Univaf

Avrupa Asgari ücret, çalışanın konut, sağlık, ulaşım, gıda, giyim gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için verilmesi gereken ücrettir. Bir çalışanın normal bir ayda yapacağı çalışmaların karşılığı olarak en az asgari ücret ödenmelidir. Eurostat yani Avrupa Birliği İstatistik Ofisi uygulanması gereken asgari ücret ödemelerini verileri dikkate alarak hesaplamaktadır. 2022 yılında Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında değer kaybetti. Bu kaybediş asgari ücrete de yansıdı. 2022 yılının ilk yarısında 393 Euro olan asgari ücret ikinci yarıda 372 Euro’ya geriledi. Oysaki 2022’nin ikinci yarısında asgari ücrete TL cinsinden artırım yapılmıştı. 

Avrupa ülkelerinde verilen asgari ücretlere bakıldığında Lüksemburg ilk sırada yer almaktadır. Lüksemburg’ta verilen brüt asgari ücret 2022 yılının ilk yarısında 2.257 Euro’dur. Lüksemburg’u zirvede takip eden ülke ise İrlanda oldu. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi ( Eurostat)’nin yaptığı resmi açıklama verilerine göre İrlanda’da ödenen asgari ücret 1.775 Euro’dur. 

Eurostat’ın resmi internet sitesinde 2022 yılının ilk yarı verileri acıkandı. Açıklamaya göre Türkiye’deki brüt asgari ücret 372 Euro. Avrupa ülkeleri arasından en fazla asgari ücret veren ülke Lüksemburg’tur. 2022 yılının ilk yarısına ait olan verilere göre brüt asgari ücretin 2 bin 257 Euro olduğu Lüksemburg zirvede yer alırken, ikinci sırada bin 775 Euro ile ada ülkesi İrlanda yer alıyor.

Avrupa’da Eğitim Sistemi? Çarpıcı Detaylar

Avrupa Asgari Ücret Fiyatları

Lüksemburg, Batı Avrupa’da yer alan bir devlettir. Denize kıyısı bulunmayan ülkede 614 bin insan yaşamaktadır. Vatandaşlarına verdiği asgari ücretle Avrupa ülkeleri arasında lider durumda. Lüksemburg vatandaşlarına brüt 2.257 Euro asgari ücret vermektedir. Yüksek gelirli, istikrarlı ve büyüme hızı yüksek olan Lüksemburg’da işsizlik ve enflasyon oranları da çok düşüktür. Lüksemburg’u takip eden ülkeler ve asgari ücretleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. Lüksemburg – 2.257 Euro
  2. İrlanda – 1.775 Euro
  3. Hollanda – 1.725 Euro
  4. Belçika – 1.658 Euro
  5. Almanya – 1.621 Euro
  6. Fransa – 1.603 Euro
  7. İspanya – 1.125 Euro
  8. Slovenya – 1.074 Euro
  9. Portekiz – 822.5 Euro

Ülkemizin sınır komşusu olup yakın zamanlarda ekonomik kriz yaşamış olan Yunanistan’da asgari ücret 774 Euro. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki asgari ücret 1.109 Euro’ya denk gelmektedir. 

Avrupa Birliği üyesi olan bazı ülkelerde asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır. Asgari ücret olmayan ülkeler; Güney Kıbrıs, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İtalya’dır. 

Türkiye Sıralamada Kaçıncı Sırada?

2022 yılının ilk yarısındaki veriler dikkate alındığında Avrupa ülkelerinde en düşük ücret veren ülke Arnavutluk’tur. Arnavutluk, 2022’nin ilk yarısında 248 Euro asgari ücret vermektedir. 25 ülke arasında yapılan sıralamada ülkemiz en az asgari ücret ödeyen üç ülkeden biridir. Türkiye’de 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yapılan zamla birlikte asgari ücret 372 Euro oldu. Ülkemizdeki asgari ücret, son 13 yılın en alt seviyelerindedir. Bu veriler. En az asgari ücret ödeyen diğer ülkeler Karadağ ve Sırbistan’dır. Sırbistan’da asgari ücret 401 Euro, Karadağ’da ise 533 Euro’dur.