci haftada en fazla 20 saat ders görür. Öğrencilere ev ödevi verilmez. Verilen ödevler en fazla yarım saati geçmez. Okullarda bir çeşit ev ortamı vardır. Okullar tam zamanlı olup öğrencilere öğünleri verilmektedir. Öğrenciler okullara yürüyerek veya bisikletle gelirler. Çünkü her öğrenci evine en yakın okula yerleştirilir. Öğrenme sırasında belli bir yaşa kadar not verilmez. Her öğrenci seviyesine uygun bir hızla ilerler. Finlandiya güncel eğitim sistemi şöyledir;

 • Bebek ve yeni yürümeye başlayanlar için günlük bakım programları
 • 6 yaşında bir senelik anaokulu programı
 • 7 ile 16 yaş arasında zorunlu çok amaçlı program: Zorunlu eğitimde öğrenciler ev ekonomisi, görsel sanatlar, anadil, sosyal bilimler, beden eğitimi, matematik, müzik, rehberlik, ahlak eğitimi almaktadır. 
 • Zorunlu eğitimden sonra mesleki veya akademik eğitim

Zorunlu eğitimden sonra öğrenci isterse üniversiteye gidebilir. Üniversiteye her isteyen gidebilir. Üniversiteye giriş için toplu bir sınav yoktur. Toplu sınav yerine öz değerlendirme sınavları yapılıyor. 

İtalya Eğitim Sistemi

İtalya’da zorunlu eğitim 6 yaşında başlamaktadır. 6 yaşından önce 3 yaşından itibaren zorunlu olmayan scuola dell’infanzia denilen anaokuluna gitmektedirler. 6 yaşından sonra zorunlu olan scuola elementare- scuola primaria yani ilkokula başlarlar. İlkokul 11 yaşına kadar devam eder. Scuola media inferiore- scuola secondaria di primo grado yani ortaokul eğitimi 11 ile 14 yaş aralığını kapsar. Öğrenciler ortaokulun üçüncü yani son sınıfında esame di stato adı verilen sınava girerler. Bu sınavdan geçerli not olan en az 6 almalıdırlar. 10 üzerinden alınan 6 ile öğrenciler lise eğitimlerine devam edebilirler. Scuola media superiore- scuola secondaria di secondo grado yani lise eğitimi 14 ile 19 yaş aralığını kapsar. 5 yıl süren lise eğitiminde farklı lise seçenekleri bulunmaktadır. İtalya’daki lise seçenekleri;

 • Klasik lise
 • Fen lisesi
 • Beşeri bilimler lisesi
 • Dilbilim lisesi
 • Müzik ve dans lisesi
 • Görsel sanatlar lisesi

5 yılın sonunda liseyi bitiren öğrenciler esame di maturita adı verilen sınava girerler. Sınavdan geçerli puanı alanlar yükseköğrenim hakkını elde eder. Üniversitede lisans, yüksek lisans ve master eğitinleri bulunur. Lisans eğitimleri 3 yıl, yüksek lisans 2 yıl ve master eğitimi 1 yıldır. Bazı yükseköğrenim programlarında yıllar değişebilmektedir. 

İtalya eğitim sistemi, öğrenci dostudur. Öğrenciye bir sınava 5 defa girme hakkı verilir. Notu istediği gibi gelmeyen öğrenci ileriki tarihlerde yeniden sınava girebilir. Sınavlar genellikle yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. 

İspanya Eğitim Sistemi

İspanya’da zorunlu eğitim 10 yıldır. Zorunlu eğitim 6 yaşında başlayarak 16 yaşına kadar devam eder ve ücretsizdir. Öğrenciler 6 yaşında ilkokula başlarlar. Primaria yani ilkokul yaş aralığı 6 ile 12 yaştır. 12 ile 16 yaş aralığında ortaokul ile lisenin iki yılının birleşiminden oluşan Secundaria’da eğitim alırlar. Okullarda ikili dil eğitimi verilmektedir. Eğitim dili İspanyolcadır. İspanyolcaya ilave Katalanca, Baskça ile Galiçyaca birlikte verilir. İspanya’da özerk bölgeler bulunduğundan her bölgenin öğrencisi kendi dilini ikinci dil olarak görebilmektedir. 

Ortaokul ve ilkokul İspanya eğitiminin zorunlu kısmını oluşturur. Ülkede okullar 3 kategoriye ayrılır. Okullar;

 • Colegios públicos (Devlet okulları)
 • Colegios accorados ( Devletin finanse ettiği özel işletmeler tarafından yönetilen okullar)
 • Colegios privados ( Tamamen özel olan okullar)

Üst orta eğitim İspanya’da zorunlu değildir. Ancak çoğu öğrenci üniversite okuyabilmek ya da meslek eğitimi alabilmek için üst orta eğitimine devem ederler. Öğrencilerin ortalama %95’i yükseköğrenim eğitimi alırlar. Geriye kalan kısım ise yüksek sanat öğrenimi ya da yüksek askeri öğrenim alırlar. Bu kurumlar üniversite denginde olup özeldir. %5’lik kısımdan üst düzey meslek öğrenimi alanlar da çıkmaktadır.