Univaf

15 Adımda Verimli Çalışma Teknikleri

Öğrenciler için başarıya giden yol verimli ders çalışmaktan geçer. Sınavlarda başarılı olmak, sınıfta öğretmenin sorduğu sorulara hızla cevap verebilmek için derslere verimli çalışmak gerekir. Yeni yıla başlarken kendine hedefler koyan öğrenciler verimli ders çalışma tekniklerini sıklıkla sormaktadır. Verimli çalışma tekniklerini bilerek çalışmak başarının en önemli anahtarıdır. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin verimli ders çalışma tekniklerine göre çalışması gerekir. Her yıl binlerce öğrencinin girdiği sınavda başarılı olabilmek için dersler verimli çalışılmalıdır. 

Verimli çalışmak, vakti en doğru şekilde değerlendirerek en kısa zamanda en iyi sonucu almaktır. Dersinde başarılı olamadığını düşünen öğrencilere verimli ders çalışma teknikleri tavsiye edilir. Verimli ders çalışma teknikleri doğru şekilde uygulandığında başarısız olanın başarılı olması, iyi olanın daha iyi olması sağlanabilir. Verimli ders çalışma tekniklerine istikrarlı bir şekilde devam edildiğinde güzel sonuçlar elde edilir. Başarı yollarını açacak 15 adımda verimli ders çalışma teknikleri şunlardır;

Amacınızı Belirlemekle Başlayın

Verimli Çalışma  Amacı olmayan bir öğrenciye hiçbir şey yardım edemez. Başarmak isteyen öncelikle kendine bir amaç belirlemelidir. Başarılı olmanın temelinde amaç belirleme yatar. Hedefini belirleyen kişi, harekete geçer. Hedefin insanı motive eden bir yönü vardır. Hedefi olmayan öğrenciler çalışma ihtiyacı hissetmezler. Fen lisesini kazanmak, tıp fakültesine yerleşmek gibi hedefler belirleyen öğrenciler başarmak için çalışma ihtiyacı hissederler. 

Çalışmalarınızı Planlı ve Programlı Yapın

Zamanın verimli kullanılabilmesi için ders çalışma planı yapılmalıdır. Planlı ve programlı ders çalışma hedefe daha kısa sürede ulaşmayı sağlar. Ders çalışma planları kısa süreli yapılmalıdır. Yıllık planlardan ziyade günlük, haftalık veya aylık planlar daha uygulanabilirdir. Sınava hazırlık aşamasındaki öğrencilerin konuları bitirmede planlı olması verimliliğini artırır.  

Plan yaparken standart ders programları kullanılmamalıdır. Farklı konumlarda ve kapasitelerdeki öğrencilerin aynı programı kullanması başarıyı getirmez. Her öğrenci ayrı değerlendirilmelidir. Kapasitesi, boş zamanları, çalışma düzeni farklı olan öğrencilerin kendilerine uygun programlar yapması verimliliği artırır. Plan ve program yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Plan yaparken;

  1. Öğrenciler kendi saatlerine uygun olarak programı şekillendirmelidir.
  2. Ders çalışma saatleri boş zamana göre ayarlanmalıdır.
  3. Programı düzenlerken okul ders çıkış saati baz alınmalıdır.
  4. Ders çalışma saatlerinin arasında dinlenme vakitleri ayarlanmalıdır.

Zamanı Dikkatli Kullanın

Her öğrencinin okulda ve dolu olarak geçirdiği zaman farklıdır. Verimli Çalışmak  için öncelikle boş olan zamanların belirlenmesi gerekir. Boş zamanlar belirlendikten sonra verimli olarak değerlendirilmesinin yolları araştırılmalıdır. Boş zamanlar değerlendirilirken her derse aynı sürede vakit ayrılmamalıdır. Örneğin Matematik gibi zor derslere biraz daha fazla ayrılabilir. Öğrencinin kendini tanıyarak daha kolay algıladığı derslere daha az vakit ayırması gerekir. Böylece zor derslere daha fazla zaman kalacağı için verimlilik artar. Ayrıca boş zamanın hepsi ders çalışmayla geçirilmemelidir. Aralarda dinlenmeye vakit ayrılmalıdır.

Çalışma Mekanınızı Dağınıklıktan Kurtarın

Ders çalışmanın verimliliğini artırmak için öğrencinin dikkatini dağıtacak unsurların ortadan kaldırılması gerekir. Çalışma ortamındaki dağınıklık ve dikkat dağıtıcı diğer unsurlar verimliliği düşürür. Ders çalışılan mekandaki ışık, gürültü, ısı gibi etkenler öğrencileri etkiler. Örneğin, ışığın fazla olması veya az olması dikkati dağıtarak verimliliği düşürücü etkisi vardır. Telefon gibi dikkati dağıtacak unsurlar ders çalışma zamanında ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Ortamın dağınık olması dikkatin dağılmasını sağlar. Bundan dolayı ortamın dağınıklığı toplandıktan sonra ders çalışmaya başlanılmalıdır. 

Derslere Ön Hazırlık Yapın

Konuları daha hızlı anlayabilmek için hazır bulunuşluk seviyesi yükseltilmelidir. Hazır bulunuşluk seviyesini yükseltmek için derslere ön hazırlık yapılmalıdır. Ön hazırlık için işlenecek konulara göz gezdirilebilir. Konuyla alakalı önceki konuların tekrarı yapılarak da ön hazırlık yapılabilir. Konularda neler anlatılacağının az çok bilinmesi anlama hızını artıracaktır. 

Dersleri Dikkatli Dinleyin

Konuları anlayabilmenin sırrı, dersi derste öğretmenden dinlemekte saklıdır. Öğretmenin ders anlatımı dikkatli bir şekilde dinlenilmezse konunun anlaşılması zorlaşır. Ders anlatılırken not tutulmalı, anlaşılmayan yerler sorulmalı, önemli görülen yerlerin altı çizilmelidir. 

Özet Çıkarın Notlar Tutun

Özet çıkarmak ve not tutmak verimliliği artıran unsurlardır. Özellikle not tutarken, özet çıkarırken öğrenci kendi cümlelerini kullanmalıdır. Öğrencinin kendi cümleleriyle bilgilerini not veya özet halinde yazıya dökmesi akılda kalıcılığı artırır. 

Tekrarları Düzenli Yapın

Çalışılan hatta çok iyi anlaşıldığı düşünülen konular belli bir süre sonra unutulabilir. Konuların unutulmaması için düzenli olarak tekrar edilmesi gerekir. Tekrar unutmayı engeller. Tekrarın nasıl yapılacağı da önemlidir. Konuyu çalıştıktan sonra 15 dakikalık tekrar yeterli olacaktır. 1 gün sonra aynı konu 6 dakika tekrar edilmeli. 1 hafta sonra 3 dakika, 1 ay sonra 5 dakika, 4 ay sonra 5 dakikalık zaman konuyu unutturmayacak tekrarlar için yeterlidir. 

Zor Derslere Önce Çalışın

Zor derslerin çalışılması öğrenciler tarafından genellikle sona bırakılır. Zaten anlamıyorum düşüncesiyle sona bırakılan dersi çalışmak büyük bir işkenceye dönüşebilir. Sona bırakmak yerine öncelik verip daha çok zaman ayrılmalıdır. Zor derslere çalışırken;

  1. Zor derslerin konuları mutlaka her gün evde tekrar edilmelidir.
  2. Konulardan kısa kısa notlar alınmalıdır.
  3. Derste çözülen örnekleri öğrenci başka bir kağıtta kendi anlayarak çözmelidir. 
  4. Konularla alakalı çok soru çözülmeli, anlaşılmayan yerler mutlaka öğretmene sorulmalıdır.

Farklı Kaynaklardan Farklı Soru Tiplerini Görün

Bakış açısının geliştirilmesi ders verimliliğini artırır. Bundan dolayı aynı kaynaklara takılıp kalınmamalıdır. Farklı kaynaklardan çalışmak veya soru çözmek bakış açısını geliştirir. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler farklı soru tiplerini görmek için farklı kaynaklardan sorular çözmelidir. 

Ders Çalışırken Cep Telefonu Kapatın

Ders çalışma verimliliğini artırmak için dikkat dağıtan unsurların ortadan kaldırılması gerekir. Cep telefonu, dikkat dağıtan unsurların başında gelir. Konsantre bir şekilde ders çalışabilmek için cep telefonu kapatılmalıdır. Kapatmak istemeyenler çalışma ortamından uzaklaştırabilir. Cep telefonu, zamanın boşa harcanmasına da neden olur. Zamanı boşa harcamamak için cep telefonu ve sosyal medya kullanımları sınırlandırılmalıdır. Cep telefonu ancak molalarda veya teneffüslerde kullanılmalıdır. 

Çok Aç veya Çok Tokken Ders Çalışmayın

Açlık ve toktuk ders çalışma verimini düşüren unsurlardır. Çok aç olan öğrenci konsantre olamadığı için çalıştığını anlayamaz. Çok tok olmak uyku getirir. Uykulu halde çalışılan dersin verimli olması beklenemez. Ders çalışma programı yaparken açlık ve tokluk durumları dikkate alınmalıdır. Yemekten hemen sonraya ders çalışma yerine kendinize vakit ayırabilirsiniz. 

Molaları Sıklaştırın

Saatlerce hiç mola vermeden çalışmak doğru mudur? Verimli ders çalışma tekniklerinden habersiz olanlar mola vermeden saatlerce çalışır. Oysaki, mola vermeden saatlerce çalışmak verimliliği düşürür. Dikkati dağıtmayacak şekilde sık sık mola vermek verimliliği artırır. Mola aralığını öğrenci verim aldığını düşündüğü şekilde belirlemelidir. Molalar asla ders çalışma isteğini unutturacak kadar uzun olmamalıdır. Molalarda, molaları uzatacak oyun gibi şeyler yapılmamalıdır. Rahatlatacak işlerle meşgul olunmalıdır. 

Tek Bir İşe Odaklanın

Ders çalışırken başka işlerle uğraşman verimliliği düşürecektir. Örneğin ders çalışırken arkadaşlarla mesajlaşma motive olmayı zorlaştırır. Tempoyu düşürecek işlerden uzak durulmalıdır. Ders çalışma ortamında müzik, televizyon gibi etkenler olmamalıdır. 

Uyumadan Önce Notlarınızı Tekrar Edin

Uyumadan önce yapılan son işleri beynin tekrar ettiğine dair yapılan araştırmalar bulunmaktadır. Uyumadan önce notların tekrar edilmesi akıldaki kalıcılığını artırır. Unutmama ve öğrenmeyi hızlandırma için uyku öncesi tekrarlara önem verilmelidir. Günlük uyuma süresine de dikkat edilmelidir. Az veya çok uyumak derslere konsantre olmayı zorlaştıracağından verimliliği düşürür. 

Verimli ders çalışma teknikleri sadece dersleri daha kolay öğrenmeyi sağlamaz. Öğrencilik hayatı boyunca iyi notlar alarak başarılı olmayı sağlar. Verimli ders çalışma, bir süreçtir. Devamlılık gerektirir. Verimli çalışma tekniklerini düzenli olarak uygulayanlar başarıyı yakalayacaktır.

Online Üniversite Eğitimi ile alakalı merak ettiğiniz ne vara bu yazıda.